Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Ignác Šimun alias Karkuš/Škriniar 02. 09. 1792 04. 02. 1856
Alžbeta Karkušová, rod. Ceizelová 25. 05. 1793 04. 09. 1831
Ondrej Karkuš alias Šimun 26. 11. 1794 zomrel
Mária Sklenková, rod. Karkušová alias Šimunová 17. 12. 1817 30. 05. 1876
Alžbeta Šimunová alias Karkušová/Škriniarová 20. 11. 1823 zomrela
Jozef Šimun alias Karkuš/Škriniar 25. 02. 1825 14. 07. 1864
Katarína Šimunová alias Karkušová/Škriniarová 25. 11. 1826 zomrela
Barbora Šimunová alias Karkušová/Škriniarová 04. 12. 1832 zomrela
Zuzana Šimunová alias Karkušová/Škriniarová 22. 10. 1834 zomrela
Alojz Šimun alias Karkuš/Škriniar 31. 05. 1837 19. 07. 1837
Agnesa Šimunová alias Karkušová/Škriniarová 03. 06. 1838 zomrela
Juraj Šimun alias Karkuš/Škriniar 03. 03. 1841 24. 11. 1843
Ľudovít Šimun alias Karkuš/Škriniar 27. 08. 1843 12. 03. 1853
Katarína Šimunová alias Karkušová/Škriniarová 10. 01. 1848 01. 02. 1848
Jozef Šimun alias Karkuš/Škriniar 29. 07. 1862 24. 03. 1864
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec