Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Mária Šimunová, rod. Dubovanová 13. 07. 1809 08. 02. 1848
Mária Dubovanová Kollárová, rod. Baranová 21. 09. 1842 23. 08. 1887
Paulína Dubovanová 25. 06. 1863 07. 03. 1864
Anna Rabčanová, rod. Dubovanová 30. 06. 1865 zomrela
Mária Koková, rod. Dubovanová 17. 07. 1867 17. 07. 1933
Katarína Dubovanová, rod. Rabčanová 16. 03. 1871 zomrela
Paulína Dubovanová 12. 05. 1873 29. 05. 1873
Karolína Dubovanová 16. 07. 1874 zomrela
Veronika Dubovanová, rod. Červienková 07. 08. 1875 15. 07. 1897
Anna Dubovanová 09. 05. 1890 19. 04. 1891
Mária Dubovanová 06. 06. 1893 13. 08. 1893
Rozália Michalková, rod. Dubovanová 13. 02. 1895 03. 04. 1961
Mária Dubovanová 08. 07. 1897 22. 07. 1897
Margita Dubovanová 19. 02. 1899 zomrela
Františka Dubovanová 03. 10. 1900 zomrela
Mária Dubovanová, rod. Balážová 06. 01. 1906 zomrela
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec