Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), zamestnanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Anna Dolincová, rod. Krausová 02. 02. 1892 10. 09. 1961
Mária Kašová, rod. Krausová 21. 01. 1817 zomrela
Alžbeta Koloňová, rod. Krausová 26. 08. 1781 zomrela
Anton Kraus 01. 03. 1886 zomrel
Anton Juraj Kraus 15. 04. 1900 zomrel
Dezider Anton Kraus 08. 01. 1896 07. 02. 1896
František Kraus 01. 09. 1799 05. 12. 1800
František Kraus 15. 11. 1804 zomrel
František Kraus 31. 03. 1836 zomrel
František Kraus 08. 10. 1845 09. 09. 1853
František Gejza Kraus 19. 07. 1884 13. 07. 1965
Gejza Ľudovít Kraus 06. 11. 1887 29. 06. 1897
Jakub Kraus 1722 10. 03. 1795
Ján Kraus 1676 22. 02. 1746
Ján Kraus 24. 06. 1757 14. 08. 1757
Ján Kraus 29. 04. 1785 21. 02. 1789
Ján Kraus 01. 07. 1794 zomrel
Ján Kraus 04. 09. 1844 15. 04. 1854
Ján Kraus 16. 05. 1857 zomrel
Ján Kraus 12. 06. 1880 zomrel
Ján Kraus 03. 06. 1892 03. 01. 1893
Jozef Kraus 09. 01. 1756 zomrel
Jozef Kraus 06. 02. 1793 27. 04. 1816
Jozef Kraus 16. 10. 1889 08. 05. 1891
Jozef Anton Kraus 05. 05. 1895 zomrel
Jozef Michal Kraus 15. 07. 1852 zomrel
Július Kraus 23. 01. 1886 zomrel
Juraj Kraus 27. 04. 1749 28. 04. 1749
Juraj Kraus 21. 03. 1750 14. 05. 1761
Juraj Kraus 13. 04. 1779 21. 10. 1853
Juraj Kraus 01. 04. 1811 15. 09. 1811
Juraj Kraus 29. 04. 1849 19. 06. 1854
Karol Kraus 29. 05. 1858 19. 03. 1927
Karol Koloman Kraus 12. 10. 1886 1917
Ladislav Ján Kraus 22. 06. 1884 zomrel
Ľudovít Kraus 01. 10. 1860 zomrel
Martin Kraus 01. 11. 1765 zomrel
Matej Kraus zomrel
Matej Kraus 07. 01. 1752 01. 03. 1815
Matej Kraus 04. 02. 1758 04. 04. 1758
Matej Kraus 31. 01. 1776 zomrel
Matej Kraus 26. 01. 1788 19. 05. 1832
Matej Kraus 09. 02. 1816 08. 04. 1877
Michal Kraus 30. 08. 1801 19. 10. 1804
Michal Kraus 16. 09. 1820 29. 10. 1885
Michal Kraus 26. 08. 1855 zomrel
Michal Anton Kraus 27. 02. 1898 27. 03. 1902
Ondrej Kraus 1745 23. 12. 1745
Pavol Kraus 19. 01. 1791 27. 09. 1791
Štefan Kraus 16. 07. 1841 06. 09. 1844
Viliam Kraus 1902 07. 06. 1904
Willibald Kraus 05. 07. 1877 10. 02. 1878
Agnesa Krausová 22. 01. 1830 29. 05. 1830
Alžbeta Krausová, rod. Ivanová zomrela
Alžbeta Krausová 1722 25. 08. 1783
Alžbeta Krausová 29. 10. 1746 07. 04. 1751
Alžbeta Krausová 17. 09. 1748 zomrela
Alžbeta Krausová, rod. Páchniková alias Kaňová 21. 11. 1818 13. 01. 1856
Anna Krausová, rod. Mališová 1726 28. 08. 1754
Anna Krausová 16. 04. 1772 zomrela
Anna Krausová 15. 04. 1797 zomrela
Anna Krausová 31. 10. 1895 15. 08. 1918
Anna Krausová 25. 12. 1896 17. 01. 1897
Antónia Krausová, rod. Černáková 04. 01. 1859 17. 12. 1939
Elvíra Krausová 11. 05. 1898 zomrela
Emília Krausová 19. 08. 1882 28. 08. 1882
Františka Krausová, rod. Hašková 10. 04. 1840 19. 04. 1870
Františka Krausová 08. 01. 1871 zomrela
Gizela Krausová 24. 12. 1891 24. 12. 1891
Gizela Karolína Krausová 04. 01. 1883 09. 04. 1884
Helena Krausová 15. 04. 1760 zomrela
Helena Krausová 18. 06. 1894 03. 02. 1895
Helena Anna Krausová 03. 05. 1893 16. 01. 1902
Karolína Krausová, rod. Hašková 04. 11. 1844 17. 02. 1882
Katarína Krausová 20. 08. 1762 zomrela
Katarína Krausová 20. 12. 1790 zomrela
Katarína Krausová 24. 12. 1820 17. 07. 1824
Katarína Krausová, rod. Michalková 04. 01. 1894 zomrela
Mária Krausová, rod. Piatriková 03. 07. 1754 22. 04. 1797
Mária Krausová 28. 03. 1769 29. 11. 1789
Mária Krausová, rod. Kohútová 1770 zomrela
Mária Krausová, rod. Kabinová 11. 12. 1780 19. 11. 1836
Mária Krausová, rod. Piatriková 14. 09. 1794 17. 02. 1832
Mária Krausová 15. 06. 1796 28. 03. 1803
Mária Krausová 18. 01. 1804 11. 03. 1806
Mária Krausová 17. 10. 1808 30. 01. 1809
Mária Krausová 07. 03. 1810 23. 03. 1810
Mária Krausová, rod. Šimková 15. 08. 1832 zomrela
Mária Krausová 12. 05. 1852 zomrela
Mária Krausová, rod. Páchniková alias Mališová 08. 02. 1857 zomrela
Mária Krausová, rod. Abrahámová 09. 03. 1860 11. 03. 1938
Mária Krausová 08. 12. 1863 zomrela
Mária Krausová, rod. Kubíková alias Páchniková 26. 11. 1865 08. 09. 1932
Mária Krausová 10. 10. 1887 zomrela
Mária Krausová, rod. Hliebajová 10. 02. 1893 24. 10. 1977
Mária Krausová 30. 01. 1894 zomrela
Mária Štefánia Krausová 01. 01. 1889 zomrela
Paulína Krausová, rod. Hlaváčová zomrela
Paulína Krausová 28. 05. 1876 zomrela
Veronika Krausová, rod. Macková zomrela
Veronika Krausová, rod. Víťazková 16. 02. 1819 23. 03. 1886
Veronika Krausová 28. 04. 1823 27. 07. 1823
Veronika Krausová 09. 05. 1878 04. 09. 1878
Veronika Krausová 04. 11. 1880 29. 12. 1948
Veronika Agáta Krausová 03. 02. 1891 zomrela
Zuzana Krausová 20. 09. 1801 zomrela
Anna Krausová Hurtová zomrela
Anna Kubíková, rod. Krausová 10. 06. 1825 26. 03. 1865
Mária Mališová, rod. Krausová 17. 02. 1777 zomrela
Mária Páchniková, rod. Krausová 15. 08. 1813 24. 03. 1848
Mária Považancová, rod. Krausová 31. 05. 1914 23. 01. 2003
Anna Mária Širáňová, rod. Krausová 29. 06. 1806 23. 11. 1877
Alžbeta Víťazková, rod. Krausová 15. 09. 1818 21. 11. 1875
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec