Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Ján Kosorinský alias Kuric 1760 21. 04. 1826
Martin Kosorinský alias Kuric/Hudec 02. 11. 1781 20. 03. 1830
Ján Kosorinský alias Kuric/Hudec 05. 05. 1813 14. 12. 1822
Michal Kosorinský alias Kuric/Hudec 28. 09. 1817 zomrel
Martin Kosorinský alias Kuric/Hudec 20. 09. 1821 02. 04. 1865
Ján Kosorinský 13. 05. 1848 07. 06. 1891
Juraj Kosorinský 01. 05. 1850 30. 07. 1850
Jozef Kosorinský 08. 07. 1851 01. 09. 1853
Štefan Kosorinský 14. 05. 1853 zomrel
Martin Kosorinský 10. 03. 1858 29. 01. 1861
Ján Kosorinský 13. 12. 1873 22. 12. 1873
Michal Kosorinský 20. 12. 1874 01. 01. 1875
Juraj Kosorinský 28. 04. 1886 zomrel
Juraj Kosorinský 18. 01. 1917 1995
Ján Kosorinský 19. 12. 1918 zomrel
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec