Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Mária Čabáková, rod. Gašparíková 1761 zomrela
Ondrej Gašparík 15. 11. 1761 zomrel
Dorota Gašparíková, rod. Čabáková 21. 02. 1765 zomrela
Fides Hudecová, rod. Gašparíková 25. 03. 1765 24. 12. 1811
Juraj Gašparík 18. 08. 1768 16. 12. 1810
Mária Gašparíková, rod. Minková alias Kováčová 08. 12. 1777 13. 06. 1807
Anna Gašparíková Holštiaková Šimunová, rod. Nemcová 13. 12. 1781 07. 03. 1842
Ondrej Páchnik alias Mališ, rod. Gašparík 21. 11. 1782 30. 01. 1845
Mária Gašparíková 16. 02. 1800 12. 10. 1804
Katarína Gašparíková 02. 12. 1802 24. 12. 1804
Ondrej Gašparík 30. 11. 1803 zomrel
Anna Šimunová, rod. Gašparíková 1804 14. 03. 1849
Mária Gašparíková 19. 12. 1808 zomrela
Helena Prochotská, rod. Gašparíková 01. 05. 1825 zomrela
Gašpar Páchnik alias Štefanka 06. 01. 1829 01. 10. 1829
Gašpar Čabák 05. 01. 1830 06. 08. 1882
Agnesa Mališová Kollárová, rod. Gašparíková 10. 01. 1830 01. 11. 1898
Gašpar Kubík 06. 01. 1840 04. 02. 1840
Ján Gašpar 11. 05. 1879 zomrel
Rozália Gašparová, rod. Slaninová 02. 03. 1888 zomrela
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec