Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním sa dozviete informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), zamestnanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Alexander Belička 28. 02. 1837 zomrel
Alojz Belička 21. 06. 1831 zomrel
Ján Belička 04. 05. 1768 16. 02. 1854
Ján Belička 13. 11. 1824 zomrel
Jozef Belička 25. 02. 1802 zomrel
Jozef Belička 07. 01. 1853 07. 01. 1855
Jozef Belička 16. 01. 1893 18. 10. 1968
Karol Belička 17. 09. 1841 09. 10. 1841
Laurinec Belička 13. 07. 1859 23. 07. 1862
Lukáš Belička 18. 10. 1833 zomrel
Martin Belička 04. 10. 1780 zomrel
Martin Belička 22. 10. 1826 zomrel
Michal Belička 27. 09. 1797 27. 07. 1855
Michal Belička 17. 08. 1847 30. 01. 1874
Michal Belička 24. 10. 1889 06. 06. 1890
Ondrej Belička 28. 08. 1857 zomrel
Ondrej Belička 26. 11. 1882 zomrel
Štefan Belička 15. 05. 1809 zomrel
Štefan Belička 22. 12. 1884 31. 12. 1916
Štefan Belička 18. 07. 1890 zomrel
Štefan Belička 27. 06. 1914 21. 04. 1971
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec