Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Anna Kuricová, rod. Husárová zomrela
Helena Straková alias Kuricová 24. 02. 1750 17. 04. 1754
Helena Straková alias Kuricová 22. 03. 1751 zomrela
Anna Straková alias Kuricová 10. 05. 1751 zomrela
Alžbeta Piatriková, rod. Straková alias Kuricová 02. 03. 1754 13. 04. 1800
Mária Mališová, rod. Straková alias Kuricová 22. 09. 1758 zomrela
Veronika Marková Kosorinská, rod. Straková alias Kuricová 06. 01. 1760 04. 01. 1816
Anna Straková alias Kuricová 27. 06. 1760 zomrela
Mária Straková alias Kuricová 07. 12. 1762 zomrela
Helena Kaňová, rod. Straková alias Kuricová 20. 09. 1764 19. 07. 1785
Helena Sklenková, rod. Kaňová alias Kuricová 20. 04. 1766 zomrela
Mária Straková alias Kuricová 22. 02. 1767 zomrela
Anna Straková alias Kuricová 04. 03. 1767 zomrela
Helena Mališová alias Kuricová 09. 04. 1769 zomrela
Anna Stračinová, rod. Straková alias Kuricová 25. 05. 1770 zomrela
Mária Mališová alias Kuricová 31. 01. 1775 zomrela
Anna Páchniková, rod. Straková alias Kuricová 11. 03. 1775 09. 12. 1814
Alžbeta Straková alias Kuricová 11. 10. 1778 zomrela
Mária Straková alias Kuricová 30. 11. 1779 03. 03. 1810
Dorota Mališová alias Kuricová 05. 02. 1780 zomrela
Mária Kaštierová, rod. Straková alias Kuricová 15. 08. 1785 zomrela
Helena Hanuszová, rod. Kosorinská alias Kuricová 11. 04. 1787 zomrela
Mária Kosorinská alias Kuricová 29. 08. 1789 08. 12. 1790
Anna Straková alias Kuricová 18. 01. 1790 zomrela
Mária Sklenková Karkušová, rod. Kosorinská alias Kuricová 30. 11. 1791 zomrela
Alžbeta Kaňová alias Kuricová 25. 10. 1792 zomrela
Anna Kosorinská alias Kuricová 12. 08. 1794 24. 11. 1795
Mária Mališová alias Kuricová 21. 01. 1795 10. 08. 1797
Anna Straková alias Kuricová 05. 07. 1796 19. 03. 1797
Anna Kosorinská alias Kuricová 03. 04. 1797 01. 02. 1798
Alžbeta Straková alias Kuricová 08. 06. 1797 08. 06. 1797
Helena Baranová Poljaková, rod. Straková alias Kuricová 05. 03. 1798 zomrela
Mária Straková alias Kuricová 12. 03. 1799 26. 08. 1799
Anna Straková alias Kuricová 17. 08. 1800 zomrela
Mária Straková alias Kuricová 13. 02. 1801 01. 04. 1801
Mária Kaňová alias Kuricová 02. 03. 1801 03. 12. 1801
Alžbeta Straková alias Kuricová 20. 02. 1804 08. 01. 1805
Anna Kosorinská alias Kuricová/Hudecová 26. 06. 1804 12. 09. 1804
Anna Piatriková Sklenková, rod. Straková alias Kuricová 29. 05. 1805 zomrela
Mária Sklenková, rod. Kosorinská alias Kuricová/Hudecová 28. 07. 1807 27. 09. 1860
Mária Mališová alias Kuricová 28. 08. 1807 28. 05. 1811
Mária Straková alias Kuricová 08. 05. 1808 09. 08. 1808
Anna Baranová Kubíková, rod. Kosorinská alias Kuricová/Hudecová 09. 02. 1810 10. 11. 1863
Mária Straková alias Kuricová 27. 02. 1810 zomrela
Mária Mališová alias Kuricová 21. 08. 1811 21. 05. 1814
Mária Kollárová, rod. Straková alias Kuricová 15. 07. 1813 zomrela
Anna Mališová alias Kuricová 18. 11. 1813 07. 05. 1814
Mária Sklenková alias Kuricová 23. 08. 1815 14. 05. 1817
Mária Marková, rod. Mališová alias Kuricová 19. 11. 1815 18. 06. 1848
Katarína Kosorinská alias Kuricová/Hudecová 02. 12. 1815 04. 05. 1816
Mária Mališová alias Kuricová 13. 10. 1816 01. 06. 1817
Helena Pastorková, rod. Straková alias Kuricová 16. 02. 1817 25. 03. 1879
Anna Sklenková alias Kuricová 20. 10. 1818 01. 11. 1818
Alžbeta Valková, rod. Mališová alias Kuricová 14. 11. 1818 zomrela
Alžbeta Straková alias Kuricová 18. 09. 1819 22. 10. 1827
Mária Kollárová Trokšiarová, rod. Sklenková alias Kuricová 19. 06. 1820 14. 02. 1890
Katarína Mališová alias Kuricová 09. 08. 1826 15. 04. 1828
Veronika Mališová alias Kuricová 02. 02. 1829 11. 02. 1829
Rozália Straková alias Kuricová 17. 03. 1831 15. 11. 1831
Karolína Baranová Šimková, rod. Straková alias Kuricová 22. 05. 1833 12. 01. 1892
Rozália Filová, rod. Straková alias Kuricová 23. 10. 1834 04. 04. 1889
Katarína Straková alias Kuricová 10. 11. 1835 08. 12. 1836
Karolína Sklenková, rod. Mališová alias Kuricová 05. 03. 1836 zomrela
Juliana Straková alias Kuricová 02. 07. 1838 zomrela
Katarína Mališová alias Kuricová 17. 09. 1842 01. 02. 1843
Katarína Víťazková, rod. Straková alias Kuricová 02. 03. 1843 zomrela
Mária Sklenková, rod. Mališová alias Kuricová 08. 12. 1843 08. 12. 1879
Agnesa Mališová alias Kuricová 24. 02. 1845 27. 02. 1853
Anna Beňušková, rod. Mališová alias Kuricová 11. 08. 1848 20. 09. 1931
Katarína Mališová alias Kuricová 27. 10. 1848 zomrela
Anna Mališová alias Kuricová 14. 11. 1850 05. 02. 1878
Mária Mališová alias Kuricová 18. 11. 1850 18. 02. 1853
Anna Štefanková, rod. Mališová alias Kuricová 24. 06. 1852 zomrela
Mária Mališová alias Kuricová 05. 03. 1855 12. 02. 1857
Mária Čabáková, rod. Mališová alias Kuricová 04. 09. 1858 zomrela
Rozália Mališová alias Kuricová 23. 05. 1864 zomrela
Mária Čabáková, rod. Mališová alias Kuricová 02. 11. 1864 zomrela
Mária Mališová alias Kuricová 23. 01. 1866 13. 06. 1868
Katarína Novodomcová, rod. Mališová alias Kuricová 16. 03. 1866 20. 03. 1946
Anna Mališová alias Kuricová 16. 01. 1867 13. 02. 1867
Rozália Mališová alias Kuricová 10. 06. 1869 18. 04. 1917
Anna Mališová alias Kuricová 02. 07. 1869 28. 07. 1869
Anna Mališová alias Kuricová 18. 01. 1871 13. 09. 1878
Anna Mališová alias Kuricová 04. 06. 1871 zomrela
Anna Mališová alias Kuricová 14. 02. 1873 03. 05. 1877
Rozália Mališová alias Kuricová 18. 07. 1875 17. 04. 1877
Rozália Forgáčová, rod. Mališová alias Kuricová/Kohútová 22. 08. 1876 1953
Mária Mališová alias Kuricová 18. 02. 1877 29. 01. 1881
Antónia Mališová alias Kuricová 13. 02. 1878 19. 01. 1881
Terézia Mališová alias Kuricová 10. 01. 1880 03. 04. 1880
Agnesa Mališová alias Kuricová 21. 06. 1880 09. 08. 1883
Mária Mališová alias Kuricová 08. 08. 1881 15. 07. 1882
Mária Balážová, rod. Mališová alias Kuricová 27. 09. 1882 zomrela
Anna Mališová alias Kuricová 12. 12. 1882 zomrela
Paulína Rafaelisová, rod. Mališová alias Kuricová 28. 06. 1883 zomrela
Katarína Mališová alias Kuricová 23. 08. 1884 zomrela
Anna Kostrianová, rod. Mališová alias Kuricová 11. 07. 1886 zomrela
Mária Mališová alias Kuricová 20. 02. 1889 27. 02. 1889
Rozália Mališová alias Kuricová 26. 05. 1890 05. 05. 1891
Anna Hábelová, rod. Mališová alias Kuricová 21. 02. 1891 zomrela
Rozália Gajdošová, rod. Mališová alias Kuricová 19. 01. 1892 23. 11. 1931
Anna Paulína Marková, rod. Mališová alias Kuricová 10. 02. 1892 06. 04. 1980
Cecília Mališová alias Kuricová 12. 09. 1894 15. 09. 1894
Mária Gajdošová, rod. Mališová alias Kuricová 07. 01. 1895 zomrela
Veronika Čabáková, rod. Mališová alias Kuricová 27. 07. 1897 12. 01. 1952
Mária Mališová alias Kuricová 25. 10. 1898 zomrela
Rozália Mališová alias Kuricová 30. 10. 1900 18. 12. 1900
Augustína Kubíková, rod. Mališová alias Kuricová 19. 08. 1912 05. 11. 1998
Helena Hudecová, rod. Mališová alias Kuricová 17. 08. 1924 24. 12. 1973
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec