Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Antónia Konstantová 1766 22. 12. 1857
Barbora Konstantová 1770 27. 11. 1796
Mária Konstantová 13. 12. 1798 05. 01. 1799
Mária Konstantová 23. 01. 1801 07. 12. 1801
Anna Konstantová 21. 04. 1816 31. 10. 1895
Agnesa Konstantová, rod. Havašová 09. 05. 1817 28. 09. 1849
Johana Konstantová Neupauerová, rod. Duchoňová 08. 07. 1828 24. 11. 1894
Antónia Konstantová 17. 04. 1840 08. 02. 1842
Amália Považancová, rod. Konstantová 12. 11. 1852 zomrela
Terézia Konstantová 08. 06. 1855 06. 07. 1855
Katarína Konstantová, rod. Kohútová 27. 10. 1856 23. 08. 1895
Paulína Konstantová 11. 11. 1859 15. 12. 1861
Anna Cajchanová, rod. Konstantová 15. 12. 1883 03. 04. 1972
Juliana Konstantová 10. 01. 1886 zomrela
Paulína Hámorová, rod. Konstantová 03. 03. 1890 07. 04. 1969
Mária Konstantová 28. 08. 1894 zomrela
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec