Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), zamestnanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Paulína Albertová Valentová, rod. Sklenková alias Malachová 18. 03. 1866 zomrela
Mária Balážová, rod. Sklenková alias Malachová 24. 03. 1864 17. 04. 1894
Anna Barátová, rod. Sklenková alias Malachová 05. 10. 1890 13. 09. 1987
František Beňo alias Malach 26. 10. 1862 zomrel
Ján Beňo alias Malach 23. 10. 1890 18. 10. 1893
Ján Beňo alias Malach 01. 03. 1914 04. 10. 1970
Michal Beňo alias Malach 15. 10. 1886 25. 11. 1978
Michal Beňo alias Malach 03. 09. 1918 27. 03. 1945
Vincent Beňo alias Malach 24. 09. 1901 zomrel
Katarína Beňová, rod. Malachová 24. 06. 1813 19. 11. 1846
Rozália Beňová, rod. Sklenková alias Malachová 16. 05. 1863 26. 09. 1904
Anna Čabáková, rod. Sklenková alias Malachová 20. 09. 1860 zomrela
Anna Čabáková, rod. Beňová alias Malachová 19. 09. 1888 19. 05. 1930
Veronika Čabáková, rod. Beňová alias Malachová 29. 06. 1898 zomrela
Emília Dúbravská, rod. Sklenková alias Malachová 21. 02. 1902 zomrela
Karolína Ďurková Marková, rod. Malachová alias Štefanková 26. 12. 1842 28. 11. 1884
Mária Hajduchová, rod. Sklenková alias Malachová 17. 02. 1894 zomrela
Mária Kohútová Beňová Kubíková, rod. Malachová 08. 07. 1803 01. 04. 1875
Anna Kollárová, rod. Malachová 02. 09. 1832 28. 02. 1886
Zuzana Kollárová, rod. Malachová alias Štefanková 28. 11. 1829 24. 01. 1863
Cecília Kollárová Kubíková Baranová, rod. Malachová 22. 11. 1833 zomrela
Magdaléna Kubíková, rod. Sklenková alias Malachová 18. 02. 1932 zomrela
Mária Kučerová, rod. Malachová 19. 09. 1893 zomrela
Anastázia Lauková, rod. Beňová alias Malachová 05. 12. 1893 03. 10. 1939
Adolf Malach alias Štefanka 24. 09. 1833 23. 02. 1891
Alexander Malach 06. 05. 1838 02. 09. 1838
Anton Malach alias Štefanka 16. 01. 1832 01. 10. 1832
Augustín Malach 28. 08. 1902 31. 08. 1902
František Malach 31. 03. 1837 zomrel
Jakub Malach 02. 05. 1760 zomrel
Ján Malach 1737 22. 05. 1797
Ján Malach 03. 05. 1745 09. 07. 1757
Ján Malach 1758 21. 04. 1795
Ján Malach 04. 05. 1768 zomrel
Ján Malach 27. 04. 1771 05. 09. 1813
Ján Malach 1814 21. 12. 1843
Ján Malach 15. 06. 1822 27. 02. 1833
Ján Malach 04. 06. 1826 18. 02. 1828
Ján Malach alias Štefanka 08. 06. 1842 20. 07. 1887
Ján Malach 27. 12. 1890 06. 10. 1893
Jozef Malach 15. 03. 1763 zomrel
Jozef Malach 19. 03. 1790 28. 08. 1791
Jozef Malach 11. 02. 1821 zomrel
Jozef Malach 25. 07. 1843 25. 03. 1844
Jozef Malach 27. 05. 1901 06. 06. 1901
Juraj Malach, rod. Minka 1774
Juraj Malach 02. 04. 1756 zomrel
Juraj Malach 31. 03. 1800 26. 11. 1800
Juraj Malach 08. 04. 1805 07. 03. 1847
Juraj Malach 08. 03. 1830 28. 12. 1831
Juraj Malach alias Štefanka 10. 11. 1853 10. 10. 1854
Juraj Malach 25. 04. 1863 16. 07. 1904
Laurinec Malach 09. 08. 1802 zomrel
Ľudovít Malach 19. 08. 1834 zomrel
Ľudovít Malach alias Štefanka 02. 09. 1855 05. 06. 1874
Lukáš Malach 1692 17. 06. 1762
Martin Malach zomrel
Martin Malach 07. 10. 1747 zomrel
Martin Malach 08. 11. 1749 zomrel
Martin Malach 06. 11. 1775 17. 12. 1797
Martin Malach 11. 10. 1794 16. 10. 1835
Martin Malach alias Štefanka 12. 10. 1801 04. 11. 1842
Martin Malach 27. 10. 1804 27. 10. 1804
Martin Malach 09. 07. 1823 zomrel
Martin Malach alias Štefanka 07. 11. 1827 21. 02. 1829
Martin Malach 01. 10. 1839 22. 11. 1839
Matej Malach 21. 02. 1802 21. 03. 1802
Matej Malach 02. 02. 1815 zomrel
Matúš Malach 04. 09. 1757 02. 01. 1789
Matúš Malach 21. 09. 1828 21. 02. 1829
Michal Malach, rod. Macho 02. 09. 1779 zomrel
Michal Malach 13. 08. 1799 27. 12. 1800
Michal Malach 14. 09. 1815 05. 12. 1846
Michal Malach 03. 07. 1816 zomrel
Michal Malach 03. 09. 1842 28. 03. 1845
Michal Malach 14. 08. 1855 zomrel
Ondrej Malach, rod. Macho 28. 10. 1771 07. 02. 1810
Ondrej Malach 23. 11. 1824 20. 03. 1844
Pavol Malach 22. 01. 1754 zomrel
Pavol Malach alias Štefanka 19. 01. 1812 12. 09. 1873
Pavol Malach alias Štefanka 24. 01. 1825 29. 01. 1848
Peter Malach alias Štefanka 29. 06. 1834 24. 01. 1835
Štefan Malach 1718 25. 04. 1770
Štefan Malach 27. 06. 1776 zomrel
Štefan Malach 06. 08. 1792 16. 01. 1795
Štefan Malach 28. 05. 1796 04. 02. 1824
Štefan Malach 03. 07. 1797 25. 10. 1798
Štefan Malach 07. 07. 1806 25. 09. 1806
Štefan Malach 30. 09. 1818 14. 10. 1818
Tomáš Malach 19. 12. 1751 zomrel
Tomáš Malach 13. 12. 1763 20. 03. 1819
Tomáš Malach 11. 12. 1793 zomrel
Tomáš Malach 19. 12. 1802 20. 09. 1804
Tomáš Malach 23. 10. 1805 13. 12. 1806
Tomáš Malach 12. 11. 1808 17. 01. 1810
Tomáš Malach 22. 12. 1831 01. 09. 1867
Tomáš Malach 06. 01. 1839 zomrel
Agnesa Malachová, rod. Piatriková alias Kollárová 17. 11. 1832 04. 02. 1868
Agnesa Malachová 03. 03. 1849 zomrela
Alžbeta Malachová 05. 10. 1747 22. 03. 1753
Alžbeta Malachová, rod. Mališová 16. 08. 1766 10. 02. 1798
Alžbeta Malachová 26. 09. 1767 zomrela
Alžbeta Malachová 01. 10. 1773 zomrela
Alžbeta Malachová, rod. Krajčíková 1778 25. 10. 1800
Alžbeta Malachová 31. 05. 1800 24. 10. 1800
Alžbeta Malachová 25. 10. 1800 26. 12. 1800
Alžbeta Malachová, rod. Minková alias Kováčová 17. 08. 1823 24. 04. 1869
Alžbeta Malachová 25. 06. 1845 zomrela
Alžbeta Malachová alias Štefanková 15. 10. 1858 24. 12. 1861
Anna Malachová, rod. Paloje zomrela
Anna Malachová, rod. Páločná 01. 01. 1753 zomrela
Anna Malachová 1759 08. 05. 1823
Anna Malachová 01. 07. 1771 07. 12. 1791
Anna Malachová, rod. Palkoje 11. 04. 1775 zomrela
Anna Malachová, rod. Trokšiarová 01. 09. 1804 11. 02. 1861
Anna Malachová, rod. Klačanová 1818 zomrela
Anna Malachová, rod. Sklenková 1819 21. 11. 1837
Anna Malachová 04. 02. 1819 06. 04. 1819
Anna Malachová 07. 08. 1852 zomrela
Anna Malachová 15. 01. 1858 zomrela
Antónia Malachová 03. 11. 1865 11. 02. 1872
Dorota Malachová 1743 14. 04. 1796
Helena Malachová 02. 05. 1745 02. 03. 1749
Helena Malachová 12. 02. 1774 zomrela
Helena Malachová 27. 08. 1784 zomrela
Helena Malachová 23. 08. 1787 zomrela
Helena Malachová, rod. Páločná alias Žiaková 28. 04. 1796 23. 04. 1847
Helena Malachová 14. 11. 1840 12. 04. 1841
Judita Malachová, rod. Škriniarová 19. 10. 1752 zomrela
Juliana Malachová 03. 11. 1839 zomrela
Justína Malachová 14. 09. 1837 zomrela
Karolína Malachová alias Štefanková 17. 12. 1840 21. 05. 1841
Katarína Malachová 29. 10. 1782 03. 09. 1786
Katarína Malachová, rod. Piatriková 13. 03. 1805 08. 02. 1836
Katarína Malachová, rod. Piatriková 13. 10. 1815 11. 11. 1844
Katarína Malachová alias Štefanková 04. 08. 1848 08. 04. 1868
Katarína Malachová 08. 02. 1861 22. 05. 1862
Kristína Malachová 25. 07. 1829 24. 02. 1830
Magdaléna Malachová 31. 03. 1769 zomrela
Magdaléna Malachová, rod. Minková alias Kováčová 22. 07. 1831 21. 03. 1894
Mária Malachová 1706 21. 05. 1770
Mária Malachová 1727 25. 02. 1785
Mária Malachová, rod. Renčová 1760 zomrela
Mária Malachová 14. 12. 1765 04. 04. 1777
Mária Malachová, rod. Jančová 06. 01. 1774 04. 11. 1804
Mária Malachová, rod. Henželová 1780 15. 05. 1825
Mária Malachová, rod. Páchniková alias Kaňová 26. 01. 1781 13. 05. 1819
Mária Malachová 24. 01. 1787 19. 09. 1791
Mária Malachová 27. 02. 1790 zomrela
Mária Malachová, rod. Baranová 16. 06. 1793 30. 05. 1833
Mária Malachová 03. 07. 1797 12. 05. 1798
Mária Malachová 14. 04. 1798 29. 08. 1804
Mária Malachová, rod. Baranová alias Štefanková 02. 01. 1807 14. 09. 1832
Mária Malachová, rod. Dovičiarová alias Piatriková 24. 01. 1810 16. 03. 1848
Mária Malachová 03. 10. 1819 20. 05. 1820
Mária Malachová 21. 02. 1827 18. 03. 1827
Mária Malachová 14. 03. 1841 24. 03. 1844
Mária Malachová 23. 08. 1842 zomrela
Mária Malachová 20. 09. 1842 13. 12. 1844
Mária Malachová 10. 01. 1846 07. 02. 1846
Paulína Malachová 22. 02. 1896 zomrela
Rozália Malachová 18. 03. 1900 13. 05. 1900
Veronika Malachová alias Štefanková 04. 05. 1836 20. 02. 1838
Viktória Malachová alias Štefanková 21. 12. 1845 27. 02. 1846
Zuzana Malachová 10. 09. 1836 22. 01. 1838
Alžbeta Malachová Páchniková, rod. Pastorková alias Beňová 06. 10. 1813 22. 02. 1873
Mária Malachová Páchniková, rod. Záhorcová 26. 10. 1849 zomrela
Rozália Malachová Sklenková, rod. Ďurianová alias Ďuroje 18. 06. 1865 zomrela
Helena Malachová Sklenková Beňová, rod. Baranová 25. 08. 1795 zomrela
Dorota Malachová Žbirková, rod. Baranová 05. 02. 1762 zomrela
Agnesa Mališová, rod. Malachová 19. 12. 1834 01. 02. 1874
Mária Mališová, rod. Malachová alias Štefanková 28. 03. 1863 09. 01. 1934
Uršuľa Anna Novodomcová, rod. Malachová 21. 10. 1850 10. 07. 1902
Emília Piatriková, rod. Sklenková alias Malachová 10. 12. 1924 04. 01. 2004
Mária Piatriková, rod. Malachová 02. 02. 1811 12. 03. 1845
Katarína Piatriková Škriniarová, rod. Malachová 23. 10. 1792 21. 12. 1819
Alexander Sklenka alias Malach 23. 02. 1901 1989
Ignác Sklenka alias Malach 23. 03. 1834 24. 03. 1893
Ján Sklenka alias Malach 27. 05. 1867 28. 05. 1934
Ján Sklenka alias Malach 26. 06. 1878 zomrel
Ján Sklenka alias Malach 17. 05. 1893 zomrel
Jozef Sklenka alias Malach 14. 03. 1887 30. 01. 1888
Jozef Sklenka alias Malach 07. 04. 1888 30. 10. 1888
Juraj Sklenka alias Malach 19. 11. 1861 12. 08. 1863
Juraj Sklenka alias Malach 13. 05. 1871 09. 01. 1872
Juraj Sklenka alias Malach 01. 04. 1903 zomrel
Michal Sklenka alias Malach 11. 10. 1857 04. 08. 1933
Michal Sklenka alias Malach 13. 01. 1894 11. 02. 1895
Ondrej Sklenka alias Malach 25. 12. 1895 16. 04. 1993
Štefan Sklenka alias Malach 29. 12. 1836 19. 12. 1888
Štefan Sklenka alias Malach 11. 12. 1859 17. 08. 1935
Štefan Sklenka alias Malach 23. 11. 1888 25. 05. 1889
Alžbeta Sklenková, rod. Malachová 08. 10. 1761 21. 03. 1814
Amália Sklenková alias Malachová 12. 09. 1873 13. 02. 1874
Anna Sklenková, rod. Malachová 02. 08. 1787 24. 12. 1826
Antónia Sklenková alias Malachová 06. 01. 1887 20. 05. 1887
Antónia Sklenková alias Malachová 22. 05. 1898 zomrela
Helena Sklenková, rod. Malachová 21. 03. 1752 19. 01. 1799
Helena Sklenková alias Malachová 24. 08. 1889 09. 04. 1890
Margita Sklenková alias Malachová 23. 02. 1897 zomrela
Paulína Sklenková alias Malachová 07. 11. 1898 25. 11. 1898
Paulína Sklenková alias Malachová 15. 01. 1899 27. 05. 1902
Mária Sklenková Páchniková, rod. Malachová alias Štefanková 19. 03. 1838 27. 10. 1892
Anna Skrovná, rod. Malachová 14. 05. 1821 09. 04. 1869
Anna Struhárová, rod. Malachová alias Štefanková 02. 06. 1851 02. 03. 1904
Rozália Vallová, rod. Sklenková alias Malachová 07. 03. 1891 zomrela
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec