Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Mária Marková 1708 04. 12. 1758
Mária Marková 16. 02. 1745 zomrela
Anna Marková 12. 02. 1748 zomrela
Helena Maurerová, rod. Marková 24. 02. 1750 zomrela
Veronika Marková Kosorinská, rod. Straková alias Kuricová 06. 01. 1760 04. 01. 1816
Judita Zverková, rod. Marková 1764 19. 10. 1804
Helena Marková 13. 01. 1771 23. 03. 1808
Mária Marková, rod. Beličková 23. 12. 1793 zomrela
Anna Marková 30. 12. 1794 24. 10. 1795
Helena Páchniková Beličková, rod. Marková 20. 12. 1796 22. 10. 1839
Helena Marková Záhorcová, rod. Páchniková alias Kaňová 12. 03. 1809 10. 01. 1861
Katarína Podhorová Malachová, rod. Marková 02. 05. 1809 23. 01. 1847
Mária Marková, rod. Mališová alias Kuricová 19. 11. 1815 18. 06. 1848
Anna Marková 06. 08. 1816 16. 04. 1818
Anna Marková 08. 03. 1819 30. 10. 1822
Mária Marková 17. 07. 1822 22. 11. 1822
Mária Marková, rod. Páločná 31. 12. 1824 06. 06. 1872
Karolína Marková 02. 11. 1832 zomrela
Alžbeta Marková 16. 11. 1836 13. 12. 1836
Katarína Marková, rod. Bušková 30. 04. 1838 10. 01. 1868
Rozália Marková, rod. Pobežková 11. 07. 1841 zomrela
Katarína Marková 11. 05. 1844 03. 10. 1844
Anna Marková 30. 12. 1845 08. 04. 1852
Karolína Beličková, rod. Marková 16. 09. 1851 24. 09. 1877
Anna Marková, rod. Baranová alias Chovanová 16. 09. 1852 28. 09. 1890
Anna Marková 28. 08. 1854 22. 10. 1854
Anna Marková 09. 03. 1864 zomrela
Paulína Kollárová Páchniková, rod. Marková 31. 05. 1869 zomrela
Rozália Marková 17. 12. 1871 23. 08. 1872
Zuzana Marková, rod. Mikulová 28. 01. 1873 zomrela
Anna Štefanovičová, rod. Marková 18. 12. 1873 23. 11. 1945
Paulína Podhorová, rod. Marková 22. 10. 1890 31. 07. 1970
Anna Paulína Marková, rod. Mališová alias Kuricová 10. 02. 1892 06. 04. 1980
Anna Marková 04. 07. 1897 01. 04. 1902
Mária Páchniková, rod. Marková 15. 06. 1915 25. 05. 1941
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec