Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Rozália Hudecová, rod. Koková zomrela
Michal Hudec alias Kováč 1720 19. 04. 1770
Mária Hudecová 1728 29. 04. 1770
Matej Hudec alias Kováč 24. 02. 1745 zomrel
Katarína Hudecová alias Kováčová 20. 11. 1747 zomrela
Jakub Hudec alias Kováč 27. 04. 1749 18. 11. 1759
Alžbeta Hudecová alias Kováčová 29. 05. 1751 zomrela
Ján Hudec alias Kováč 18. 05. 1753 02. 02. 1758
Helena Hudecová alias Kováčová 03. 04. 1755 07. 07. 1761
Jozef Hudec alias Kováč 10. 03. 1757 08. 02. 1758
Laurinec Hudec alias Kováč 06. 08. 1758 zomrel
Mária Hudecová, rod. Pobežková 25. 02. 1759 15. 10. 1796
Ignác Záhorec, rod. Hudec alias Kováč 22. 03. 1760 03. 04. 1803
Jakub Hudec alias Štefanka 22. 07. 1762 11. 12. 1831
Helena Hudecová alias Kováčová 12. 12. 1762 zomrela
Fides Hudecová, rod. Gašparíková 25. 03. 1765 24. 12. 1811
Štefan Hudec alias Kováč 16. 07. 1765 zomrel
Helena Mališová, rod. Hudecová 1766 zomrela
Anna Hudecová alias Kováčová 09. 07. 1766 zomrela
Juraj Hudec 26. 03. 1777 20. 10. 1801
Ján Hudec alias Štefanka 17. 05. 1785 zomrel
Alžbeta Hudecová, rod. Herová 22. 05. 1785 22. 12. 1844
Štefan Hudec alias Štefanka 05. 08. 1786 08. 04. 1787
Anna Hudecová alias Štefanková 15. 03. 1788 zomrela
Alžbeta Čabáková, rod. Hudecová 06. 12. 1790 30. 04. 1851
Matúš Hudec alias Štefanka 19. 09. 1792 22. 01. 1846
Veronika Hudecová, rod. Šimunová 15. 12. 1793 17. 03. 1856
Mária Hudecová alias Štefanková 20. 12. 1795 10. 03. 1798
Štefan Hudec alias Štefanka 12. 07. 1798 zomrel
Mária Belanová, rod. Hudecová alias Štefanková 24. 12. 1800 19. 12. 1838
Michal Hudec alias Štefanka 16. 07. 1804 18. 07. 1804
Jozef Hudec alias Štefanka 16. 07. 1804 28. 07. 1804
Helena Hudecová alias Štefanková 12. 10. 1805 12. 05. 1811
Ján Hudec alias Štefanka 26. 09. 1809 zomrel
Helena Hudecová alias Štefanková 31. 03. 1813 14. 09. 1813
Alžbeta Čabáková, rod. Hudecová 19. 11. 1813 08. 11. 1875
Mária Hudecová, rod. Neštinová 1814 20. 01. 1868
Anna Hudecová alias Štefanková 19. 04. 1814 29. 07. 1814
Ján Hudec alias Štefanka 05. 06. 1816 30. 01. 1820
Mária Bačíková, rod. Hudecová alias Štefanková 05. 12. 1816 zomrela
Jozef Hudec alias Štefanka 11. 01. 1819 12. 02. 1860
Anna Hudecová, rod. Gáliková 14. 10. 1819 22. 12. 1878
Anna Čížiková, rod. Hudecová alias Štefanková 25. 03. 1820 zomrela
Juraj Hudec 27. 04. 1820 09. 01. 1884
Mária Baranová Kučerová, rod. Hudecová alias Štefanková 09. 03. 1821 26. 12. 1864
Ján Hudec alias Štefanka 24. 06. 1823 17. 02. 1826
Katarína Hudecová alias Štefanková 18. 09. 1825 zomrela
Tomáš Hudec alias Štefanka 04. 12. 1826 zomrel
Ľudovít Hudec alias Štefanka 18. 09. 1829 23. 10. 1829
Anna Hudecová Marková, rod. Mališová 07. 01. 1831 25. 05. 1885
Tomáš Hudec alias Štefanka 22. 12. 1831 07. 01. 1865
Agnesa Minková, rod. Hudecová alias Štefanková 23. 03. 1834 16. 03. 1870
Michal Hudec alias Štefanka 25. 09. 1836 01. 02. 1880
Anna Hudecová, rod. Sklenková 21. 04. 1837 zomrela
Rozália Sklenková Marková, rod. Hudecová alias Štefanková 08. 09. 1837 25. 05. 1882
Mária Kubíková, rod. Hudecová 08. 09. 1839 1911
Katarína Lacková, rod. Hudecová alias Štefanková 15. 01. 1846 14. 01. 1882
Mária Hudecová 04. 02. 1846 zomrela
Mária Hudecová, rod. Majerová 07. 05. 1847 26. 10. 1892
Jozef Hudec 09. 11. 1848 zomrel
Anna Hudecová, rod. Hudecová 15. 05. 1850 zomrela
Mária Mikulová, rod. Hudecová alias Štefanková 15. 05. 1850 zomrela
Jozef Hudec alias Štefanka 05. 01. 1851 24. 09. 1892
Martin Hudec alias Záhorec 28. 08. 1852 zomrel
Ján Hudec alias Štefanka 19. 06. 1854 05. 05. 1867
Mária Hudecová, rod. Mojžišková 19. 09. 1855 02. 12. 1884
Mária Kollárová, rod. Hudecová 15. 05. 1856 zomrela
Mária Hudecová, rod. Žbirková 22. 07. 1858 10. 01. 1883
Michal Hudec alias Štefanka 14. 09. 1858 03. 10. 1863
Mária Hudecová alias Štefanková 31. 01. 1859 17. 04. 1895
Mária Sklenková, rod. Hudecová alias Štefanková 08. 03. 1861 zomrela
Anna Baranová, rod. Hudecová alias Štefanková 20. 08. 1863 zomrela
Michal Hudec alias Štefanka 21. 10. 1863 zomrel
Veronika Hudecová, rod. Žbirková 05. 05. 1864 zomrela
Anna Štefanková, rod. Hudecová alias Štefanková 02. 02. 1866 21. 08. 1906
Katarína Moštenická, rod. Hudecová alias Štefanková 08. 10. 1868 zomrela
Ján Hudec alias Štefanka 12. 07. 1871 1923
Katarína Hudecová, rod. Páchniková alias Mališová 19. 11. 1871 zomrela
Anna Hudecová, rod. Janáková 06. 01. 1873 zomrela
Jozef Hudec 04. 01. 1874 zomrel
Mária Kollárová, rod. Hudecová alias Štefanková 04. 03. 1875 1922
Antónia Hudecová alias Štefanková 22. 05. 1875 15. 10. 1879
Mária Páločná, rod. Hudecová 16. 10. 1875 16. 07. 1946
Mária Hudecová Kubíková, rod. Mošková 14. 07. 1876 zomrela
Štefan Hudec alias Záhorec 06. 01. 1877 20. 01. 1934
Cecília Hudecová, rod. Ivanová 27. 02. 1877 zomrela
Rozália Hudecová alias Štefanková 29. 08. 1877 zomrela
Jozef Hudec alias Štefanka 27. 09. 1877 23. 11. 1913
Anna Hudecová, rod. Antošíková 03. 07. 1878 zomrela
Ján Hudec 24. 11. 1878 09. 09. 1934
Juraj Hudec alias Záhorec 17. 12. 1878 zomrel
Antónia Albertová, rod. Hudecová alias Štefanková 14. 02. 1880 zomrela
Jozef Hudec alias Záhorec 18. 03. 1881 08. 09. 1914
Ján Hudec alias Štefanka 14. 11. 1881 17. 04. 1883
Michal Hudec 03. 03. 1883 05. 07. 1917
Anna Hudecová, rod. Albertová 07. 09. 1883 18. 08. 1964
Mária Hudecová, rod. Ivanová 24. 01. 1884 01. 02. 1971
Veronika Hudecová Považancová, rod. Baranová 05. 02. 1884 zomrela
Martin Hudec alias Záhorec 07. 03. 1884 07. 03. 1900
Ján Hudec alias Štefanka 07. 10. 1884 25. 10. 1884
Štefan Hudec 27. 12. 1884 zomrel
Mária Hudecová, rod. Čabáková 01. 08. 1885 1970
Anna Hudecová, rod. Sklenková alias Mališová 11. 01. 1886 zomrela
Štefan Hudec alias Štefanka 05. 05. 1886 zomrel
Mária Hudecová, rod. Jurašíková 29. 12. 1888 zomrela
Tomáš Hudec alias Štefanka 24. 12. 1889 zomrel
Štefan Hudec 01. 03. 1890 09. 01. 1892
Mária Golianová, rod. Hudecová alias Štefanková 16. 08. 1893 zomrela
Rozália Hudecová, rod. Považancová 30. 07. 1895 1984
Juraj Hudec 25. 03. 1896 02. 11. 1915
Štefan Hudec 02. 11. 1896 20. 05. 1946
Paulína Hudecová alias Štefanková 21. 11. 1897 14. 04. 1900
Pavol Hudec 18. 01. 1898 07. 04. 1898
Anna Páločná, rod. Hudecová alias Štefanková 02. 01. 1899 zomrela
Anna Hudecová 24. 04. 1899 zomrela
Katarína Kollárová, rod. Hudecová alias Štefanková 24. 11. 1899 zomrela
Anastázia Kubíková, rod. Hudecová 27. 12. 1899 1990
Alžbeta Hudecová alias Záhorcová 1902 27. 09. 1902
Rozália Mališová, rod. Hudecová 18. 09. 1902 26. 11. 1965
Michal Hudec alias Štefanka 27. 09. 1902 12. 01. 1977
Peter Hudec alias Štefanka 19. 10. 1903 21. 12. 1955
Ján Hudec 1904 06. 07. 1904
Pavol Hudec alias Záhorec 23. 01. 1904 28. 02. 1981
Vincent Hudec 16. 07. 1905 zomrel
Mária Hudecová, rod. Struhárová 06. 12. 1905 11. 10. 1979
Margita Hudecová, rod. Hudecová 16. 01. 1906 zomrela
Mária Páchniková, rod. Hudecová 23. 03. 1906 zomrela
Mária Hudecová alias Štefanková 02. 05. 1906 18. 11. 1906
Mária Hudecová 07. 09. 1906 zomrela
Pavol Hudec alias Štefanka 23. 09. 1906 31. 08. 1974
Emília Hudecová, rod. Páchniková 27. 09. 1906 zomrela
Alžbeta Janovičová, rod. Hudecová alias Štefanková 29. 09. 1906 zomrela
Emil Matej Hudec alias Štefanka 21. 09. 1907 zomrel
Michal Hudec 04. 07. 1908 zomrel
Ján Hudec 20. 09. 1908 13. 10. 1998
Mária Hudecová, rod. Kubíková alias Páchniková 29. 04. 1909 26. 12. 1986
Rozália Hudecová, rod. Čabáková 30. 04. 1909 zomrela
Rozália Forgáčová, rod. Hudecová 12. 05. 1910 24. 04. 1979
Antónia Skrovná, rod. Hudecová 26. 01. 1911 zomrela
Mária Hudecová, rod. Barátová 29. 09. 1911 16. 07. 1992
Július Hudec 23. 11. 1912 16. 08. 1993
Anton Hudec alias Štefanka 06. 12. 1912 zomrel
Viliam Hudec 19. 07. 1913 zomrel
Jozef Hudec alias Štefanka 08. 06. 1914 zomrel
Ondrej Hudec alias Záhorec 04. 11. 1914 zomrel
Matilda Hudecová, rod. Bohumelová 05. 06. 1915 13. 10. 1992
Helena Hudecová 16. 08. 1915 zomrela
Ján Hudec alias Štefanka 07. 09. 1919 07. 10. 1980
Ondrej Hudec 26. 12. 1919 16. 10. 1978
Emília Hudecová 07. 11. 1922 zomrela
Helena Hudecová, rod. Mališová alias Kuricová 17. 08. 1924 24. 12. 1973
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec