Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Pavol Beňo 14. 01. 1751 zomrel
Dorota Beňová, rod. Čabáková 24. 12. 1752 zomrela
Mária Beňová Čabáková 1762 zomrela
Alžbeta Beňová, rod. Minková 21. 09. 1773 zomrela
Alžbeta Straková, rod. Beňová 1774 06. 03. 1810
Martin Beňo 1776 zomrel
Mária Sklenková Marková, rod. Beňová 10. 01. 1776 zomrela
Laurinec Pastorok alias Beňo 31. 03. 1783 16. 03. 1835
Jozef Beňo alias Bugár 19. 03. 1791 zomrel
Ján Beňo 1792 19. 03. 1837
Michal Škriniar alias Beňo 21. 08. 1793 13. 05. 1847
Anna Beňová Šimunová, rod. Štefanková 1795 02. 05. 1842
Anna Pobežková, rod. Beňová 18. 07. 1796 27. 10. 1836
Ondrej Beňo alias Štefanka 22. 11. 1797 zomrel
Ján Beňo 08. 02. 1813 zomrel
Katarína Beňová, rod. Malachová 24. 06. 1813 19. 11. 1846
Anna Mališová, rod. Beňová alias Bugárová 18. 09. 1813 04. 01. 1868
Alžbeta Malachová Páchniková, rod. Pastorková alias Beňová 06. 10. 1813 22. 02. 1873
Anna Beňová Piatriková, rod. Trokšiarová alias Paukoje 24. 12. 1813 zomrela
Mária Baranová, rod. Beňová 20. 05. 1815 10. 02. 1837
Jozef Beňo 07. 07. 1816 22. 06. 1886
Mária Škriniarová alias Beňová 10. 04. 1817 11. 04. 1817
Juraj Beňo alias Štefanka 23. 01. 1818 23. 01. 1818
Ján Škriniar alias Beňo 15. 06. 1818 17. 09. 1818
Jozef Beňo 23. 10. 1818 17. 05. 1881
Jozef Beňo/Štefanka alias Poljak 21. 01. 1819 18. 06. 1846
Martin Škriniar alias Beňo 05. 11. 1819 01. 01. 1820
Mária Páchniková Minková, rod. Pastorková alias Beňová 30. 10. 1820 19. 03. 1871
Mária Škriniarová alias Beňová 21. 12. 1820 zomrela
Anna Mališová, rod. Beňová 05. 01. 1821 07. 10. 1860
Mária Beňová, rod. Jančová 29. 03. 1821 01. 05. 1889
Anna Škriniarová alias Beňová 30. 06. 1823 17. 06. 1825
Anna Beňová, rod. Beličková 10. 03. 1824 31. 12. 1889
Mária Golhová, rod. Ceizelová alias Beňová 20. 02. 1825 17. 08. 1873
Anna Škriniarová alias Beňová 16. 09. 1825 27. 03. 1840
Helena Barátová Pulišová, rod. Pastorková alias Beňová 30. 11. 1825 06. 12. 1880
Alžbeta Škriniarová alias Beňová 04. 12. 1827 11. 05. 1828
Agnesa Čabáková, rod. Ceizelová alias Beňová 28. 01. 1828 28. 10. 1891
Zuzana Škriniarová alias Beňová 27. 07. 1829 24. 11. 1832
Florián Beňo alias Baranko 30. 04. 1830 13. 03. 1907
Veronika Škriniarová alias Beňová 20. 01. 1832 10. 09. 1853
Karolína Beňová alias Bugárová 13. 01. 1833 zomrela
Matej Beňo alias Bugár 23. 02. 1834 zomrel
Juliana Beňová alias Bugárová 03. 06. 1835 zomrela
Agnesa Škriniarová alias Beňová 12. 01. 1836 13. 05. 1851
Viktória Beňová, rod. Straková alias Páchniková 27. 01. 1836 02. 03. 1895
Adam Beňo 14. 12. 1836 zomrel
Tomáš Beňo 06. 01. 1837 zomrel
Rozália Beňová 07. 10. 1837 25. 12. 1839
Ondrej Beňo alias Barcík 10. 10. 1837 zomrel
Laurinec Škriniar alias Beňo 21. 07. 1838 zomrel
Rozália Beňová 18. 05. 1839 zomrela
Vendelín Škriniar alias Beňo 18. 10. 1840 zomrel
Apolónia Beňová/Štefanková alias Poljaková 27. 12. 1841 30. 05. 1842
Anna Prochotská, rod. Beňová 16. 02. 1842 zomrela
Terézia Beňová/Štefanková alias Poljaková 23. 10. 1843 11. 06. 1846
Katarína Matúšková, rod. Beňová 02. 01. 1845 15. 07. 1891
Jozef Beňo/Štefanka alias Poljak 14. 03. 1846 10. 06. 1846
Alžbeta Beňová 08. 11. 1850 zomrela
Ondrej Beňo 23. 11. 1851 zomrel
Anna Beňová, rod. Piatriková 03. 03. 1852 10. 03. 1900
Jozef Beňo 06. 09. 1857 27. 03. 1860
František Beňo alias Malach 26. 10. 1862 zomrel
Anna Beňová 01. 11. 1862 25. 02. 1872
Rozália Beňová, rod. Sklenková alias Malachová 16. 05. 1863 26. 09. 1904
Jozef Beňo alias Barcík 08. 07. 1864 zomrel
Veronika Beňová, rod. Pastierovičová 08. 04. 1865 zomrela
Jozef Beňo 26. 10. 1878 25. 10. 1934
Štefan Beňo 18. 12. 1881 12. 07. 1882
Rozália Beňová 10. 07. 1883 17. 10. 1888
Ján Beňo 28. 06. 1886 31. 05. 1902
Michal Beňo alias Malach 15. 10. 1886 25. 11. 1978
Anna Beňová alias Barcíková 26. 12. 1887 zomrela
Anna Čabáková, rod. Beňová alias Malachová 19. 09. 1888 19. 05. 1930
Paulína Beňová alias Barcíková 25. 01. 1890 12. 02. 1890
Juraj Beňo 09. 04. 1890 28. 05. 1900
Ján Beňo alias Malach 23. 10. 1890 18. 10. 1893
Jozef Beňo alias Barcík 16. 02. 1891 07. 04. 1891
Mária Beňová alias Barcíková 16. 02. 1891 18. 11. 1892
Mária Beňová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 18. 12. 1892 1923
Veronika Beňová alias Barcíková 11. 07. 1893 28. 01. 1896
Anastázia Lauková, rod. Beňová alias Malachová 05. 12. 1893 03. 10. 1939
Štefan Beňo alias Barcík 17. 08. 1895 zomrel
Anastázia Beňová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 23. 12. 1895 14. 12. 1981
Martin Beňo alias Barcík 05. 10. 1897 24. 04. 1902
Veronika Čabáková, rod. Beňová alias Malachová 29. 06. 1898 zomrela
Jozef Beňo alias Barcík 20. 10. 1899 22. 01. 1902
Vincent Beňo alias Malach 24. 09. 1901 zomrel
Mária Beňová, rod. Koláriková 09. 12. 1906 zomrela
Gizela Beňová Corgeľová, rod. Štefanovičová 02. 10. 1912 17. 10. 1980
Ján Beňo 20. 12. 1912 1945
Ján Beňo alias Malach 01. 03. 1914 04. 10. 1970
Michal Beňo alias Malach 03. 09. 1918 27. 03. 1945
Mária Beňová, rod. Barátová 24. 05. 1921 02. 11. 2004
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec