Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Mária Malachová, rod. Jančová 06. 01. 1774 04. 11. 1804
Anna Štefanková, rod. Jančová 1777 zomrela
Michal Jančo 18. 09. 1811 14. 09. 1872
Mária Jančová, rod. Hricová 09. 07. 1815 04. 03. 1860
Mária Beňová, rod. Jančová 29. 03. 1821 01. 05. 1889
Paulína Dovičiarová, rod. Jančová 21. 06. 1840 15. 12. 1866
Anna Jančová 31. 03. 1843 08. 05. 1843
Rozália Jančová 04. 03. 1844 11. 03. 1845
Ondrej Jančo 26. 11. 1849 06. 12. 1849
Anna Jančová 02. 04. 1851 16. 04. 1851
Mária Jančová 03. 03. 1852 03. 03. 1852
Mária Jančová 01. 03. 1865 05. 04. 1865
Ján Jančo 20. 10. 1865 12. 02. 1866
Ján Jančo 05. 09. 1867 zomrel
Martin Jančo 06. 11. 1894 28. 03. 1900
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec