Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Juliana Rozália Homolová, rod. Širáňová 13. 02. 1831 26. 03. 1858
Karolína Homolová, rod. Packová 23. 06. 1836 zomrela
Anna Homolová 15. 09. 1850 zomrela
Veronika Homolová 11. 02. 1853 14. 04. 1924
Rozália Homolová 04. 03. 1860 zomrela
Mária Magdaléna Homolová 22. 07. 1863 zomrela
Agnesa Homolová 04. 08. 1867 19. 09. 1867
Katarína Homolová, rod. Lauková 06. 03. 1874 1940
Mária Homolová 17. 09. 1890 26. 04. 1891
Anna Vavrová Kucharovičová, rod. Homolová 01. 03. 1892 zomrela
Anna Ivanová, rod. Homolová 07. 03. 1896 14. 03. 1979
Rozália Homolová 04. 01. 1897 21. 01. 1897
Mária Homolová 11. 12. 1901 zomrela
Alžbeta Homolová 16. 03. 1908 zomrela
Anna Homolová, rod. Kubíková 04. 06. 1914 15. 08. 1976
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec