Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), zamestnanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Ignác Kaňa 06. 08. 1774 zomrel
Jakub Kaňa 1712 26. 10. 1747
Ján Kaňa alias Kuric 15. 06. 1764 24. 04. 1793
Ján Kaňa 09. 06. 1769 30. 03. 1785
Jozef Kaňa 31. 01. 1761 20. 07. 1791
Juraj Kaňa 24. 03. 1758 zomrel
Juraj Kaňa 14. 05. 1777 zomrel
Juraj Kaňa 25. 03. 1785 12. 07. 1785
Laurinec Kaňa 1706 07. 12. 1790
Martin Kaňa zomrel
Martin Kaňa alias Kuric 1738 22. 04. 1770
Matej Kaňa 1743 01. 01. 1817
Matúš Kaňa 14. 09. 1748 02. 03. 1749
Matúš Kaňa 18. 09. 1765 zomrel
Matúš Kaňa alias Kuric 24. 08. 1768 19. 03. 1801
Ondrej Kaňa, rod. Poljak zomrel
Pavol Kaňa 09. 01. 1766 zomrel
Pavol Kaňa 24. 12. 1775 zomrel
Pavol Kaňa alias Kuric 07. 01. 1797 zomrel
Štefan Kaňa 23. 11. 1744 zomrel
Štefan Kaňa 31. 07. 1772 zomrel
Štefan Kaňa 21. 06. 1774 04. 01. 1778
Tomáš Kaňa 22. 12. 1746 23. 10. 1747
Tomáš Kaňa 26. 10. 1787 zomrel
Tomáš Kaňa 07. 12. 1792 06. 09. 1793
Anton Páchnik alias Kaňa 13. 04. 1920 zomrel
Ferdinand Páchnik alias Kaňa 01. 04. 1853 21. 09. 1858
František Páchnik alias Kaňa 06. 10. 1894 07. 03. 1975
František Páchnik alias Kaňa 10. 04. 1920 zomrel
Ján Páchnik alias Kaňa/Kuric 10. 06. 1774 12. 06. 1824
Ján Páchnik alias Kaňa 13. 09. 1798 zomrel
Ján Páchnik alias Kaňa 12. 09. 1834 08. 04. 1838
Ján Páchnik alias Kaňa 28. 03. 1843 07. 01. 1844
Ján Páchnik alias Kaňa 16. 07. 1849 01. 01. 1933
Ján Páchnik alias Kaňa 17. 10. 1870 zomrel
Ján Páchnik alias Kaňa 13. 01. 1889 zomrel
Ján Páchnik alias Kaňa 23. 05. 1901 09. 02. 1953
Ján Páchnik alias Kaňa 18. 08. 1909 05. 03. 1986
Jozef Páchnik alias Kaňa 12. 02. 1785 zomrel
Jozef Páchnik alias Kaňa 23. 01. 1786 02. 05. 1833
Jozef Páchnik alias Kaňa 27. 01. 1804 11. 08. 1862
Jozef Páchnik alias Kaňa 16. 11. 1815 20. 08. 1876
Jozef Páchnik alias Kaňa 16. 02. 1840 14. 07. 1912
Jozef Páchnik alias Kaňa 23. 02. 1863 04. 07. 1950
Jozef Páchnik alias Kaňa 07. 02. 1864 22. 05. 1864
Jozef Páchnik alias Kaňa 06. 03. 1871 17. 03. 1872
Jozef Páchnik alias Kaňa 16. 11. 1878 16. 04. 1879
Jozef Páchnik alias Kaňa 23. 10. 1893 zomrel
Jozef Páchnik alias Kaňa 02. 12. 1908 25. 07. 1946
Juraj Páchnik alias Kaňa 17. 04. 1772 03. 12. 1821
Juraj Páchnik alias Kaňa 25. 03. 1807 28. 08. 1846
Juraj Páchnik alias Kaňa 30. 08. 1813 21. 05. 1815
Juraj Páchnik alias Kaňa 03. 04. 1839 22. 09. 1877
Juraj Páchnik alias Kaňa 26. 07. 1876 14. 05. 1881
Juraj Páchnik alias Kaňa 18. 11. 1885 07. 05. 1886
Juraj Páchnik alias Kaňa 31. 03. 1890 10. 07. 1890
Ľudovít Páchnik alias Kaňa 06. 05. 1875 zomrel
Martin Páchnik alias Kaňa 12. 10. 1809 zomrel
Martin Páchnik alias Kaňa 24. 10. 1864 17. 11. 1925
Martin Páchnik alias Kaňa 15. 08. 1897 zomrel
Martin Páchnik alias Kaňa 02. 09. 1922 14. 11. 2010
Matej Páchnik alias Kaňa (horný) 03. 02. 1744 29. 11. 1801
Matej Páchnik alias Kaňa (dolný) 02. 02. 1748 23. 11. 1807
Matej Páchnik alias Kaňa 12. 02. 1785 15. 02. 1785
Matej Páchnik alias Kaňa 22. 02. 1795 23. 12. 1800
Matej Páchnik alias Kaňa 21. 02. 1838 15. 04. 1838
Michal Páchnik alias Kaňa 28. 08. 1798 21. 11. 1798
Michal Páchnik alias Kaňa 02. 09. 1816 19. 01. 1819
Michal Páchnik alias Kaňa 03. 05. 1851 23. 05. 1859
Michal Páchnik alias Kaňa 31. 08. 1863 03. 11. 1863
Michal Páchnik alias Kaňa 06. 11. 1872 08. 03. 1874
Michal Páchnik alias Kaňa 23. 09. 1876 29. 05. 1897
Michal Páchnik alias Kaňa 02. 09. 1883 11. 12. 1970
Michal Páchnik alias Kaňa 27. 01. 1917 2002
Pavol Páchnik alias Kaňa 04. 01. 1818 17. 12. 1827
Štefan Páchnik alias Kaňa 16. 08. 1765 zomrel
Štefan Páchnik alias Kaňa 17. 07. 1798 24. 12. 1800
Štefan Páchnik alias Kaňa 15. 05. 1801 zomrel
Štefan Páchnik alias Kaňa 17. 08. 1821 21. 01. 1831
Štefan Páchnik alias Kaňa 18. 08. 1855 13. 01. 1857
Štefan Páchnik alias Kaňa 20. 08. 1860 zomrel
Štefan Páchnik alias Kaňa 30. 11. 1868 zomrel
Štefan Páchnik alias Kaňa 01. 03. 1887 zomrel
Štefan Páchnik alias Kaňa 18. 11. 1889 zomrel
Štefan Páchnik alias Kaňa 15. 01. 1897 zomrel
Štefan Páchnik alias Kaňa 12. 08. 1919 zomrel
Tomáš Páchnik alias Kaňa 16. 11. 1798 30. 01. 1801
Vincent Páchnik alias Kaňa 24. 09. 1891 10. 04. 1970
Vincent Páchnik alias Kaňa 1903 22. 12. 1904
Vincent Páchnik alias Kaňa 13. 12. 1917 zomrel
Ján Šimun alias Kaňa 06. 06. 1759 1811
Štefan Šimun alias Kaňa 27. 07. 1787 zomrel
Štefan Šimun alias Kaňa 28. 08. 1803 zomrel
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec