Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Mária Nemcová Minková Páchniková, rod. Hricová 02. 04. 1770 13. 03. 1810
Dorota Piatriková, rod. Hricová 1776 26. 12. 1798
Pavol Kubík, rod. Hric/Kováčik 1791 10. 03. 1847
Mária Jančová, rod. Hricová 09. 07. 1815 04. 03. 1860
Michal Hric 21. 07. 1820 30. 11. 1863
Anna Mališová, rod. Hricová 08. 10. 1822 18. 02. 1879
Mária Hricová, rod. Dovičiarová 14. 03. 1823 29. 12. 1872
Michal Filo alias Hric 22. 08. 1826 18. 09. 1885
Alžbeta Niklová, rod. Hricová 03. 10. 1827 19. 10. 1855
Agnesa Sklenková, rod. Mičincová alias Hricová 22. 04. 1835 zomrela
Anna Sklenková Kollárová, rod. Hricová 07. 04. 1853 zomrela
Mária Hricová 15. 01. 1859 08. 02. 1859
Rozália Hricová 04. 01. 1861 06. 12. 1864
Matej Hric 21. 01. 1864 25. 01. 1864
Karolína Sklenková, rod. Hricová 09. 11. 1866 11. 04. 1941
Štefan Hric 20. 11. 1868 04. 08. 1945
Katarína Hricová, rod. Ivanová 28. 09. 1872 zomrela
Anna Kubíková, rod. Hricová 01. 01. 1891 05. 04. 1951
Štefan Hric 18. 08. 1892 26. 07. 1896
Katarína Hricová 21. 01. 1895 01. 03. 1895
Mária Sklenková, rod. Hricová 28. 08. 1912 04. 05. 1987
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec