Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Matej Lauko 28. 02. 1845 zomrel
Magdaléna Lauková, rod. Šumáková 15. 04. 1852 zomrela
Štefan Lauko 31. 12. 1871 25. 02. 1873
Katarína Homolová, rod. Lauková 06. 03. 1874 1940
Ondrej Lauko 21. 11. 1876 zomrel
Ján Lauko 16. 08. 1882 23. 05. 1883
Ján Lauko 05. 05. 1884 31. 12. 1917
Jozef Lauko 22. 08. 1886 zomrel
Anna Lauková, rod. Gocníková 12. 01. 1889 04. 01. 1968
Mária Lauková 09. 03. 1889 05. 01. 1891
Štefan Lauko 23. 10. 1891 27. 12. 1893
Anastázia Lauková, rod. Beňová alias Malachová 05. 12. 1893 03. 10. 1939
Michal Lauko 06. 02. 1895 28. 03. 1972
Ján Lauko 04. 05. 1911 25. 12. 1993
Michal Lauko 17. 09. 1912 03. 03. 1970
Emília Lauková 19. 02. 1915 zomrela
Helena Ivanová, rod. Lauková 03. 01. 1919 10. 03. 1987
Katarína Lauková, rod. Slašťanová 19. 11. 1919 01. 11. 1996
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec