Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Anna Pobežková, rod. Forgáčová 27. 10. 1764 02. 01. 1800
Helena Baranová, rod. Forgáčová 30. 04. 1765 15. 09. 1814
Katarína Nemcová, rod. Forgáčová 31. 01. 1766 06. 03. 1820
Mária Sklenková, rod. Forgáčová 21. 12. 1766 12. 07. 1830
Anna Forgáčová, rod. Piatriková alias Kollárová 05. 07. 1800 zomrela
Jozef Forgáč 03. 03. 1802 zomrel
Štefan Forgáč 23. 11. 1819 zomrel
Anna Kollárová, rod. Forgáčová 29. 01. 1821 30. 01. 1852
Anna Forgáčová 23. 09. 1821 zomrela
Matej Forgáč 13. 02. 1824 zomrel
Zuzana Forgáčová 27. 12. 1825 zomrela
Ján Forgáč 01. 06. 1829 zomrel
Katarína Nemcová, rod. Forgáčová 12. 11. 1832 09. 07. 1860
Zuzana Čabáková, rod. Forgáčová alias Ciglanová 08. 07. 1834 16. 01. 1883
Kristína Sklenková, rod. Forgáčová 13. 03. 1839 zomrela
Uršuľa Forgáčová 17. 10. 1839 zomrela
Anna Kubíková, rod. Forgáčová 28. 04. 1857 zomrela
Michal Forgáč 29. 10. 1872 zomrel
Štefan Forgáč alias Kohút 07. 08. 1873 1954
Rozália Forgáčová, rod. Mališová alias Kuricová/Kohútová 22. 08. 1876 1953
Katarína Forgáčová, rod. Mošková 28. 11. 1878 zomrela
Pavol Forgáč 29. 07. 1882 zomrel
Paulína Forgáčová, rod. Štefanková 17. 01. 1888 zomrela
Štefan Forgáč alias Kohút 29. 01. 1899 08. 03. 1900
Mária Forgáčová 12. 12. 1899 zomrela
Martin Forgáč alias Kohút 26. 10. 1901 zomrel
Pavol Forgáč alias Kohút 17. 11. 1903 06. 10. 1969
Martin Forgáč 09. 12. 1903 24. 04. 1980
Karol Forgáč alias Hábela 04. 11. 1904 zomrel
Anna Forgáčová, rod. Hábelová 16. 07. 1905 zomrela
Rozália Forgáčová, rod. Štefanková 08. 03. 1907 18. 06. 1986
Alžbeta Forgáčová, rod. Najšlová 30. 06. 1907 07. 05. 1973
Rozália Forgáčová, rod. Hudecová 12. 05. 1910 24. 04. 1979
Anna Beličková, rod. Forgáčová 23. 01. 1911 zomrela
Antónia Kubovská, rod. Forgáčová 28. 12. 1913 1993
Alžbeta Forgáčová 30. 04. 1914 zomrela
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec