Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Mária Mališová, rod. Páchniková zomrela
Mária Mališová, rod. Ihracká zomrela
Anna Mališová, rod. Košíková zomrela
Anna Mališová, rod. Štefanková zomrela
Anna Mališová 1716 06. 12. 1762
Alžbeta Páchniková, rod. Mališová 1724 04. 04. 1763
Anna Krausová, rod. Mališová 1726 28. 08. 1754
Katarína Mališová, rod. Páchniková 1731 27. 12. 1786
Fides Mališová, rod. Balážová 04. 08. 1736 14. 12. 1789
Mária Mališová, rod. Balážová 16. 02. 1745 02. 02. 1776
Alžbeta Sklenková, rod. Mališová 15. 03. 1752 14. 01. 1795
Dorota Mališová 19. 03. 1756 zomrela
Alžbeta Mališová, rod. Sklenková 05. 08. 1756 15. 12. 1822
Mária Mališová 10. 01. 1757 zomrela
Alžbeta Mališová 20. 11. 1757 zomrela
Anna Mališová 1758 01. 12. 1821
Mária Mališová, rod. Straková alias Kuricová 22. 09. 1758 zomrela
Katarína Mališová Straková 1760 03. 04. 1810
Anna Mališová 25. 07. 1760 zomrela
Helena Mária Mališová Slaninová, rod. Pastorková 02. 02. 1762 zomrela
Mária Mališová, rod. Mlynárová 15. 05. 1764 zomrela
Helena Mališová, rod. Hudecová 1766 zomrela
Alžbeta Malachová, rod. Mališová 16. 08. 1766 10. 02. 1798
Mária Mališová, rod. Pokrivková 1767 zomrela
Mária Mališová, rod. Šimunová 18. 06. 1767 zomrela
Katarína Mališová 21. 02. 1768 zomrela
Helena Mališová Pastorková, rod. Koneracká 14. 03. 1768 zomrela
Mária Mališová 19. 01. 1769 zomrela
Helena Mališová alias Kuricová 09. 04. 1769 zomrela
Mária Kubíková, rod. Mališová 28. 08. 1770 16. 05. 1793
Mária Sklenková, rod. Mališová 11. 10. 1770 zomrela
Helena Baranová, rod. Mališová 07. 04. 1771 05. 02. 1821
Helena Mališová 15. 12. 1772 zomrela
Anna Mališová 10. 08. 1773 01. 10. 1779
Mária Mališová alias Kuricová 31. 01. 1775 zomrela
Mária Mališová, rod. Kotvanová 1776 30. 04. 1810
Helena Mališová 14. 05. 1776 zomrela
Mária Mališová, rod. Krausová 17. 02. 1777 zomrela
Mária Mališová, rod. Sklenková 31. 07. 1778 28. 01. 1839
Helena Mališová, rod. Piatriková 08. 04. 1779 31. 10. 1809
Dorota Mališová alias Kuricová 05. 02. 1780 zomrela
Mária Mališová 16. 08. 1780 zomrela
Anna Rohoňová, rod. Mališová 27. 03. 1781 zomrela
Anna Beličková, rod. Mališová 16. 02. 1783 17. 11. 1819
Helena Mališová 23. 03. 1783 zomrela
Veronika Mališová, rod. Ďurková 1784 21. 07. 1816
Helena Sklenková alias Mališová 19. 09. 1786 25. 11. 1790
Katarína Mališová, rod. Hlaváčiková 23. 02. 1787 zomrela
Anna Mališová, rod. Páchniková alias Kaňová 10. 06. 1787 23. 11. 1824
Mária Mališová 21. 12. 1787 zomrela
Mária Balážová, rod. Mališová 12. 01. 1788 zomrela
Veronika Mališová, rod. Slašťanová 27. 01. 1788 24. 12. 1816
Anna Mališová 15. 03. 1788 zomrela
Katarína Sklenková alias Mališová 14. 06. 1789 26. 12. 1795
Helena Mališová 05. 06. 1790 zomrela
Mária Mališová, rod. Halamová 29. 08. 1790 15. 01. 1829
Zuzana Baranová, rod. Mališová 23. 02. 1793 15. 04. 1832
Helena Straková, rod. Sklenková alias Mališová 27. 02. 1793 zomrela
Alžbeta Gregušová, rod. Mališová 08. 11. 1793 zomrela
Anna Mališová, rod. Sklenková 28. 11. 1793 zomrela
Mária Sklenková alias Mališová 17. 12. 1794 03. 05. 1795
Mária Mališová alias Kuricová 21. 01. 1795 10. 08. 1797
Mária Mališová 18. 02. 1796 zomrela
Mária Mališová 03. 06. 1796 zomrela
Helena Baranová Dovičiarová, rod. Páchniková alias Mališová 28. 09. 1796 01. 06. 1837
Mária Mališová, rod. Piatriková 19. 03. 1797 zomrela
Mária Mališová 31. 12. 1797 07. 01. 1798
Anna Skrovná, rod. Šimunová alias Mališová 16. 03. 1799 08. 01. 1840
Helena Záhorcová Behanovská Karkušová, rod. Mališová 01. 04. 1799 23. 04. 1836
Alžbeta Mališová 12. 05. 1804 26. 11. 1804
Alžbeta Mališová, rod. Piatriková 19. 10. 1804 05. 02. 1843
Mária Mališová alias Kuricová 28. 08. 1807 28. 05. 1811
Mária Mališová 22. 01. 1808 06. 02. 1809
Mária Šimunová alias Mališová 19. 08. 1809 18. 10. 1829
Alžbeta Kaštierová alias Mališová 02. 10. 1809 zomrela
Anna Stračinová, rod. Páchniková alias Mališová 02. 05. 1810 zomrela
Mária Mališová alias Kuricová 21. 08. 1811 21. 05. 1814
Anna Mališová, rod. Baranová alias Štefanková 26. 01. 1812 23. 09. 1856
Mária Grendárová, rod. Kaštierová alias Mališová 16. 09. 1812 04. 01. 1850
Mária Páchniková alias Mališová 11. 02. 1813 08. 03. 1813
Anna Mališová, rod. Beňová alias Bugárová 18. 09. 1813 04. 01. 1868
Anna Mališová alias Kuricová 18. 11. 1813 07. 05. 1814
Anna Albertová, rod. Mališová 16. 03. 1814 27. 02. 1866
Helena Šimunová alias Mališová 02. 02. 1815 zomrela
Mária Marková, rod. Mališová alias Kuricová 19. 11. 1815 18. 06. 1848
Mária Mališová alias Kuricová 13. 10. 1816 01. 06. 1817
Alžbeta Valková, rod. Mališová alias Kuricová 14. 11. 1818 zomrela
Anna Kaštierová alias Mališová 24. 04. 1819 zomrela
Mária Páchniková alias Mališová 10. 04. 1820 10. 06. 1820
Katarína Mališová, rod. Šimunová alias Mališová 28. 06. 1820 29. 03. 1844
Anna Mališová, rod. Beňová 05. 01. 1821 07. 10. 1860
Katarína Kaštierová, rod. Mališová 24. 11. 1821 zomrela
Katarína Koneracká, rod. Páchniková alias Mališová 21. 02. 1822 15. 07. 1881
Anna Mališová, rod. Hricová 08. 10. 1822 18. 02. 1879
Mária Páchniková alias Mališová 29. 05. 1823 06. 08. 1827
Mária Mališová 30. 05. 1823 31. 01. 1828
Anna Mališová Jančová, rod. Páchniková alias Mališová 24. 02. 1825 02. 09. 1883
Veronika Kaštierová alias Mališová 23. 06. 1825 zomrela
Anna Minková Beňová, rod. Mališová 06. 04. 1826 23. 01. 1890
Katarína Mališová alias Kuricová 09. 08. 1826 15. 04. 1828
Anna Kaštierová alias Mališová 02. 09. 1826 zomrela
Magdaléna Páchniková alias Mališová 03. 08. 1828 10. 09. 1828
Veronika Mališová alias Kuricová 02. 02. 1829 11. 02. 1829
Alžbeta Mališová 24. 09. 1829 zomrela
Agnesa Mališová Kollárová, rod. Gašparíková 10. 01. 1830 01. 11. 1898
Petronela Piatriková alias Mališová 18. 05. 1830 26. 02. 1874
Klára Mališová, rod. Hollá 06. 08. 1830 16. 12. 1890
Agnesa Kollárová, rod. Páchniková alias Mališová 06. 01. 1831 15. 05. 1897
Anna Hudecová Marková, rod. Mališová 07. 01. 1831 25. 05. 1885
Apolónia Kaštierová alias Mališová 17. 02. 1831 zomrela
Katarína Páchniková alias Mališová 24. 06. 1833 14. 03. 1834
Agnesa Mališová, rod. Malachová 19. 12. 1834 01. 02. 1874
Mária Kubíková Hábelová, rod. Páchniková alias Mališová 17. 07. 1835 21. 02. 1882
Karolína Sklenková, rod. Mališová alias Kuricová 05. 03. 1836 zomrela
Cecília Páchniková alias Mališová 08. 11. 1836 23. 11. 1839
Katarína Sklenková alias Mališová 30. 01. 1838 15. 04. 1838
Veronika Piatriková alias Mališová 21. 02. 1838 27. 03. 1840
Katarína Páchniková alias Mališová 21. 02. 1838 12. 12. 1839
Katarína Mališová alias Kuricová 17. 09. 1842 01. 02. 1843
Karolína Mališová, rod. Zelinová 10. 12. 1842 18. 02. 1897
Mária Mališová, rod. Repiská 28. 03. 1843 24. 09. 1897
Katarína Páchniková alias Mališová 08. 06. 1843 18. 04. 1854
Mária Sklenková, rod. Mališová alias Kuricová 08. 12. 1843 08. 12. 1879
Mária Piatriková alias Mališová 06. 09. 1844 zomrela
Agnesa Mališová alias Kuricová 24. 02. 1845 27. 02. 1853
Anna Páchniková alias Mališová 14. 11. 1845 zomrela
Juliana Mališová, rod. Čabáková 12. 02. 1846 25. 01. 1896
Anna Beňušková, rod. Mališová alias Kuricová 11. 08. 1848 20. 09. 1931
Katarína Mališová alias Kuricová 27. 10. 1848 zomrela
Mária Páchniková alias Mališová 02. 07. 1850 zomrela
Alžbeta Mališová, rod. Rafaelisová 07. 11. 1850 04. 01. 1933
Anna Mališová alias Kuricová 14. 11. 1850 05. 02. 1878
Mária Mališová alias Kuricová 18. 11. 1850 18. 02. 1853
Katarína Piatriková alias Mališová 25. 11. 1850 28. 02. 1853
Anna Mošková, rod. Sklenková alias Mališová 12. 12. 1850 07. 12. 1881
Anna Páchniková alias Mališová 28. 04. 1851 05. 10. 1858
Anna Štefanková, rod. Mališová alias Kuricová 24. 06. 1852 zomrela
Anna Sklenková alias Mališová 17. 02. 1854 11. 10. 1854
Mária Mališová, rod. Kohútová 14. 09. 1854 zomrela
Mária Páchniková alias Mališová 19. 01. 1855 29. 01. 1855
Mária Mališová alias Kuricová 05. 03. 1855 12. 02. 1857
Mária Mališová, rod. Kučerová alias Víťazková 23. 04. 1855 zomrela
Karolína Sklenková alias Mališová 17. 09. 1856 16. 07. 1864
Mária Krausová, rod. Páchniková alias Mališová 08. 02. 1857 zomrela
Mária Čabáková, rod. Mališová alias Kuricová 04. 09. 1858 zomrela
Anna Mališová, rod. Minková alias Kováčová 13. 10. 1858 zomrela
Anna Mališová, rod. Sklenková 23. 07. 1859 zomrela
Anna Páchniková alias Mališová 14. 09. 1859 zomrela
Mária Sklenková alias Mališová 04. 12. 1860 03. 02. 1868
Anna Mališová 23. 12. 1860 zomrela
Mária Mališová, rod. Slašťanová 15. 01. 1861 zomrela
Katarína Mališová, rod. Piatriková 15. 03. 1861 28. 08. 1894
Anna Páchniková alias Mališová 11. 02. 1862 06. 04. 1862
Katarína Sklenková alias Mališová 19. 04. 1862 05. 05. 1862
Mária Piatriková alias Mališová 07. 03. 1863 zomrela
Mária Mališová, rod. Malachová alias Štefanková 28. 03. 1863 09. 01. 1934
Anna Piatriková, rod. Páchniková alias Mališová 31. 05. 1863 zomrela
Rozália Mališová alias Kuricová 23. 05. 1864 zomrela
Mária Čabáková, rod. Mališová alias Kuricová 02. 11. 1864 zomrela
Mária Páchniková alias Mališová 17. 07. 1865 28. 02. 1866
Mária Mališová alias Kuricová 23. 01. 1866 13. 06. 1868
Katarína Novodomcová, rod. Mališová alias Kuricová 16. 03. 1866 20. 03. 1946
Anna Mališová alias Kuricová 16. 01. 1867 13. 02. 1867
Mária Mališová 20. 07. 1867 01. 07. 1877
Katarína Mališová 28. 02. 1869 zomrela
Mária Páchniková alias Mališová 20. 03. 1869 20. 01. 1873
Rozália Mališová alias Kuricová 10. 06. 1869 18. 04. 1917
Mária Mališová, rod. Febenová alias Kostrianová 13. 06. 1869 zomrela
Anna Mališová alias Kuricová 02. 07. 1869 28. 07. 1869
Karolína Mališová, rod. Hešková 31. 01. 1870 zomrela
Anna Mališová alias Kuricová 18. 01. 1871 13. 09. 1878
Anna Mališová alias Kuricová 04. 06. 1871 zomrela
Katarína Hudecová, rod. Páchniková alias Mališová 19. 11. 1871 zomrela
Anna Mališová, rod. Víťazková 21. 12. 1872 zomrela
Anna Mališová alias Kuricová 14. 02. 1873 03. 05. 1877
Anna Sklenková, rod. Mališová 03. 08. 1874 zomrela
Anna Mališová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 13. 10. 1874 zomrela
Mária Páchniková alias Mališová 16. 01. 1875 31. 08. 1877
Rozália Mališová alias Kuricová 18. 07. 1875 17. 04. 1877
Rozália Sklenková alias Mališová 12. 03. 1876 28. 10. 1882
Rozália Forgáčová, rod. Mališová alias Kuricová/Kohútová 22. 08. 1876 1953
Mária Mališová alias Kuricová 18. 02. 1877 29. 01. 1881
Mária Páchniková alias Mališová 04. 06. 1877 zomrela
Antónia Mališová alias Kuricová 13. 02. 1878 19. 01. 1881
Rozália Mališová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 02. 02. 1879 zomrela
Gabriela Piatriková alias Mališová 24. 03. 1879 26. 01. 1880
Terézia Páchniková alias Mališová 15. 10. 1879 10. 05. 1880
Terézia Mališová alias Kuricová 10. 01. 1880 03. 04. 1880
Agnesa Mališová alias Kuricová 21. 06. 1880 09. 08. 1883
Mária Mališová alias Kuricová 08. 08. 1881 15. 07. 1882
Rozália Mališová, rod. Slašťanová 26. 11. 1881 25. 06. 1944
Anna Mališová 26. 07. 1882 zomrela
Mária Balážová, rod. Mališová alias Kuricová 27. 09. 1882 zomrela
Anna Mališová alias Kuricová 12. 12. 1882 zomrela
Mária Kollárová, rod. Sklenková alias Mališová 19. 04. 1883 zomrela
Antónia Čabáková, rod. Piatriková alias Mališová 27. 04. 1883 zomrela
Paulína Rafaelisová, rod. Mališová alias Kuricová 28. 06. 1883 zomrela
Mária Sklenková alias Mališová 08. 12. 1883 28. 03. 1886
Katarína Mališová alias Kuricová 23. 08. 1884 zomrela
Anna Hudecová, rod. Sklenková alias Mališová 11. 01. 1886 zomrela
Anna Kostrianová, rod. Mališová alias Kuricová 11. 07. 1886 zomrela
Anna Mališová, rod. Mokrošová 24. 07. 1887 1969
Mária Mališová, rod. Astlová 22. 01. 1888 zomrela
Mária Mališová Krajčíková, rod. Kučerová 24. 05. 1888 14. 05. 1969
Mária Mališová alias Kuricová 20. 02. 1889 27. 02. 1889
Anastázia Mališová, rod. Šurková 24. 02. 1889 11. 10. 1922
Anna Mališová, rod. Barátová 09. 01. 1890 15. 06. 1964
Rozália Mališová alias Kuricová 26. 05. 1890 05. 05. 1891
Cecília Mališová, rod. Poljaková 25. 08. 1890 zomrela
Rozália Mališová 30. 08. 1890 zomrela
Anna Hábelová, rod. Mališová alias Kuricová 21. 02. 1891 zomrela
Rozália Piatriková alias Mališová 01. 03. 1891 14. 02. 1894
Mária Mališová, rod. Slašťanová 15. 09. 1891 zomrela
Rozália Gajdošová, rod. Mališová alias Kuricová 19. 01. 1892 23. 11. 1931
Anna Paulína Marková, rod. Mališová alias Kuricová 10. 02. 1892 06. 04. 1980
Anna Piatriková alias Mališová 12. 02. 1892 zomrela
Mária Alžbeta Mališová, rod. Gajdošová 02. 07. 1892 21. 01. 1953
Anna Piatriková alias Mališová 13. 11. 1893 28. 09. 1899
Katarína Mališová, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 14. 11. 1893 zomrela
Alžbeta Sklenková alias Mališová 25. 08. 1894 01. 05. 1900
Cecília Mališová alias Kuricová 12. 09. 1894 15. 09. 1894
Cecília Mališová, rod. Trokšiarová 08. 10. 1894 21. 04. 1970
Mária Gajdošová, rod. Mališová alias Kuricová 07. 01. 1895 zomrela
Alžbeta Sklenková alias Mališová 15. 11. 1895 23. 05. 1898
Anna Páchniková alias Mališová 11. 07. 1897 18. 05. 1900
Veronika Čabáková, rod. Mališová alias Kuricová 27. 07. 1897 12. 01. 1952
Alžbeta Sklenková alias Mališová 23. 12. 1897 29. 06. 1903
Mária Mališová alias Kuricová 25. 10. 1898 zomrela
Rozália Mališová, rod. Zaťková 31. 08. 1899 zomrela
Štefánia Sklenková alias Mališová 02. 01. 1900 11. 02. 1901
Karolína Páchniková alias Mališová 25. 02. 1900 06. 03. 1900
Rozália Mališová alias Kuricová 30. 10. 1900 18. 12. 1900
Mária Kollárová, rod. Mališová 26. 10. 1901 zomrela
Anastázia Sklenková alias Mališová 16. 11. 1901 17. 11. 1901
Anastázia Páchniková, rod. Mališová 08. 02. 1902 31. 10. 1960
Jozefína Michelíková, rod. Sklenková alias Mališová 29. 03. 1902 zomrela
Rozália Mališová, rod. Hudecová 18. 09. 1902 26. 11. 1965
Rozália Mališová, rod. Urgelová 25. 09. 1902 16. 01. 1967
Katarína Mališová, rod. Páchniková alias Mališová 14. 07. 1905 04. 05. 1996
Antónia Mališová, rod. Sklenková 23. 06. 1908 1991
Anna Mališová, rod. Pulišová 19. 11. 1908 02. 07. 1971
Mária Sklenková, rod. Mališová 10. 06. 1910 zomrela
Anna Mališová alias Piatriková 06. 08. 1910 zomrela
Helena Minková, rod. Piatriková alias Mališová 04. 01. 1912 23. 11. 1997
Veronika Sklenková, rod. Mališová 04. 04. 1912 10. 08. 1993
Augustína Kubíková, rod. Mališová alias Kuricová 19. 08. 1912 05. 11. 1998
Mária Ťažiarová, rod. Mališová alias Piatriková 21. 03. 1914 12. 09. 1996
Paulína Považancová, rod. Sklenková alias Mališová 21. 08. 1919 zomrela
Paulína Sklenková, rod. Mališová 02. 09. 1919 18. 04. 1987
Rozália Mališová 27. 03. 1921 zomrela
Anna Mališová, rod. Ihracká 21. 05. 1921 13. 01. 2006
Anna Chalmovská, rod. Sklenková alias Mališová 21. 10. 1921 28. 02. 1998
Anna Mališová 22. 04. 1922 zomrela
Emília Mališová, rod. Čabáková 23. 05. 1924 28. 08. 1974
Helena Hudecová, rod. Mališová alias Kuricová 17. 08. 1924 24. 12. 1973
Emília Mališová, rod. Páchniková alias Kaňová 14. 02. 1928 14. 07. 1993
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec