Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), zamestnanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Karolína Beličková, rod. Marková 16. 09. 1851 24. 09. 1877
Paulína Kollárová Páchniková, rod. Marková 31. 05. 1869 zomrela
František Marko 24. 11. 1833 18. 11. 1835
Imrich Marko, rod. Mališ 26. 10. 1768 29. 11. 1835
Ján Marko 07. 10. 1813 22. 09. 1817
Ján Marko 02. 01. 1862 24. 03. 1864
Ján Marko 03. 07. 1886 26. 02. 1888
Ján Marko 01. 11. 1900 02. 11. 1900
Jozef Marko 19. 02. 1884 17. 07. 1885
Jozef Marko 20. 05. 1893 20. 04. 1979
Juraj Marko 21. 02. 1860 14. 12. 1860
Juraj Marko 28. 04. 1869 07. 11. 1869
Lukáš Marko zomrel
Martin Marko alias Kuric 20. 10. 1752 13. 09. 1784
Martin Marko 21. 11. 1867 26. 04. 1868
Michal Marko 06. 08. 1816 22. 08. 1816
Michal Marko 10. 09. 1859 zomrel
Ondrej Marko, rod. Ďurica 21. 10. 1767 27. 03. 1793
Ondrej Marko 27. 11. 1800 24. 12. 1802
Ondrej Marko 30. 03. 1832 zomrel
Štefan Marko 1815 16. 02. 1860
Štefan Marko 22. 09. 1866 zomrel
Tomáš Marko alias Kuric 13. 11. 1784 zomrel
Tomáš Marko 05. 07. 1836 26. 01. 1905
Tomáš Marko 23. 07. 1888 21. 09. 1889
Vincent Marko 23. 01. 1840 03. 02. 1841
Vincent Marko 01. 01. 1842 zomrel
Vincent Marko 22. 01. 1872 27. 01. 1872
Alojz Markoš, rod. Marko 16. 10. 1838 25. 04. 1870
Ján Markoš 07. 12. 1865 15. 12. 1865
Cecília Markošová 15. 09. 1862 zomrela
Mária Markošová alias Vozárová 29. 07. 1822 01. 10. 1875
Alžbeta Marková 16. 11. 1836 13. 12. 1836
Anna Marková 12. 02. 1748 zomrela
Anna Marková 30. 12. 1794 24. 10. 1795
Anna Marková 06. 08. 1816 16. 04. 1818
Anna Marková 08. 03. 1819 30. 10. 1822
Anna Marková 30. 12. 1845 08. 04. 1852
Anna Marková, rod. Baranová alias Chovanová 16. 09. 1852 28. 09. 1890
Anna Marková 28. 08. 1854 22. 10. 1854
Anna Marková 09. 03. 1864 zomrela
Anna Marková 04. 07. 1897 01. 04. 1902
Anna Paulína Marková, rod. Mališová alias Kuricová 10. 02. 1892 06. 04. 1980
Helena Marková 13. 01. 1771 23. 03. 1808
Karolína Marková 02. 11. 1832 zomrela
Katarína Marková, rod. Bušková 30. 04. 1838 10. 01. 1868
Katarína Marková 11. 05. 1844 03. 10. 1844
Mária Marková 1708 04. 12. 1758
Mária Marková 16. 02. 1745 zomrela
Mária Marková, rod. Beličková 23. 12. 1793 zomrela
Mária Marková, rod. Mališová alias Kuricová 19. 11. 1815 18. 06. 1848
Mária Marková 17. 07. 1822 22. 11. 1822
Mária Marková, rod. Páločná 31. 12. 1824 06. 06. 1872
Rozália Marková, rod. Pobežková 11. 07. 1841 zomrela
Rozália Marková 17. 12. 1871 23. 08. 1872
Zuzana Marková, rod. Mikulová 28. 01. 1873 zomrela
Veronika Marková Kosorinská, rod. Straková alias Kuricová 06. 01. 1760 04. 01. 1816
Helena Marková Záhorcová, rod. Páchniková alias Kaňová 12. 03. 1809 10. 01. 1861
Helena Maurerová, rod. Marková 24. 02. 1750 zomrela
Mária Páchniková, rod. Marková 15. 06. 1915 25. 05. 1941
Helena Páchniková Beličková, rod. Marková 20. 12. 1796 22. 10. 1839
Paulína Podhorová, rod. Marková 22. 10. 1890 31. 07. 1970
Katarína Podhorová Malachová, rod. Marková 02. 05. 1809 23. 01. 1847
Juraj Sklenka alias Marko 13. 03. 1807 20. 12. 1844
Anna Štefanovičová, rod. Marková 18. 12. 1873 23. 11. 1945
Katarína Švecová, rod. Markošová 05. 07. 1895 02. 09. 1945
Judita Zverková, rod. Marková 1764 19. 10. 1804
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec