Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Rozália Hudecová, rod. Koková zomrela
Mária Hudecová 1728 29. 04. 1770
Katarína Hudecová alias Kováčová 20. 11. 1747 zomrela
Alžbeta Hudecová alias Kováčová 29. 05. 1751 zomrela
Helena Hudecová alias Kováčová 03. 04. 1755 07. 07. 1761
Mária Hudecová, rod. Pobežková 25. 02. 1759 15. 10. 1796
Helena Hudecová alias Kováčová 12. 12. 1762 zomrela
Fides Hudecová, rod. Gašparíková 25. 03. 1765 24. 12. 1811
Helena Mališová, rod. Hudecová 1766 zomrela
Anna Hudecová alias Kováčová 09. 07. 1766 zomrela
Alžbeta Hudecová, rod. Herová 22. 05. 1785 22. 12. 1844
Anna Hudecová alias Štefanková 15. 03. 1788 zomrela
Alžbeta Čabáková, rod. Hudecová 06. 12. 1790 30. 04. 1851
Veronika Hudecová, rod. Šimunová 15. 12. 1793 17. 03. 1856
Mária Hudecová alias Štefanková 20. 12. 1795 10. 03. 1798
Mária Belanová, rod. Hudecová alias Štefanková 24. 12. 1800 19. 12. 1838
Helena Hudecová alias Štefanková 12. 10. 1805 12. 05. 1811
Helena Hudecová alias Štefanková 31. 03. 1813 14. 09. 1813
Alžbeta Čabáková, rod. Hudecová 19. 11. 1813 08. 11. 1875
Mária Hudecová, rod. Neštinová 1814 20. 01. 1868
Anna Hudecová alias Štefanková 19. 04. 1814 29. 07. 1814
Mária Bačíková, rod. Hudecová alias Štefanková 05. 12. 1816 zomrela
Anna Hudecová, rod. Gáliková 14. 10. 1819 22. 12. 1878
Anna Čížiková, rod. Hudecová alias Štefanková 25. 03. 1820 zomrela
Mária Baranová Kučerová, rod. Hudecová alias Štefanková 09. 03. 1821 26. 12. 1864
Katarína Hudecová alias Štefanková 18. 09. 1825 zomrela
Anna Hudecová Marková, rod. Mališová 07. 01. 1831 25. 05. 1885
Agnesa Minková, rod. Hudecová alias Štefanková 23. 03. 1834 16. 03. 1870
Anna Hudecová, rod. Sklenková 21. 04. 1837 zomrela
Rozália Sklenková Marková, rod. Hudecová alias Štefanková 08. 09. 1837 25. 05. 1882
Mária Kubíková, rod. Hudecová 08. 09. 1839 1911
Katarína Lacková, rod. Hudecová alias Štefanková 15. 01. 1846 14. 01. 1882
Mária Hudecová 04. 02. 1846 zomrela
Mária Hudecová, rod. Majerová 07. 05. 1847 26. 10. 1892
Anna Hudecová, rod. Hudecová 15. 05. 1850 zomrela
Mária Mikulová, rod. Hudecová alias Štefanková 15. 05. 1850 zomrela
Mária Hudecová, rod. Mojžišková 19. 09. 1855 02. 12. 1884
Mária Kollárová, rod. Hudecová 15. 05. 1856 zomrela
Mária Hudecová, rod. Žbirková 22. 07. 1858 10. 01. 1883
Mária Hudecová alias Štefanková 31. 01. 1859 17. 04. 1895
Mária Sklenková, rod. Hudecová alias Štefanková 08. 03. 1861 zomrela
Anna Baranová, rod. Hudecová alias Štefanková 20. 08. 1863 zomrela
Veronika Hudecová, rod. Žbirková 05. 05. 1864 zomrela
Anna Štefanková, rod. Hudecová alias Štefanková 02. 02. 1866 21. 08. 1906
Katarína Moštenická, rod. Hudecová alias Štefanková 08. 10. 1868 zomrela
Katarína Hudecová, rod. Páchniková alias Mališová 19. 11. 1871 zomrela
Anna Hudecová, rod. Janáková 06. 01. 1873 zomrela
Mária Kollárová, rod. Hudecová alias Štefanková 04. 03. 1875 1922
Antónia Hudecová alias Štefanková 22. 05. 1875 15. 10. 1879
Mária Páločná, rod. Hudecová 16. 10. 1875 16. 07. 1946
Mária Hudecová Kubíková, rod. Mošková 14. 07. 1876 zomrela
Cecília Hudecová, rod. Ivanová 27. 02. 1877 zomrela
Rozália Hudecová alias Štefanková 29. 08. 1877 zomrela
Anna Hudecová, rod. Antošíková 03. 07. 1878 zomrela
Antónia Albertová, rod. Hudecová alias Štefanková 14. 02. 1880 zomrela
Anna Hudecová, rod. Albertová 07. 09. 1883 18. 08. 1964
Mária Hudecová, rod. Ivanová 24. 01. 1884 01. 02. 1971
Veronika Hudecová Považancová, rod. Baranová 05. 02. 1884 zomrela
Mária Hudecová, rod. Čabáková 01. 08. 1885 1970
Anna Hudecová, rod. Sklenková alias Mališová 11. 01. 1886 zomrela
Mária Hudecová, rod. Jurašíková 29. 12. 1888 zomrela
Mária Golianová, rod. Hudecová alias Štefanková 16. 08. 1893 zomrela
Rozália Hudecová, rod. Považancová 30. 07. 1895 1984
Paulína Hudecová alias Štefanková 21. 11. 1897 14. 04. 1900
Anna Páločná, rod. Hudecová alias Štefanková 02. 01. 1899 zomrela
Anna Hudecová 24. 04. 1899 zomrela
Katarína Kollárová, rod. Hudecová alias Štefanková 24. 11. 1899 zomrela
Anastázia Kubíková, rod. Hudecová 27. 12. 1899 1990
Alžbeta Hudecová alias Záhorcová 1902 27. 09. 1902
Rozália Mališová, rod. Hudecová 18. 09. 1902 26. 11. 1965
Mária Hudecová, rod. Struhárová 06. 12. 1905 11. 10. 1979
Margita Hudecová, rod. Hudecová 16. 01. 1906 zomrela
Mária Páchniková, rod. Hudecová 23. 03. 1906 zomrela
Mária Hudecová alias Štefanková 02. 05. 1906 18. 11. 1906
Mária Hudecová 07. 09. 1906 zomrela
Emília Hudecová, rod. Páchniková 27. 09. 1906 zomrela
Alžbeta Janovičová, rod. Hudecová alias Štefanková 29. 09. 1906 zomrela
Mária Hudecová, rod. Kubíková alias Páchniková 29. 04. 1909 26. 12. 1986
Rozália Hudecová, rod. Čabáková 30. 04. 1909 zomrela
Rozália Forgáčová, rod. Hudecová 12. 05. 1910 24. 04. 1979
Antónia Skrovná, rod. Hudecová 26. 01. 1911 zomrela
Mária Hudecová, rod. Barátová 29. 09. 1911 16. 07. 1992
Matilda Hudecová, rod. Bohumelová 05. 06. 1915 13. 10. 1992
Helena Hudecová 16. 08. 1915 zomrela
Emília Hudecová 07. 11. 1922 zomrela
Helena Hudecová, rod. Mališová alias Kuricová 17. 08. 1924 24. 12. 1973
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec