Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Anna Malachová, rod. Paloje zomrela
Mária Malachová 1706 21. 05. 1770
Mária Malachová 1727 25. 02. 1785
Dorota Malachová 1743 14. 04. 1796
Helena Malachová 02. 05. 1745 02. 03. 1749
Alžbeta Malachová 05. 10. 1747 22. 03. 1753
Helena Sklenková, rod. Malachová 21. 03. 1752 19. 01. 1799
Judita Malachová, rod. Škriniarová 19. 10. 1752 zomrela
Anna Malachová, rod. Páločná 01. 01. 1753 zomrela
Anna Malachová 1759 08. 05. 1823
Mária Malachová, rod. Renčová 1760 zomrela
Alžbeta Sklenková, rod. Malachová 08. 10. 1761 21. 03. 1814
Dorota Malachová Žbirková, rod. Baranová 05. 02. 1762 zomrela
Mária Malachová 14. 12. 1765 04. 04. 1777
Alžbeta Malachová, rod. Mališová 16. 08. 1766 10. 02. 1798
Alžbeta Malachová 26. 09. 1767 zomrela
Magdaléna Malachová 31. 03. 1769 zomrela
Anna Malachová 01. 07. 1771 07. 12. 1791
Alžbeta Malachová 01. 10. 1773 zomrela
Mária Malachová, rod. Jančová 06. 01. 1774 04. 11. 1804
Helena Malachová 12. 02. 1774 zomrela
Anna Malachová, rod. Palkoje 11. 04. 1775 zomrela
Alžbeta Malachová, rod. Krajčíková 1778 25. 10. 1800
Mária Malachová, rod. Henželová 1780 15. 05. 1825
Mária Malachová, rod. Páchniková alias Kaňová 26. 01. 1781 13. 05. 1819
Katarína Malachová 29. 10. 1782 03. 09. 1786
Helena Malachová 27. 08. 1784 zomrela
Mária Malachová 24. 01. 1787 19. 09. 1791
Anna Sklenková, rod. Malachová 02. 08. 1787 24. 12. 1826
Helena Malachová 23. 08. 1787 zomrela
Mária Malachová 27. 02. 1790 zomrela
Katarína Piatriková Škriniarová, rod. Malachová 23. 10. 1792 21. 12. 1819
Mária Malachová, rod. Baranová 16. 06. 1793 30. 05. 1833
Helena Malachová Sklenková Beňová, rod. Baranová 25. 08. 1795 zomrela
Helena Malachová, rod. Páločná alias Žiaková 28. 04. 1796 23. 04. 1847
Mária Malachová 03. 07. 1797 12. 05. 1798
Mária Malachová 14. 04. 1798 29. 08. 1804
Alžbeta Malachová 31. 05. 1800 24. 10. 1800
Alžbeta Malachová 25. 10. 1800 26. 12. 1800
Mária Kohútová Beňová Kubíková, rod. Malachová 08. 07. 1803 01. 04. 1875
Anna Malachová, rod. Trokšiarová 01. 09. 1804 11. 02. 1861
Katarína Malachová, rod. Piatriková 13. 03. 1805 08. 02. 1836
Mária Malachová, rod. Baranová alias Štefanková 02. 01. 1807 14. 09. 1832
Mária Malachová, rod. Dovičiarová alias Piatriková 24. 01. 1810 16. 03. 1848
Mária Piatriková, rod. Malachová 02. 02. 1811 12. 03. 1845
Katarína Beňová, rod. Malachová 24. 06. 1813 19. 11. 1846
Alžbeta Malachová Páchniková, rod. Pastorková alias Beňová 06. 10. 1813 22. 02. 1873
Katarína Malachová, rod. Piatriková 13. 10. 1815 11. 11. 1844
Anna Malachová, rod. Klačanová 1818 zomrela
Anna Malachová, rod. Sklenková 1819 21. 11. 1837
Anna Malachová 04. 02. 1819 06. 04. 1819
Mária Malachová 03. 10. 1819 20. 05. 1820
Anna Skrovná, rod. Malachová 14. 05. 1821 09. 04. 1869
Alžbeta Malachová, rod. Minková alias Kováčová 17. 08. 1823 24. 04. 1869
Mária Malachová 21. 02. 1827 18. 03. 1827
Kristína Malachová 25. 07. 1829 24. 02. 1830
Zuzana Kollárová, rod. Malachová alias Štefanková 28. 11. 1829 24. 01. 1863
Magdaléna Malachová, rod. Minková alias Kováčová 22. 07. 1831 21. 03. 1894
Anna Kollárová, rod. Malachová 02. 09. 1832 28. 02. 1886
Agnesa Malachová, rod. Piatriková alias Kollárová 17. 11. 1832 04. 02. 1868
Cecília Kollárová Kubíková Baranová, rod. Malachová 22. 11. 1833 zomrela
Agnesa Mališová, rod. Malachová 19. 12. 1834 01. 02. 1874
Veronika Malachová alias Štefanková 04. 05. 1836 20. 02. 1838
Zuzana Malachová 10. 09. 1836 22. 01. 1838
Justína Malachová 14. 09. 1837 zomrela
Mária Sklenková Páchniková, rod. Malachová alias Štefanková 19. 03. 1838 27. 10. 1892
Juliana Malachová 03. 11. 1839 zomrela
Helena Malachová 14. 11. 1840 12. 04. 1841
Karolína Malachová alias Štefanková 17. 12. 1840 21. 05. 1841
Mária Malachová 14. 03. 1841 24. 03. 1844
Mária Malachová 23. 08. 1842 zomrela
Mária Malachová 20. 09. 1842 13. 12. 1844
Karolína Ďurková Marková, rod. Malachová alias Štefanková 26. 12. 1842 28. 11. 1884
Alžbeta Malachová 25. 06. 1845 zomrela
Viktória Malachová alias Štefanková 21. 12. 1845 27. 02. 1846
Mária Malachová 10. 01. 1846 07. 02. 1846
Katarína Malachová alias Štefanková 04. 08. 1848 08. 04. 1868
Agnesa Malachová 03. 03. 1849 zomrela
Mária Malachová Páchniková, rod. Záhorcová 26. 10. 1849 zomrela
Uršuľa Anna Novodomcová, rod. Malachová 21. 10. 1850 10. 07. 1902
Anna Struhárová, rod. Malachová alias Štefanková 02. 06. 1851 02. 03. 1904
Anna Malachová 07. 08. 1852 zomrela
Anna Malachová 15. 01. 1858 zomrela
Alžbeta Malachová alias Štefanková 15. 10. 1858 24. 12. 1861
Anna Čabáková, rod. Sklenková alias Malachová 20. 09. 1860 zomrela
Katarína Malachová 08. 02. 1861 22. 05. 1862
Mária Mališová, rod. Malachová alias Štefanková 28. 03. 1863 09. 01. 1934
Rozália Beňová, rod. Sklenková alias Malachová 16. 05. 1863 26. 09. 1904
Mária Balážová, rod. Sklenková alias Malachová 24. 03. 1864 17. 04. 1894
Rozália Malachová Sklenková, rod. Ďurianová alias Ďuroje 18. 06. 1865 zomrela
Antónia Malachová 03. 11. 1865 11. 02. 1872
Paulína Albertová Valentová, rod. Sklenková alias Malachová 18. 03. 1866 zomrela
Amália Sklenková alias Malachová 12. 09. 1873 13. 02. 1874
Antónia Sklenková alias Malachová 06. 01. 1887 20. 05. 1887
Anna Čabáková, rod. Beňová alias Malachová 19. 09. 1888 19. 05. 1930
Helena Sklenková alias Malachová 24. 08. 1889 09. 04. 1890
Anna Barátová, rod. Sklenková alias Malachová 05. 10. 1890 13. 09. 1987
Rozália Vallová, rod. Sklenková alias Malachová 07. 03. 1891 zomrela
Mária Kučerová, rod. Malachová 19. 09. 1893 zomrela
Anastázia Lauková, rod. Beňová alias Malachová 05. 12. 1893 03. 10. 1939
Mária Hajduchová, rod. Sklenková alias Malachová 17. 02. 1894 zomrela
Paulína Malachová 22. 02. 1896 zomrela
Margita Sklenková alias Malachová 23. 02. 1897 zomrela
Antónia Sklenková alias Malachová 22. 05. 1898 zomrela
Veronika Čabáková, rod. Beňová alias Malachová 29. 06. 1898 zomrela
Paulína Sklenková alias Malachová 07. 11. 1898 25. 11. 1898
Paulína Sklenková alias Malachová 15. 01. 1899 27. 05. 1902
Rozália Malachová 18. 03. 1900 13. 05. 1900
Emília Dúbravská, rod. Sklenková alias Malachová 21. 02. 1902 zomrela
Emília Piatriková, rod. Sklenková alias Malachová 10. 12. 1924 04. 01. 2004
Magdaléna Kubíková, rod. Sklenková alias Malachová 18. 02. 1932 zomrela
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec