Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Paulína Krausová, rod. Hlaváčová zomrela
Veronika Krausová, rod. Macková zomrela
Anna Krausová Hurtová zomrela
Alžbeta Krausová, rod. Ivanová zomrela
Alžbeta Krausová 1722 25. 08. 1783
Anna Krausová, rod. Mališová 1726 28. 08. 1754
Alžbeta Krausová 29. 10. 1746 07. 04. 1751
Alžbeta Krausová 17. 09. 1748 zomrela
Mária Krausová, rod. Piatriková 03. 07. 1754 22. 04. 1797
Helena Krausová 15. 04. 1760 zomrela
Katarína Krausová 20. 08. 1762 zomrela
Mária Krausová 28. 03. 1769 29. 11. 1789
Mária Krausová, rod. Kohútová 1770 zomrela
Anna Krausová 16. 04. 1772 zomrela
Mária Mališová, rod. Krausová 17. 02. 1777 zomrela
Mária Krausová, rod. Kabinová 11. 12. 1780 19. 11. 1836
Alžbeta Koloňová, rod. Krausová 26. 08. 1781 zomrela
Katarína Krausová 20. 12. 1790 zomrela
Mária Krausová, rod. Piatriková 14. 09. 1794 17. 02. 1832
Mária Krausová 15. 06. 1796 28. 03. 1803
Anna Krausová 15. 04. 1797 zomrela
Zuzana Krausová 20. 09. 1801 zomrela
Mária Krausová 18. 01. 1804 11. 03. 1806
Anna Mária Širáňová, rod. Krausová 29. 06. 1806 23. 11. 1877
Mária Krausová 17. 10. 1808 30. 01. 1809
Mária Krausová 07. 03. 1810 23. 03. 1810
Mária Páchniková, rod. Krausová 15. 08. 1813 24. 03. 1848
Mária Kašová, rod. Krausová 21. 01. 1817 zomrela
Alžbeta Víťazková, rod. Krausová 15. 09. 1818 21. 11. 1875
Alžbeta Krausová, rod. Páchniková alias Kaňová 21. 11. 1818 13. 01. 1856
Veronika Krausová, rod. Víťazková 16. 02. 1819 23. 03. 1886
Katarína Krausová 24. 12. 1820 17. 07. 1824
Veronika Krausová 28. 04. 1823 27. 07. 1823
Anna Kubíková, rod. Krausová 10. 06. 1825 26. 03. 1865
Agnesa Krausová 22. 01. 1830 29. 05. 1830
Mária Krausová, rod. Šimková 15. 08. 1832 zomrela
Františka Krausová, rod. Hašková 10. 04. 1840 19. 04. 1870
Karolína Krausová, rod. Hašková 04. 11. 1844 17. 02. 1882
Mária Krausová 12. 05. 1852 zomrela
Mária Krausová, rod. Páchniková alias Mališová 08. 02. 1857 zomrela
Antónia Krausová, rod. Černáková 04. 01. 1859 17. 12. 1939
Mária Krausová, rod. Abrahámová 09. 03. 1860 11. 03. 1938
Mária Krausová 08. 12. 1863 zomrela
Mária Krausová, rod. Kubíková alias Páchniková 26. 11. 1865 08. 09. 1932
Františka Krausová 08. 01. 1871 zomrela
Paulína Krausová 28. 05. 1876 zomrela
Veronika Krausová 09. 05. 1878 04. 09. 1878
Veronika Krausová 04. 11. 1880 29. 12. 1948
Emília Krausová 19. 08. 1882 28. 08. 1882
Gizela Karolína Krausová 04. 01. 1883 09. 04. 1884
Mária Krausová 10. 10. 1887 zomrela
Mária Štefánia Krausová 01. 01. 1889 zomrela
Veronika Agáta Krausová 03. 02. 1891 zomrela
Gizela Krausová 24. 12. 1891 24. 12. 1891
Anna Dolincová, rod. Krausová 02. 02. 1892 10. 09. 1961
Mária Krausová, rod. Hliebajová 10. 02. 1893 24. 10. 1977
Helena Anna Krausová 03. 05. 1893 16. 01. 1902
Katarína Krausová, rod. Michalková 04. 01. 1894 zomrela
Mária Krausová 30. 01. 1894 zomrela
Helena Krausová 18. 06. 1894 03. 02. 1895
Anna Krausová 31. 10. 1895 15. 08. 1918
Anna Krausová 25. 12. 1896 17. 01. 1897
Elvíra Krausová 11. 05. 1898 zomrela
Mária Považancová, rod. Krausová 31. 05. 1914 23. 01. 2003
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec