Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), zamestnanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Anna Albertová, rod. Mališová 16. 03. 1814 27. 02. 1866
Mária Balážová, rod. Mališová 12. 01. 1788 zomrela
Mária Balážová, rod. Mališová alias Kuricová 27. 09. 1882 zomrela
Helena Baranová, rod. Mališová 07. 04. 1771 05. 02. 1821
Zuzana Baranová, rod. Mališová 23. 02. 1793 15. 04. 1832
Helena Baranová Dovičiarová, rod. Páchniková alias Mališová 28. 09. 1796 01. 06. 1837
Anna Beličková, rod. Mališová 16. 02. 1783 17. 11. 1819
Anna Beňušková, rod. Mališová alias Kuricová 11. 08. 1848 20. 09. 1931
Antónia Čabáková, rod. Piatriková alias Mališová 27. 04. 1883 zomrela
Mária Čabáková, rod. Mališová alias Kuricová 04. 09. 1858 zomrela
Mária Čabáková, rod. Mališová alias Kuricová 02. 11. 1864 zomrela
Veronika Čabáková, rod. Mališová alias Kuricová 27. 07. 1897 12. 01. 1952
Anna Chalmovská, rod. Sklenková alias Mališová 21. 10. 1921 28. 02. 1998
Rozália Forgáčová, rod. Mališová alias Kuricová/Kohútová 22. 08. 1876 1953
Mária Gajdošová, rod. Mališová alias Kuricová 07. 01. 1895 zomrela
Rozália Gajdošová, rod. Mališová alias Kuricová 19. 01. 1892 23. 11. 1931
Alžbeta Gregušová, rod. Mališová 08. 11. 1793 zomrela
Mária Grendárová, rod. Kaštierová alias Mališová 16. 09. 1812 04. 01. 1850
Anna Hábelová, rod. Mališová alias Kuricová 21. 02. 1891 zomrela
Anna Hudecová, rod. Sklenková alias Mališová 11. 01. 1886 zomrela
Helena Hudecová, rod. Mališová alias Kuricová 17. 08. 1924 24. 12. 1973
Katarína Hudecová, rod. Páchniková alias Mališová 19. 11. 1871 zomrela
Anna Hudecová Marková, rod. Mališová 07. 01. 1831 25. 05. 1885
Ján Kaštier alias Mališ 28. 04. 1776 zomrel
Ján Kaštier alias Mališ 27. 12. 1815 zomrel
Michal Kaštier alias Mališ 08. 09. 1827 zomrel
Štefan Kaštier alias Mališ 24. 12. 1816 27. 05. 1819
Štefan Kaštier alias Mališ 16. 08. 1821 09. 06. 1867
Alžbeta Kaštierová alias Mališová 02. 10. 1809 zomrela
Anna Kaštierová alias Mališová 24. 04. 1819 zomrela
Anna Kaštierová alias Mališová 02. 09. 1826 zomrela
Apolónia Kaštierová alias Mališová 17. 02. 1831 zomrela
Katarína Kaštierová, rod. Mališová 24. 11. 1821 zomrela
Veronika Kaštierová alias Mališová 23. 06. 1825 zomrela
Agnesa Kollárová, rod. Páchniková alias Mališová 06. 01. 1831 15. 05. 1897
Mária Kollárová, rod. Sklenková alias Mališová 19. 04. 1883 zomrela
Mária Kollárová, rod. Mališová 26. 10. 1901 zomrela
Katarína Koneracká, rod. Páchniková alias Mališová 21. 02. 1822 15. 07. 1881
Anna Kostrianová, rod. Mališová alias Kuricová 11. 07. 1886 zomrela
Anna Krausová, rod. Mališová 1726 28. 08. 1754
Mária Krausová, rod. Páchniková alias Mališová 08. 02. 1857 zomrela
Augustína Kubíková, rod. Mališová alias Kuricová 19. 08. 1912 05. 11. 1998
Mária Kubíková, rod. Mališová 28. 08. 1770 16. 05. 1793
Mária Kubíková Hábelová, rod. Páchniková alias Mališová 17. 07. 1835 21. 02. 1882
Alžbeta Malachová, rod. Mališová 16. 08. 1766 10. 02. 1798
Mališ alias Kuric 07. 07. 1899 07. 07. 1899
Anton Mališ alias Kuric 17. 09. 1879 05. 02. 1880
Anton Mališ alias Kuric 21. 02. 1913 22. 01. 2000
František Mališ 12. 10. 1846 zomrel
František Mališ alias Kuric 25. 01. 1851 10. 05. 1897
František Mališ alias Kuric 14. 08. 1862 26. 02. 1863
Ignác Mališ 20. 06. 1790 16. 01. 1796
Ignác Mališ alias Kuric 23. 05. 1887 zomrel
Ignác Mališ alias Piatrik 31. 08. 1907 zomrel
Imrich Mališ alias Kuric 14. 10. 1748 zomrel
Jakub Mališ 15. 07. 1818 zomrel
Ján Mališ 26. 05. 1760 zomrel
Ján Mališ 04. 09. 1783 zomrel
Ján Mališ 19. 05. 1785 zomrel
Ján Mališ 29. 04. 1786 27. 01. 1787
Ján Mališ alias Kuric/Kaňa 27. 03. 1787 08. 03. 1854
Ján Mališ 22. 09. 1797 zomrel
Ján Mališ 13. 05. 1801 28. 06. 1801
Ján Mališ alias Kuric 21. 08. 1820 18. 05. 1878
Ján Mališ 22. 01. 1824 zomrel
Ján Mališ 22. 06. 1827 11. 08. 1828
Ján Mališ alias Kuric 31. 10. 1844 zomrel
Ján Mališ alias Kuric 21. 06. 1848 23. 10. 1849
Ján Mališ 19. 02. 1857 zomrel
Ján Mališ alias Kuric 07. 09. 1866 30. 08. 1867
Ján Mališ alias Kuric 21. 05. 1874 02. 06. 1880
Ján Mališ alias Kuric 18. 12. 1874 13. 01. 1875
Ján Mališ alias Kuric 29. 11. 1875 02. 05. 1877
Ján Mališ alias Kuric 06. 12. 1878 06. 05. 1880
Ján Mališ alias Piatrik 29. 10. 1881 zomrel
Ján Mališ alias Kuric 23. 05. 1882 1951
Ján Mališ alias Kuric 30. 05. 1882 25. 12. 1882
Ján Mališ alias Kuric 30. 08. 1886 1914
Ján Mališ alias Kuric 03. 09. 1886 zomrel
Ján Mališ 28. 06. 1888 19. 04. 1889
Ján Mališ alias Kuric 06. 05. 1897 zomrel
Ján Mališ alias Kuric 24. 07. 1902 14. 03. 1967
Ján Mališ alias Kuric 13. 11. 1912 11. 11. 1987
Ján Mališ alias Kuric 07. 06. 1914 19. 03. 1983
Jozef Mališ 12. 03. 1759 22. 03. 1798
Jozef Mališ 26. 01. 1764 31. 03. 1785
Jozef Mališ alias Kuric 31. 01. 1767 zomrel
Jozef Mališ 04. 08. 1785 zomrel
Jozef Mališ 25. 01. 1790 zomrel
Jozef Mališ 26. 02. 1793 27. 04. 1794
Jozef Mališ 28. 02. 1802 15. 03. 1802
Jozef Mališ 11. 02. 1803 zomrel
Jozef Mališ alias Kuric 23. 09. 1804 01. 10. 1804
Jozef Mališ alias Kuric 25. 08. 1805 25. 08. 1805
Jozef Mališ alias Kuric 24. 11. 1840 07. 06. 1891
Jozef Mališ alias Kuric 14. 03. 1846 28. 08. 1897
Jozef Mališ alias Kuric 14. 02. 1860 zomrel
Jozef Mališ 10. 09. 1864 21. 04. 1865
Jozef Mališ alias Kuric 01. 01. 1873 24. 05. 1902
Jozef Mališ 01. 01. 1874 14. 01. 1874
Jozef Mališ alias Piatrik 08. 12. 1878 31. 12. 1916
Jozef Mališ alias Kuric 10. 04. 1879 11. 02. 1897
Jozef Mališ alias Kuric 15. 01. 1894 07. 03. 1896
Jozef Mališ alias Kuric 07. 10. 1896 1905
Jozef Mališ alias Kuric 10. 12. 1901 zomrel
Juraj Mališ 1755 zomrel
Juraj Mališ 27. 03. 1761 zomrel
Juraj Mališ 08. 04. 1763 09. 02. 1798
Juraj Mališ 21. 01. 1779 06. 01. 1780
Juraj Mališ alias Kuric 12. 03. 1782 10. 02. 1829
Juraj Mališ 22. 09. 1798 zomrel
Juraj Mališ 21. 03. 1799 19. 02. 1802
Juraj Mališ alias Kuric 24. 04. 1811 14. 01. 1853
Juraj Mališ alias Kuric 14. 04. 1814 14. 04. 1814
Juraj Mališ 06. 03. 1821 28. 12. 1821
Juraj Mališ 15. 03. 1821 24. 10. 1873
Juraj Mališ alias Kuric 13. 04. 1842 17. 05. 1842
Juraj Mališ alias Kuric 02. 03. 1853 12. 10. 1858
Juraj Mališ alias Kuric 01. 03. 1887 zomrel
Juraj Mališ alias Piatrik 06. 05. 1898 zomrel
Karol Mališ alias Kuric 25. 06. 1833 22. 01. 1865
Karol Mališ alias Piatrik 26. 01. 1904 zomrel
Martin Mališ 1732 15. 03. 1785
Martin Mališ 09. 11. 1780 zomrel
Martin Mališ alias Kuric 24. 10. 1824 09. 12. 1824
Martin Mališ 25. 09. 1858 zomrel
Martin Mališ alias Kuric 11. 11. 1862 zomrel
Martin Mališ alias Kuric 10. 10. 1889 12. 06. 1954
Martin Mališ alias Piatrik 08. 03. 1896 zomrel
Martin Mališ alias Kuric 01. 01. 1905 1963
Matej Mališ 01. 02. 1754 31. 03. 1815
Matej Mališ 17. 02. 1766 zomrel
Matej Mališ 20. 02. 1795 zomrel
Matej Mališ 18. 02. 1796 zomrel
Matej Mališ alias Kuric 25. 02. 1812 15. 02. 1870
Matej Mališ alias Kuric 03. 02. 1821 19. 03. 1821
Matej Mališ alias Kuric 18. 02. 1871 17. 07. 1935
Matúš Mališ alias Kuric 30. 08. 1744 03. 02. 1795
Matúš Mališ 20. 09. 1763 zomrel
Michal Mališ 25. 09. 1777 16. 12. 1827
Michal Mališ 27. 09. 1778 zomrel
Michal Mališ 28. 09. 1786 15. 01. 1787
Michal Mališ alias Kuric 26. 08. 1787 zomrel
Michal Mališ 13. 08. 1790 zomrel
Michal Mališ alias Kuric 17. 08. 1793 zomrel
Michal Mališ 04. 07. 1816 05. 09. 1817
Michal Mališ alias Kuric 18. 08. 1820 15. 08. 1827
Michal Mališ alias Kuric 27. 09. 1843 29. 02. 1844
Michal Mališ alias Kuric 15. 09. 1846 19. 09. 1846
Michal Mališ alias Kuric 02. 07. 1869 04. 01. 1929
Michal Mališ alias Kuric 01. 01. 1885 zomrel
Michal Mališ alias Kuric 13. 10. 1889 22. 03. 1937
Michal Mališ alias Kuric 28. 09. 1895 zomrel
Michal Mališ alias Kuric 28. 07. 1897 zomrel
Michal Mališ alias Kuric/Kaňa 02. 09. 1919 zomrel
Mikuláš Mališ 10. 09. 1893 zomrel
Ondrej Mališ alias Kuric 21. 11. 1777 zomrel
Pavol Mališ 1724 17. 03. 1798
Pavol Mališ, rod. Šimun 11. 01. 1753 zomrel
Pavol Mališ 24. 01. 1783 23. 12. 1851
Pavol Mališ alias Kuric 26. 06. 1783 zomrel
Pavol Mališ 06. 01. 1822 zomrel
Pavol Mališ alias Kuric 08. 01. 1840 zomrel
Pavol Mališ alias Kuric 14. 01. 1882 08. 07. 1882
Pavol Mališ alias Kuric 23. 06. 1884 09. 10. 1918
Pavol Mališ 14. 06. 1885 zomrel
Pavol Mališ alias Kuric 22. 07. 1890 25. 02. 1891
Štefan Mališ 1720 11. 07. 1767
Štefan Mališ alias Kuric 30. 09. 1751 31. 03. 1808
Štefan Mališ 20. 08. 1774 zomrel
Štefan Mališ 09. 10. 1777 zomrel
Štefan Mališ 20. 08. 1778 21. 09. 1778
Štefan Mališ 19. 05. 1785 zomrel
Štefan Mališ alias Kuric 12. 12. 1789 zomrel
Štefan Mališ 1795 zomrel
Štefan Mališ 27. 03. 1806 17. 01. 1807
Štefan Mališ 03. 07. 1813 zomrel
Štefan Mališ alias Kuric 11. 08. 1816 zomrel
Štefan Mališ alias Kuric 25. 12. 1822 02. 05. 1870
Štefan Mališ alias Kuric 20. 08. 1836 zomrel
Štefan Mališ alias Kuric 25. 12. 1841 zomrel
Štefan Mališ alias Kuric 31. 08. 1857 zomrel
Štefan Mališ alias Kuric 30. 11. 1857 06. 04. 1898
Štefan Mališ alias Kuric 26. 12. 1859 zomrel
Štefan Mališ alias Kuric 27. 10. 1866 25. 05. 1895
Štefan Mališ alias Kuric 10. 08. 1869 22. 11. 1869
Štefan Mališ alias Kuric 31. 07. 1887 zomrel
Štefan Mališ alias Kuric 06. 02. 1890 14. 11. 1968
Štefan Mališ alias Kuric 02. 12. 1916 09. 02. 1945
Tomáš Mališ alias Kuric 1701 14. 06. 1761
Tomáš Mališ alias Kuric 13. 12. 1839 12. 10. 1893
Tomáš Mališ alias Kuric/Piatrik 19. 12. 1853 04. 05. 1930
Tomáš Mališ alias Kuric 31. 07. 1873 zomrel
Agnesa Mališová, rod. Malachová 19. 12. 1834 01. 02. 1874
Agnesa Mališová alias Kuricová 24. 02. 1845 27. 02. 1853
Agnesa Mališová alias Kuricová 21. 06. 1880 09. 08. 1883
Alžbeta Mališová, rod. Sklenková 05. 08. 1756 15. 12. 1822
Alžbeta Mališová 20. 11. 1757 zomrela
Alžbeta Mališová 12. 05. 1804 26. 11. 1804
Alžbeta Mališová, rod. Piatriková 19. 10. 1804 05. 02. 1843
Alžbeta Mališová 24. 09. 1829 zomrela
Alžbeta Mališová, rod. Rafaelisová 07. 11. 1850 04. 01. 1933
Anastázia Mališová, rod. Šurková 24. 02. 1889 11. 10. 1922
Anna Mališová, rod. Košíková zomrela
Anna Mališová, rod. Štefanková zomrela
Anna Mališová 1716 06. 12. 1762
Anna Mališová 1758 01. 12. 1821
Anna Mališová 25. 07. 1760 zomrela
Anna Mališová 10. 08. 1773 01. 10. 1779
Anna Mališová, rod. Páchniková alias Kaňová 10. 06. 1787 23. 11. 1824
Anna Mališová 15. 03. 1788 zomrela
Anna Mališová, rod. Sklenková 28. 11. 1793 zomrela
Anna Mališová, rod. Baranová alias Štefanková 26. 01. 1812 23. 09. 1856
Anna Mališová, rod. Beňová alias Bugárová 18. 09. 1813 04. 01. 1868
Anna Mališová alias Kuricová 18. 11. 1813 07. 05. 1814
Anna Mališová, rod. Beňová 05. 01. 1821 07. 10. 1860
Anna Mališová, rod. Hricová 08. 10. 1822 18. 02. 1879
Anna Mališová alias Kuricová 14. 11. 1850 05. 02. 1878
Anna Mališová, rod. Minková alias Kováčová 13. 10. 1858 zomrela
Anna Mališová, rod. Sklenková 23. 07. 1859 zomrela
Anna Mališová 23. 12. 1860 zomrela
Anna Mališová alias Kuricová 16. 01. 1867 13. 02. 1867
Anna Mališová alias Kuricová 02. 07. 1869 28. 07. 1869
Anna Mališová alias Kuricová 18. 01. 1871 13. 09. 1878
Anna Mališová alias Kuricová 04. 06. 1871 zomrela
Anna Mališová, rod. Víťazková 21. 12. 1872 zomrela
Anna Mališová alias Kuricová 14. 02. 1873 03. 05. 1877
Anna Mališová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 13. 10. 1874 zomrela
Anna Mališová 26. 07. 1882 zomrela
Anna Mališová alias Kuricová 12. 12. 1882 zomrela
Anna Mališová, rod. Mokrošová 24. 07. 1887 1969
Anna Mališová, rod. Barátová 09. 01. 1890 15. 06. 1964
Anna Mališová, rod. Pulišová 19. 11. 1908 02. 07. 1971
Anna Mališová alias Piatriková 06. 08. 1910 zomrela
Anna Mališová, rod. Ihracká 21. 05. 1921 13. 01. 2006
Anna Mališová 22. 04. 1922 zomrela
Antónia Mališová alias Kuricová 13. 02. 1878 19. 01. 1881
Antónia Mališová, rod. Sklenková 23. 06. 1908 1991
Cecília Mališová, rod. Poljaková 25. 08. 1890 zomrela
Cecília Mališová alias Kuricová 12. 09. 1894 15. 09. 1894
Cecília Mališová, rod. Trokšiarová 08. 10. 1894 21. 04. 1970
Dorota Mališová 19. 03. 1756 zomrela
Dorota Mališová alias Kuricová 05. 02. 1780 zomrela
Emília Mališová, rod. Čabáková 23. 05. 1924 28. 08. 1974
Emília Mališová, rod. Páchniková alias Kaňová 14. 02. 1928 14. 07. 1993
Fides Mališová, rod. Balážová 04. 08. 1736 14. 12. 1789
Helena Mališová, rod. Hudecová 1766 zomrela
Helena Mališová alias Kuricová 09. 04. 1769 zomrela
Helena Mališová 15. 12. 1772 zomrela
Helena Mališová 14. 05. 1776 zomrela
Helena Mališová 1779 31. 10. 1809
Helena Mališová 23. 03. 1783 zomrela
Helena Mališová 05. 06. 1790 zomrela
Juliana Mališová, rod. Čabáková 12. 02. 1846 25. 01. 1896
Karolína Mališová, rod. Zelinová 10. 12. 1842 18. 02. 1897
Karolína Mališová, rod. Hešková 31. 01. 1870 zomrela
Katarína Mališová, rod. Páchniková 1731 27. 12. 1786
Katarína Mališová 21. 02. 1768 zomrela
Katarína Mališová, rod. Hlaváčiková 23. 02. 1787 zomrela
Katarína Mališová, rod. Šimunová alias Mališová 28. 06. 1820 29. 03. 1844
Katarína Mališová alias Kuricová 09. 08. 1826 15. 04. 1828
Katarína Mališová alias Kuricová 17. 09. 1842 01. 02. 1843
Katarína Mališová alias Kuricová 27. 10. 1848 zomrela
Katarína Mališová, rod. Piatriková 15. 03. 1861 28. 08. 1894
Katarína Mališová 28. 02. 1869 zomrela
Katarína Mališová alias Kuricová 23. 08. 1884 zomrela
Katarína Mališová, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 14. 11. 1893 zomrela
Katarína Mališová, rod. Páchniková alias Mališová 14. 07. 1905 04. 05. 1996
Klára Mališová, rod. Hollá 06. 08. 1830 16. 12. 1890
Mária Mališová, rod. Páchniková zomrela
Mária Mališová, rod. Ihracká zomrela
Mária Mališová, rod. Balážová 16. 02. 1745 02. 02. 1776
Mária Mališová 10. 01. 1757 zomrela
Mária Mališová, rod. Straková alias Kuricová 22. 09. 1758 zomrela
Mária Mališová, rod. Mlynárová 15. 05. 1764 zomrela
Mária Mališová, rod. Pokrivková 1767 zomrela
Mária Mališová, rod. Šimunová 18. 06. 1767 zomrela
Mária Mališová 19. 01. 1769 zomrela
Mária Mališová alias Kuricová 31. 01. 1775 zomrela
Mária Mališová, rod. Kotvanová 1776 30. 04. 1810
Mária Mališová, rod. Krausová 17. 02. 1777 zomrela
Mária Mališová, rod. Sklenková 31. 07. 1778 28. 01. 1839
Mária Mališová 16. 08. 1780 zomrela
Mária Mališová 21. 12. 1787 zomrela
Mária Mališová, rod. Halamová 29. 08. 1790 15. 01. 1829
Mária Mališová alias Kuricová 21. 01. 1795 10. 08. 1797
Mária Mališová 18. 02. 1796 zomrela
Mária Mališová 03. 06. 1796 zomrela
Mária Mališová, rod. Piatriková 19. 03. 1797 zomrela
Mária Mališová 31. 12. 1797 07. 01. 1798
Mária Mališová alias Kuricová 28. 08. 1807 28. 05. 1811
Mária Mališová 22. 01. 1808 06. 02. 1809
Mária Mališová alias Kuricová 21. 08. 1811 21. 05. 1814
Mária Mališová alias Kuricová 13. 10. 1816 01. 06. 1817
Mária Mališová 30. 05. 1823 31. 01. 1828
Mária Mališová, rod. Repiská 28. 03. 1843 24. 09. 1897
Mária Mališová alias Kuricová 18. 11. 1850 18. 02. 1853
Mária Mališová, rod. Kohútová 14. 09. 1854 zomrela
Mária Mališová alias Kuricová 05. 03. 1855 12. 02. 1857
Mária Mališová, rod. Kučerová alias Víťazková 23. 04. 1855 zomrela
Mária Mališová, rod. Slašťanová 15. 01. 1861 zomrela
Mária Mališová, rod. Malachová alias Štefanková 28. 03. 1863 09. 01. 1934
Mária Mališová alias Kuricová 23. 01. 1866 13. 06. 1868
Mária Mališová 20. 07. 1867 01. 07. 1877
Mária Mališová, rod. Febenová alias Kostrianová 13. 06. 1869 zomrela
Mária Mališová alias Kuricová 18. 02. 1877 29. 01. 1881
Mária Mališová alias Kuricová 08. 08. 1881 15. 07. 1882
Mária Mališová, rod. Astlová 22. 01. 1888 zomrela
Mária Mališová alias Kuricová 20. 02. 1889 27. 02. 1889
Mária Mališová, rod. Slašťanová 15. 09. 1891 zomrela
Mária Mališová alias Kuricová 25. 10. 1898 zomrela
Mária Alžbeta Mališová, rod. Gajdošová 02. 07. 1892 21. 01. 1953
Rozália Mališová alias Kuricová 23. 05. 1864 zomrela
Rozália Mališová alias Kuricová 10. 06. 1869 18. 04. 1917
Rozália Mališová alias Kuricová 18. 07. 1875 17. 04. 1877
Rozália Mališová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 02. 02. 1879 zomrela
Rozália Mališová, rod. Slašťanová 26. 11. 1881 25. 06. 1944
Rozália Mališová alias Kuricová 26. 05. 1890 05. 05. 1891
Rozália Mališová 30. 08. 1890 zomrela
Rozália Mališová, rod. Zaťková 31. 08. 1899 zomrela
Rozália Mališová alias Kuricová 30. 10. 1900 18. 12. 1900
Rozália Mališová, rod. Hudecová 18. 09. 1902 26. 11. 1965
Rozália Mališová, rod. Urgelová 25. 09. 1902 16. 01. 1967
Rozália Mališová 27. 03. 1921 zomrela
Terézia Mališová alias Kuricová 10. 01. 1880 03. 04. 1880
Veronika Mališová, rod. Ďurková 1784 21. 07. 1816
Veronika Mališová, rod. Slašťanová 27. 01. 1788 24. 12. 1816
Veronika Mališová alias Kuricová 02. 02. 1829 11. 02. 1829
Anna Mališová Jančová, rod. Páchniková alias Mališová 24. 02. 1825 02. 09. 1883
Agnesa Mališová Kollárová, rod. Gašparíková 10. 01. 1830 01. 11. 1898
Mária Mališová Krajčíková, rod. Kučerová 24. 05. 1888 14. 05. 1969
Helena Mališová Pastorková, rod. Koneracká 14. 03. 1768 zomrela
Helena Mária Mališová Slaninová, rod. Pastorková 02. 02. 1762 zomrela
Katarína Mališová Straková 1760 03. 04. 1810
Imrich Marko, rod. Mališ 26. 10. 1768 29. 11. 1835
Anna Paulína Marková, rod. Mališová alias Kuricová 10. 02. 1892 06. 04. 1980
Mária Marková, rod. Mališová alias Kuricová 19. 11. 1815 18. 06. 1848
Jozefína Michelíková, rod. Sklenková alias Mališová 29. 03. 1902 zomrela
Helena Minková, rod. Piatriková alias Mališová 04. 01. 1912 23. 11. 1997
Anna Minková Beňová, rod. Mališová 06. 04. 1826 23. 01. 1890
Anna Mošková, rod. Sklenková alias Mališová 12. 12. 1850 07. 12. 1881
Katarína Novodomcová, rod. Mališová alias Kuricová 16. 03. 1866 20. 03. 1946
František Páchnik alias Mališ 02. 02. 1829 27. 05. 1882
František Páchnik alias Mališ 10. 12. 1895 26. 12. 1945
Gabriel Páchnik alias Mališ 10. 03. 1836 zomrel
Ignác Páchnik alias Mališ 09. 02. 1897 01. 08. 1978
Ján Páchnik alias Mališ 12. 05. 1799 14. 12. 1801
Ján Páchnik alias Mališ 10. 07. 1817 19. 12. 1869
Ján Páchnik alias Mališ 25. 06. 1841 07. 06. 1842
Ján Páchnik alias Mališ 15. 10. 1842 zomrel
Ján Páchnik alias Mališ 21. 05. 1858 10. 10. 1865
Ján Páchnik alias Mališ 01. 01. 1870 09. 01. 1871
Ján Páchnik alias Mališ 01. 04. 1872 zomrel
Ján Páchnik alias Mališ 05. 01. 1881 14. 01. 1881
Ján Páchnik alias Mališ 02. 11. 1890 zomrel
Jozef Páchnik alias Mališ 05. 03. 1815 09. 08. 1815
Jozef Páchnik alias Mališ 05. 10. 1856 09. 02. 1857
Jozef Páchnik alias Mališ 11. 02. 1862 05. 04. 1862
Jozef Páchnik alias Mališ 15. 06. 1864 25. 11. 1902
Jozef Páchnik alias Mališ 10. 02. 1870 zomrel
Jozef Páchnik alias Mališ 10. 12. 1907 zomrel
Juraj Páchnik alias Mališ 05. 03. 1815 zomrel
Juraj Páchnik alias Mališ 19. 04. 1862 18. 09. 1864
Juraj Páchnik alias Mališ 24. 03. 1879 zomrel
Karol Páchnik alias Mališ 18. 08. 1893 19. 05. 1894
Laurinec Páchnik alias Mališ 02. 08. 1826 zomrel
Martin Páchnik alias Mališ 05. 10. 1839 zomrel
Matej Páchnik alias Mališ 20. 02. 1845 19. 06. 1847
Michal Páchnik alias Mališ 03. 08. 1866 19. 10. 1867
Michal Páchnik alias Mališ 25. 08. 1875 05. 04. 1877
Ondrej Páchnik alias Mališ 27. 10. 1807 21. 09. 1831
Ondrej Páchnik alias Mališ 29. 10. 1875 13. 09. 1877
Pavol Páchnik alias Mališ 16. 01. 1840 zomrel
Štefan Páchnik alias Mališ 27. 10. 1779 20. 05. 1832
Štefan Páchnik alias Mališ 05. 08. 1805 17. 08. 1830
Štefan Páchnik alias Mališ 10. 08. 1864 22. 02. 1869
Štefan Páchnik alias Mališ 07. 01. 1872 12. 03. 1917
Tomáš Páchnik alias Mališ 01. 12. 1802 13. 12. 1861
Alžbeta Páchniková, rod. Mališová 1724 04. 04. 1763
Anastázia Páchniková, rod. Mališová 08. 02. 1902 31. 10. 1960
Anna Páchniková alias Mališová 14. 11. 1845 zomrela
Anna Páchniková alias Mališová 28. 04. 1851 05. 10. 1858
Anna Páchniková alias Mališová 14. 09. 1859 zomrela
Anna Páchniková alias Mališová 11. 02. 1862 06. 04. 1862
Anna Páchniková alias Mališová 11. 07. 1897 18. 05. 1900
Cecília Páchniková alias Mališová 08. 11. 1836 23. 11. 1839
Karolína Páchniková alias Mališová 25. 02. 1900 06. 03. 1900
Katarína Páchniková alias Mališová 24. 06. 1833 14. 03. 1834
Katarína Páchniková alias Mališová 21. 02. 1838 12. 12. 1839
Katarína Páchniková alias Mališová 08. 06. 1843 18. 04. 1854
Magdaléna Páchniková alias Mališová 03. 08. 1828 10. 09. 1828
Mária Páchniková alias Mališová 11. 02. 1813 08. 03. 1813
Mária Páchniková alias Mališová 10. 04. 1820 10. 06. 1820
Mária Páchniková alias Mališová 29. 05. 1823 06. 08. 1827
Mária Páchniková alias Mališová 02. 07. 1850 zomrela
Mária Páchniková alias Mališová 19. 01. 1855 29. 01. 1855
Mária Páchniková alias Mališová 17. 07. 1865 28. 02. 1866
Mária Páchniková alias Mališová 20. 03. 1869 20. 01. 1873
Mária Páchniková alias Mališová 16. 01. 1875 31. 08. 1877
Mária Páchniková alias Mališová 04. 06. 1877 zomrela
Terézia Páchniková alias Mališová 15. 10. 1879 10. 05. 1880
Anton Piatrik alias Mališ 30. 05. 1846 22. 06. 1847
Ján Piatrik alias Mališ/Sklenka 31. 05. 1816 19. 09. 1873
Ján Piatrik alias Mališ 09. 08. 1855 zomrel
Ján Piatrik alias Mališ 08. 05. 1885 28. 09. 1886
Ján Piatrik alias Mališ 17. 10. 1899 zomrel
Jozef Piatrik alias Mališ 05. 12. 1808 04. 07. 1847
Jozef Piatrik alias Mališ 02. 03. 1826 17. 04. 1864
Jozef Piatrik alias Mališ 06. 03. 1853 03. 11. 1886
Jozef Piatrik alias Mališ 24. 07. 1883 27. 05. 1884
Jozef Piatrik alias Mališ 30. 10. 1885 01. 12. 1886
Jozef Piatrik alias Mališ 23. 11. 1887 25. 06. 1889
Jozef Piatrik alias Mališ 19. 09. 1888 29. 05. 1973
Juraj Piatrik alias Mališ 15. 03. 1787 zomrel
Juraj Piatrik alias Mališ 11. 02. 1819 zomrel
Juraj Piatrik alias Mališ 02. 10. 1860 15. 04. 1930
Juraj Piatrik alias Mališ 02. 05. 1887 20. 01. 1889
Laurinec Piatrik alias Mališ 08. 08. 1841 11. 10. 1843
Michal Piatrik alias Mališ/Poljak 18. 01. 1858 17. 08. 1892
Michal Piatrik alias Mališ 30. 09. 1896 zomrel
Pavol Piatrik alias Mališ 06. 07. 1881 zomrel
Štefan Piatrik alias Mališ 19. 08. 1905 18. 05. 1969
Tomáš Piatrik alias Mališ 16. 12. 1836 26. 03. 1837
Anna Piatriková, rod. Páchniková alias Mališová 31. 05. 1863 zomrela
Anna Piatriková alias Mališová 12. 02. 1892 zomrela
Anna Piatriková alias Mališová 13. 11. 1893 28. 09. 1899
Gabriela Piatriková alias Mališová 24. 03. 1879 26. 01. 1880
Katarína Piatriková alias Mališová 25. 11. 1850 28. 02. 1853
Mária Piatriková alias Mališová 06. 09. 1844 zomrela
Mária Piatriková alias Mališová 07. 03. 1863 zomrela
Petronela Piatriková alias Mališová 18. 05. 1830 26. 02. 1874
Rozália Piatriková alias Mališová 01. 03. 1891 14. 02. 1894
Veronika Piatriková alias Mališová 21. 02. 1838 27. 03. 1840
Paulína Považancová, rod. Sklenková alias Mališová 21. 08. 1919 zomrela
Paulína Rafaelisová, rod. Mališová alias Kuricová 28. 06. 1883 zomrela
Anna Rohoňová, rod. Mališová 27. 03. 1781 zomrela
Ján Šimun alias Mališ 07. 01. 1823 zomrel
Jozef Šimun alias Mališ 1779 25. 12. 1831
Jozef Šimun alias Mališ 09. 06. 1801 04. 12. 1830
Karol Šimun alias Mališ 27. 10. 1834 25. 12. 1836
Martin Šimun alias Mališ 13. 10. 1812 19. 06. 1836
Michal Šimun alias Mališ 03. 09. 1817 zomrel
Ondrej Šimun alias Mališ 23. 11. 1811 zomrel
Tomáš Šimun alias Mališ 02. 11. 1803 zomrel
Helena Šimunová alias Mališová 02. 02. 1815 zomrela
Mária Šimunová alias Mališová 19. 08. 1809 18. 10. 1829
Anton Sklenka alias Mališ 16. 01. 1898 zomrel
František Sklenka alias Mališ 24. 12. 1860 23. 02. 1861
Jakub Sklenka alias Mališ 02. 07. 1767 zomrel
Ján Sklenka alias Mališ 27. 05. 1825 18. 05. 1865
Ján Sklenka alias Mališ 02. 02. 1849 25. 10. 1885
Ján Sklenka alias Mališ 14. 02. 1850 30. 03. 1850
Ján Sklenka alias Mališ 08. 06. 1870 zomrel
Ján Sklenka alias Mališ 19. 02. 1882 10. 08. 1882
Ján Sklenka alias Mališ 16. 04. 1890 zomrel
Ján Sklenka alias Mališ 10. 03. 1894 11. 05. 1898
Ján Sklenka alias Mališ 1906 zomrel
Ján Sklenka alias Mališ 18. 06. 1915 08. 04. 1990
Jozef Sklenka alias Mališ 09. 02. 1797 05. 09. 1797
Jozef Sklenka alias Mališ 24. 12. 1860 22. 02. 1861
Jozef Sklenka alias Mališ 04. 01. 1864 zomrel
Jozef Sklenka alias Mališ 17. 01. 1867 23. 02. 1868
Jozef Sklenka alias Mališ 08. 02. 1893 23. 12. 1965
Jozef Sklenka alias Mališ 30. 06. 1915 21. 12. 1995
Juraj Sklenka alias Mališ 14. 05. 1852 20. 12. 1870
Karol Sklenka alias Mališ 17. 04. 1895 17. 04. 1955
Martin Sklenka alias Mališ 24. 09. 1909 14. 04. 1965
Matej Sklenka alias Mališ 24. 02. 1841 zomrel
Michal Sklenka alias Mališ 16. 02. 1839 13. 03. 1840
Michal Sklenka alias Mališ 29. 09. 1911 zomrel
Ondrej Sklenka alias Mališ 25. 11. 1790 zomrel
Pavol Sklenka alias Mališ 11. 01. 1836 02. 08. 1843
Pavol Sklenka alias Mališ 18. 01. 1851 22. 04. 1853
Štefan Sklenka alias Mališ 10. 04. 1797 zomrel
Štefan Sklenka alias Mališ 05. 12. 1819 08. 03. 1870
Štefan Sklenka alias Mališ 26. 12. 1857 zomrel
Štefan Sklenka alias Mališ 02. 07. 1864 zomrel
Štefan Sklenka alias Mališ 19. 12. 1880 zomrel
Štefan Sklenka alias Mališ 16. 01. 1903 04. 06. 1987
Alžbeta Sklenková, rod. Mališová 15. 03. 1752 14. 01. 1795
Alžbeta Sklenková alias Mališová 25. 08. 1894 01. 05. 1900
Alžbeta Sklenková alias Mališová 15. 11. 1895 23. 05. 1898
Alžbeta Sklenková alias Mališová 23. 12. 1897 29. 06. 1903
Anastázia Sklenková alias Mališová 16. 11. 1901 17. 11. 1901
Anna Sklenková alias Mališová 17. 02. 1854 11. 10. 1854
Anna Sklenková, rod. Mališová 03. 08. 1874 zomrela
Helena Sklenková alias Mališová 19. 09. 1786 25. 11. 1790
Karolína Sklenková, rod. Mališová alias Kuricová 05. 03. 1836 zomrela
Karolína Sklenková alias Mališová 17. 09. 1856 16. 07. 1864
Katarína Sklenková alias Mališová 14. 06. 1789 26. 12. 1795
Katarína Sklenková alias Mališová 30. 01. 1838 15. 04. 1838
Katarína Sklenková alias Mališová 19. 04. 1862 05. 05. 1862
Mária Sklenková, rod. Mališová 11. 10. 1770 zomrela
Mária Sklenková alias Mališová 17. 12. 1794 03. 05. 1795
Mária Sklenková, rod. Mališová alias Kuricová 08. 12. 1843 08. 12. 1879
Mária Sklenková alias Mališová 04. 12. 1860 03. 02. 1868
Mária Sklenková alias Mališová 08. 12. 1883 28. 03. 1886
Mária Sklenková, rod. Mališová 10. 06. 1910 zomrela
Paulína Sklenková, rod. Mališová 02. 09. 1919 18. 04. 1987
Rozália Sklenková alias Mališová 12. 03. 1876 28. 10. 1882
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec