Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), zamestnanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Mária Albertová, rod. Dovičiarová 28. 07. 1849 zomrela
Rozália Albertová, rod. Dovičiarová 10. 12. 1842 zomrela
Alexander Dovičiar alias Piatrik/Štefanka 05. 01. 1833 17. 03. 1834
Anton Dovičiar 02. 05. 1900 20. 09. 1959
František Dovičiar alias Piatrik/Štefanka 18. 01. 1831 06. 12. 1831
František Dovičiar alias Piatrik/Štefanka 13. 02. 1841 03. 07. 1878
František Dovičiar alias Piatrik/Štefanka 10. 10. 1869 08. 02. 1870
Jakub Dovičiar alias Žiak 24. 07. 1749 25. 03. 1800
Ján Dovičiar alias Žiak zomrel
Ján Dovičiar 11. 05. 1859 04. 08. 1931
Ján Dovičiar 05. 10. 1887 09. 11. 1888
Jozef Dovičiar alias Žiak 22. 02. 1787 04. 04. 1837
Jozef Dovičiar alias Piatrik/Štefanka 14. 01. 1804 18. 03. 1851
Jozef Dovičiar 01. 11. 1813 14. 02. 1875
Jozef Dovičiar alias Piatrik/Štefanka 04. 02. 1827 27. 03. 1827
Jozef Dovičiar 20. 10. 1889 19. 11. 1916
Juraj Dovičiar alias Žiak 30. 03. 1747 zomrel
Juraj Dovičiar 13. 04. 1817 31. 01. 1820
Ľudovít Dovičiar alias Piatrik/Štefanka 07. 08. 1843 07. 09. 1843
Martin Dovičiar 02. 11. 1807 09. 05. 1808
Martin Dovičiar alias Piatrik/Štefanka 09. 11. 1813 15. 03. 1845
Martin Dovičiar alias Piatrik/Štefanka 16. 10. 1843 15. 12. 1845
Martin Dovičiar 10. 11. 1884 zomrel
Matej Dovičiar 30. 01. 1820 19. 02. 1891
Matej Dovičiar alias Piatrik/Štefanka 30. 01. 1839 04. 02. 1874
Michal Dovičiar alias Žiak 09. 09. 1792 21. 01. 1796
Michal Dovičiar alias Piatrik 02. 07. 1807 22. 04. 1813
Michal Dovičiar alias Piatrik/Štefanka 26. 09. 1837 04. 02. 1838
Michal Dovičiar alias Piatrik/Štefanka 10. 09. 1840 12. 01. 1844
Michal Dovičiar 10. 10. 1854 27. 01. 1857
Michal Dovičiar 20. 07. 1861 26. 12. 1861
Pavol Dovičiar alias Piatrik 02. 01. 1820 13. 03. 1847
Štefan Dovičiar alias Piatrik 26. 07. 1802 zomrel
Tomáš Dovičiar, rod. Piatrik 13. 11. 1773 23. 01. 1827
Tomáš Dovičiar alias Žiak 10. 12. 1774 zomrel
Tomáš Dovičiar 22. 12. 1846 26. 02. 1847
Alžbeta Dovičiarová, rod. Zaťková 04. 10. 1784 zomrela
Anna Dovičiarová, rod. Kosorinská 1750 15. 03. 1810
Anna Dovičiarová 19. 03. 1809 11. 06. 1811
Anna Dovičiarová alias Piatriková 23. 12. 1816 10. 03. 1821
Anna Dovičiarová, rod. Čabáková 25. 01. 1819 29. 01. 1864
Anna Dovičiarová alias Piatriková/Štefanková 25. 05. 1825 06. 11. 1825
Anna Dovičiarová, rod. Gajdošová alias Kaková 25. 09. 1837 zomrela
Anns Dovičiarová alias Piatriková/Štefanková 26. 11. 1873 zomrela
Antónia Dovičiarová, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 30. 01. 1904 21. 05. 1978
Helena Dovičiarová, rod. Dvončová zomrela
Karolína Dovičiarová alias Piatriková/Štefanková 04. 11. 1866 30. 03. 1871
Katarína Dovičiarová 27. 10. 1811 03. 04. 1813
Katarína Dovičiarová alias Piatriková/Štefanková 28. 03. 1838 27. 07. 1839
Katarína Dovičiarová 01. 06. 1874 24. 02. 1878
Mária Dovičiarová, rod. Vanya zomrela
Mária Dovičiarová 1722 06. 04. 1770
Mária Dovičiarová alias Žiaková 23. 09. 1779 09. 10. 1783
Mária Dovičiarová, rod. Sklenková 07. 03. 1783 02. 07. 1830
Mária Dovičiarová, rod. Štefanková alias Marichelová 28. 11. 1807 zomrela
Mária Dovičiarová alias Piatriková/Štefanková 27. 12. 1827 28. 12. 1827
Mária Dovičiarová 09. 01. 1849 07. 05. 1853
Mária Dovičiarová 26. 10. 1856 12. 03. 1858
Mária Dovičiarová, rod. Páchniková alias Kaňová 06. 06. 1866 26. 10. 1937
Mária Dovičiarová alias Piatriková/Štefanková 10. 11. 1871 zomrela
Paulína Dovičiarová, rod. Jančová 21. 06. 1840 15. 12. 1866
Petronela Dovičiarová alias Piatriková/Štefanková 25. 05. 1829 12. 02. 1830
Rozália Dovičiarová, rod. Blahová 03. 04. 1839 28. 06. 1900
Veronika Dovičiarová alias Žiaková 22. 01. 1781 07. 10. 1783
Helena Dovičiarová Mališová Niklová, rod. Štefanková alias Marichelová 10. 06. 1819 21. 02. 1863
Anna Dovičiarová/Žiaková alias Piatriková 30. 09. 1784 16. 09. 1833
Mária Hricová, rod. Dovičiarová 14. 03. 1823 29. 12. 1872
Katarína Kollárová, rod. Dovičiarová 19. 02. 1897 zomrela
Mária Malachová, rod. Dovičiarová alias Piatriková 24. 01. 1810 16. 03. 1848
Karolína Minková, rod. Dovičiarová alias Piatriková/Štefanková 07. 03. 1835 08. 01. 1885
Helena Páchniková, rod. Dovičiarová alias Žiaková 04. 04. 1777 18. 06. 1800
Mária Páchniková, rod. Dovičiarová 22. 01. 1893 zomrela
Mária Piatriková, rod. Dovičiarová alias Žiaková 20. 09. 1789 03. 04. 1845
Katarína Piatriková Sklenková, rod. Dovičiarová alias Žiaková 23. 11. 1782 zomrela
Katarína Šimunová, rod. Dovičiarová 05. 11. 1827 19. 05. 1864
Anna Štefanková Sklenková, rod. Dovičiarová 18. 02. 1851 zomrela
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec