Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Zuzana Bulíková, rod. Kučerová 30. 05. 1788 07. 10. 1830
Katarína Kučerová, rod. Novodomcová 25. 12. 1796 zomrela
Anna Kučerová 31. 03. 1825 zomrela
Mária Kučerová Minková, rod. Víťazková 29. 12. 1826 08. 01. 1887
Katarína Kučerová 11. 09. 1827 zomrela
Mária Kučerová 24. 11. 1832 zomrela
Barbora Kučerová 18. 05. 1835 zomrela
Veronika Kučerová 23. 07. 1837 19. 11. 1912
Mária Mališová, rod. Kučerová alias Víťazková 23. 04. 1855 zomrela
Alžbeta Kučerová alias Víťazková 20. 11. 1857 zomrela
Rozália Šimková, rod. Kučerová 01. 02. 1860 15. 02. 1883
Rozália Kučerová, rod. Prochotská 20. 08. 1863 zomrela
Anna Debnárová, rod. Kučerová 19. 10. 1882 zomrela
Rozália Karolína Kučerová 22. 02. 1885 zomrela
Mária Mališová Krajčíková, rod. Kučerová 24. 05. 1888 14. 05. 1969
Mária Kučerová, rod. Malachová 19. 09. 1893 zomrela
Jozefína Paulína Kučerová 19. 03. 1895 zomrela
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec