Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Mária Nemcová, rod. Baranová zomrela
Mária Baranová, rod. Straková 1729 30. 04. 1784
Katarína Baranová, rod. Širáňová 1730 14. 12. 1784
Anna Baranová 1731 02. 07. 1794
Helena Straková, rod. Baranová 1733 19. 11. 1799
Alžbeta Baranová 15. 11. 1750 zomrela
Mária Nemcová, rod. Baranová 25. 09. 1753 06. 08. 1780
Alžbeta Baranová, rod. Zverková 13. 11. 1758 zomrela
Alžbeta Baranová 24. 09. 1759 02. 08. 1797
Mária Baranová, rod. Prieberová 15. 05. 1761 28. 04. 1789
Mária Straková, rod. Baranová 01. 02. 1762 zomrela
Dorota Malachová Žbirková, rod. Baranová 05. 02. 1762 zomrela
Helena Baranová 1763 18. 03. 1818
Helena Baranová, rod. Forgáčová 30. 04. 1765 15. 09. 1814
Helena Podhorová, rod. Baranová 23. 03. 1767 27. 03. 1801
Katarína Baranová 05. 04. 1767 zomrela
Judita Baranová, rod. Páchniková alias Kaňová 18. 10. 1768 16. 03. 1803
Anna Baranová 02. 07. 1769 zomrela
Helena Baranová, rod. Mališová 07. 04. 1771 05. 02. 1821
Katarína Baranová, rod. Klementová 30. 09. 1777 19. 12. 1814
Anna Baranová, rod. Piatriková 27. 06. 1779 zomrela
Mária Baranová 01. 09. 1784 13. 12. 1784
Anna Slamichová, rod. Baranová 20. 12. 1788 zomrela
Mária Baranová 05. 01. 1791 28. 01. 1796
Anna Baranová, rod. Kubíková 13. 02. 1791 13. 01. 1837
Zuzana Baranová, rod. Mališová 23. 02. 1793 15. 04. 1832
Mária Malachová, rod. Baranová 16. 06. 1793 30. 05. 1833
Helena Malachová Sklenková Beňová, rod. Baranová 25. 08. 1795 zomrela
Helena Baranová Dovičiarová, rod. Páchniková alias Mališová 28. 09. 1796 01. 06. 1837
Anna Baranová Dovičiarová, rod. Kohútová 28. 11. 1796 09. 11. 1846
Mária Baranová 11. 03. 1797 17. 03. 1799
Helena Baranová Poljaková, rod. Straková alias Kuricová 05. 03. 1798 zomrela
Katarína Baranová 25. 04. 1798 12. 05. 1798
Alžbeta Baranová 25. 04. 1798 22. 05. 1798
Mária Baranová alias Štefanková 20. 02. 1801 06. 03. 1801
Mária Páločná, rod. Baranová 28. 02. 1801 24. 11. 1823
Alžbeta Piatriková, rod. Baranová 18. 04. 1802 30. 06. 1830
Alžbeta Baranová 12. 10. 1803 25. 12. 1805
Mária Páchniková, rod. Baranová 03. 03. 1804 01. 09. 1830
Anna Volková, rod. Baranová 1805 zomrela
Anna Baranová 28. 04. 1806 zomrela
Mária Malachová, rod. Baranová alias Štefanková 02. 01. 1807 14. 09. 1832
Anna Baranová Kubíková, rod. Kosorinská alias Kuricová/Hudecová 09. 02. 1810 10. 11. 1863
Anna Mališová, rod. Baranová alias Štefanková 26. 01. 1812 23. 09. 1856
Mária Baranová alias Chovanová 10. 09. 1812 zomrela
Mária Baranová, rod. Beňová 20. 05. 1815 10. 02. 1837
Mária Baranová, rod. Štefanková alias Poljaková 1817 02. 02. 1849
Anna Beličková, rod. Baranová alias Chovanová 31. 03. 1818 20. 02. 1880
Katarína Ďurková, rod. Baranová 14. 10. 1819 27. 03. 1864
Katarína Baranová alias Chovanová 14. 09. 1820 09. 06. 1821
Mária Baranová Kučerová, rod. Hudecová alias Štefanková 09. 03. 1821 26. 12. 1864
Katarína Kollárová, rod. Baranová alias Štefanková 26. 03. 1821 11. 08. 1870
Anna Baranová alias Záhorcová 24. 02. 1823 27. 07. 1823
Mária Piatriková Ošústová, rod. Baranová 07. 12. 1823 17. 10. 1875
Helena Baranová, rod. Čabáková 26. 12. 1823 22. 05. 1882
Helena Novodomcová Jančová, rod. Baranová alias Záhorcová 15. 06. 1824 30. 09. 1869
Helena Baranová alias Chovanová 12. 12. 1824 zomrela
Katarína Baranová Mlynárová, rod. Šimunová alias Poljaková 01. 04. 1826 zomrela
Mária Baranová Nemcová, rod. Páločná alias Žiaková 22. 03. 1827 25. 06. 1885
Barbora Baranová alias Chovanová 18. 11. 1829 21. 02. 1830
Cecília Baranová alias Chovanová 21. 10. 1831 29. 05. 1832
Karolína Baranová Šimková, rod. Straková alias Kuricová 22. 05. 1833 12. 01. 1892
Rozália Baranová alias Chovanová 23. 09. 1833 zomrela
Katarína Baranová alias Chovanová 25. 12. 1836 30. 01. 1837
Veronika Baranová, rod. Piatriková 05. 07. 1839 31. 12. 1885
Rozália Baranová Antošíková, rod. Páločná alias Žiaková 09. 05. 1840 zomrela
Katarína Baranová 08. 11. 1840 17. 03. 1842
Antónia Baranová, rod. Kubíková alias Minková 09. 07. 1841 zomrela
Mária Záhorcová, rod. Baranová 08. 02. 1842 zomrela
Mária Dubovanová Kollárová, rod. Baranová 21. 09. 1842 23. 08. 1887
Anna Baranová 21. 09. 1842 zomrela
Veronika Kubíková, rod. Baranová 12. 06. 1845 04. 02. 1897
Katarína Slaninová, rod. Baranová 10. 08. 1847 29. 09. 1898
Agnesa Baranová 29. 09. 1849 17. 03. 1853
Karolína Baranová 02. 01. 1852 17. 03. 1853
Helena Baranová 02. 01. 1852 25. 02. 1853
Anna Marková, rod. Baranová alias Chovanová 16. 09. 1852 28. 09. 1890
Mária Podhorová, rod. Baranová 16. 03. 1853 08. 05. 1895
Mária Baranová, rod. Bajnoková 07. 01. 1856 zomrela
Mária Baranová 29. 06. 1857 17. 11. 1861
Mária Baranová 18. 08. 1857 19. 03. 1866
Agnesa Ďurková Minková, rod. Baranová 30. 06. 1858 zomrela
Rozália Baranová 29. 01. 1860 24. 07. 1868
Anna Baranová, rod. Hudecová alias Štefanková 20. 08. 1863 zomrela
Paulína Baranová, rod. Sklenková 26. 09. 1865 zomrela
Anna Baranová alias Chovanová 17. 07. 1866 zomrela
Mária Baranová alias Chovanová 18. 03. 1869 zomrela
Juliana Baranová 14. 10. 1869 05. 11. 1869
Katarína Baranová alias Chovanová 04. 03. 1871 15. 12. 1872
Mária Baranová alias Chovanová 29. 08. 1871 zomrela
Veronika Baranová 19. 03. 1872 11. 09. 1873
Rozália Baranová alias Chovanová 17. 09. 1873 16. 02. 1876
Katarína Baranová alias Chovanová 07. 06. 1875 04. 12. 1877
Anna Baranová 08. 03. 1876 zomrela
Paulína Baranová alias Chovanová 23. 07. 1877 zomrela
Anna Baranová 19. 03. 1878 zomrela
Antónia Baranová alias Chovanová 27. 10. 1880 zomrela
Rozália Baranová alias Chovanová 25. 08. 1883 22. 02. 1884
Veronika Hudecová Považancová, rod. Baranová 05. 02. 1884 zomrela
Mária Baranová, rod. Čabáková 01. 12. 1885 zomrela
Mária Baranová 12. 01. 1887 zomrela
Paulína Baranová 01. 08. 1891 zomrela
Helena Kollárová, rod. Baranová 08. 12. 1910 2005
Anna Považancová, rod. Baranová 01. 10. 1912 10. 02. 1969
Alžbeta Ďurianová, rod. Baranová 15. 04. 1915 15. 08. 1974
Augustína Baranová, rod. Legényová 07. 08. 1925 31. 07. 2010
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec