Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Helena Minková, rod. Gajdošová 1732 15. 03. 1768
Mária Kollárová, rod. Gajdošová 04. 12. 1794 13. 12. 1858
Anna Prochotská Dubovanová, rod. Gajdošová 26. 07. 1796 20. 12. 1872
Martin Gajdoš 17. 09. 1818 06. 01. 1883
Mária Gajdošová, rod. Piatriková alias Kollárová 04. 01. 1820 22. 11. 1848
Anna Dovičiarová, rod. Gajdošová alias Kaková 25. 09. 1837 zomrela
Tomáš Gajdoš 28. 02. 1845 01. 03. 1896
Ján Gajdoš 17. 10. 1848 17. 10. 1848
Štefan Gajdoš 27. 07. 1887 zomrel
Michal Gajdoš 07. 05. 1890 zomrel
Rozália Gajdošová, rod. Mališová alias Kuricová 19. 01. 1892 23. 11. 1931
Mária Alžbeta Mališová, rod. Gajdošová 02. 07. 1892 21. 01. 1953
Mária Gajdošová, rod. Mališová alias Kuricová 07. 01. 1895 zomrela
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec