Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Rozália Považancová, rod. Ivanová zomrela
Alžbeta Krausová, rod. Ivanová zomrela
Agnesa Slaninová, rod. Ivanová zomrela
Paulína Piatriková, rod. Ivanová zomrela
Alžbeta Ivanová, rod. Štefanková alias Marichelová 04. 06. 1816 17. 11. 1839
Katarína Ivanová, rod. Beličková 05. 04. 1819 24. 03. 1893
Anna Ivanová, rod. Páločná alias Žiaková 25. 07. 1839 24. 06. 1882
Anna Ivanová, rod. Páločná alias Žiaková 20. 04. 1843 18. 11. 1902
Sabina Ivanová 18. 10. 1846 zomrela
Mária Ivanová 05. 01. 1869 zomrela
Katarína Hricová, rod. Ivanová 28. 09. 1872 zomrela
Mária Ivanová, rod. Páchniková alias Kaňová 16. 12. 1873 zomrela
Cecília Hudecová, rod. Ivanová 27. 02. 1877 zomrela
Anna Ivanová 01. 12. 1877 16. 01. 1878
Mária Hudecová, rod. Ivanová 24. 01. 1884 01. 02. 1971
Rozália Víťazková, rod. Ivanová 11. 03. 1891 zomrela
Mária Ivanová, rod. Trokšiarová 11. 08. 1892 zomrela
Johana Ivanová 28. 12. 1892 zomrela
Katarína Ivanová 23. 11. 1894 26. 04. 1921
Anna Ivanová, rod. Homolová 07. 03. 1896 14. 03. 1979
Helena Ivanová, rod. Lauková 03. 01. 1919 10. 03. 1987
Mária Považancová, rod. Ivanová 19. 12. 1921 28. 04. 2002
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec