Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Mária Krausová, rod. Kohútová 1770 zomrela
Ondrej Kohút 1774 12. 01. 1828
Terézia Kohútová 1777 30. 08. 1823
Mária Kohútová 02. 12. 1794 06. 06. 1799
Anna Baranová Dovičiarová, rod. Kohútová 28. 11. 1796 09. 11. 1846
Ondrej Kohút 05. 11. 1800 26. 05. 1855
Katarína Kohútová, rod. Kubíková 02. 02. 1802 25. 11. 1846
Mária Kohútová Beňová Kubíková, rod. Malachová 08. 07. 1803 01. 04. 1875
Mária Kohútová 21. 11. 1804 zomrela
Katarína Sklenková Piatriková, rod. Kohútová 26. 12. 1808 20. 04. 1851
Michal Straka alias Kuric, rod. Kohút 28. 10. 1810 10. 01. 1861
Katarína Novodomcová, rod. Kohútová 13. 11. 1824 22. 06. 1877
Michal Kohút 16. 09. 1825 21. 04. 1902
Mária Kohútová, rod. Bugárová 17. 04. 1826 zomrela
Mária Kohútová 22. 12. 1826 01. 03. 1827
Ján Kohút 26. 06. 1828 zomrel
Ondrej Kohút 06. 07. 1831 14. 07. 1831
Terézia Kohútová 30. 08. 1832 04. 02. 1834
Johana Novodomcová, rod. Kohútová 10. 05. 1835 zomrela
Terézia Novodomcová, rod. Kohútová 16. 10. 1837 28. 03. 1882
Juliana Kohútová 13. 01. 1840 23. 08. 1840
Anna Kohútová 28. 07. 1842 27. 06. 1843
Alžbeta Kohútová 23. 10. 1844 10. 03. 1846
Mária Kohútová 23. 03. 1848 13. 04. 1848
Mária Kohútová 06. 04. 1849 zomrela
Ondrej Kohút 23. 06. 1851 zomrel
Anna Kohútová 21. 10. 1851 01. 05. 1853
Anna Kohútová 29. 08. 1853 zomrela
Mária Mališová, rod. Kohútová 14. 09. 1854 zomrela
Katarína Konstantová, rod. Kohútová 27. 10. 1856 23. 08. 1895
Anna Kollárová, rod. Kohútová 17. 12. 1859 16. 02. 1951
Jozef Kohút 23. 03. 1863 04. 10. 1863
Štefan Forgáč alias Kohút 07. 08. 1873 1954
Štefan Forgáč alias Kohút 29. 01. 1899 08. 03. 1900
Martin Forgáč alias Kohút 26. 10. 1901 zomrel
Pavol Forgáč alias Kohút 17. 11. 1903 06. 10. 1969
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec