Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Juraj Malach, rod. Minka 1774
Štefan Minka zomrel
Ján Minka alias Kováč zomrel
Pavol Minka 1740 11. 02. 1781
Martin Minka 1749 25. 03. 1804
Tomáš Minka alias Kováč 05. 12. 1753 zomrel
Martin Minka alias Kováč 06. 08. 1756 zomrel
Tomáš Minka 20. 01. 1758 zomrel
Ján Minka alias Kováč 20. 10. 1759 zomrel
Štefan Minka 31. 07. 1765 18. 05. 1801
Pavol Kubík alias Minka 05. 01. 1768 17. 12. 1808
Matej Minka 15. 02. 1768 zomrel
Juraj Minka 11. 04. 1770 09. 06. 1813
Ján Minka alias Kováč 20. 05. 1772 11. 01. 1830
Michal Minka 30. 06. 1772 zomrel
Tomáš Minka alias Kováč 14. 12. 1773 zomrel
Matej Minka alias Kováč 05. 02. 1781 08. 03. 1788
Štefan Minka 26. 06. 1781 15. 11. 1783
Laurinec Minka alias Kováč 04. 08. 1783 23. 11. 1785
Martin Kubík alias Minka 25. 10. 1786 24. 01. 1845
Ján Minka alias Kováč 18. 06. 1794 12. 11. 1808
Matej Minka 06. 02. 1795 18. 01. 1796
Jozef Minka alias Kováč 30. 01. 1797 19. 02. 1849
Štefan Minka 17. 07. 1797 zomrel
Pavol Kubík alias Minka 06. 01. 1798 20. 10. 1798
Štefan Minka alias Kováč 24. 08. 1799 17. 10. 1853
Martin Kubík alias Minka 08. 10. 1799 zomrel
Matej Minka 06. 02. 1800 14. 12. 1801
Juraj Minka 25. 07. 1802 zomrel
Štefan Kubík alias Minka 21. 08. 1802 11. 07. 1842
Juraj Minka alias Kováč 27. 04. 1804 zomrel
Matej Minka alias Kováč 24. 02. 1806 04. 09. 1863
Michal Minka alias Kováč 07. 09. 1806 04. 04. 1807
Ján Kubík alias Minka 22. 06. 1807 28. 01. 1873
Tomáš Minka alias Kováč 09. 07. 1808 21. 03. 1828
Jozef Kubík alias Minka 02. 01. 1818 03. 02. 1869
Ján Minka alias Kováč 18. 07. 1818 21. 04. 1840
Matej Minka alias Kováč 30. 01. 1821 09. 05. 1880
Michal Kubík alias Minka 01. 01. 1824 14. 02. 1828
Michal Minka alias Kováč 22. 09. 1824 23. 01. 1828
Lukáš Minka alias Kováč 08. 10. 1828 13. 08. 1861
Leopold Kubík alias Minka 09. 11. 1828 16. 01. 1882
Tomáš Minka alias Kováč 28. 12. 1830 14. 01. 1883
Ignác Kubík alias Minka 26. 07. 1831 zomrel
Alexander Minka alias Kováč 27. 03. 1833 zomrel
František Minka alias Kováč 21. 03. 1834 30. 11. 1836
Ignác Kubík alias Minka 02. 08. 1834 27. 10. 1834
Augustín Kubík alias Minka 25. 08. 1834 05. 08. 1887
František Minka alias Kováč 18. 02. 1835 02. 09. 1873
Juraj Minka alias Kováč 22. 04. 1840 10. 02. 1871
Vincent Minka alias Kováč 29. 11. 1841 22. 06. 1888
František Kubík alias Minka 14. 01. 1845 29. 07. 1845
Jozef Minka 09. 11. 1847 zomrel
Jozef Minka alias Kováč 04. 02. 1850 11. 06. 1889
Ján Minka alias Kováč 04. 02. 1852 11. 12. 1856
Jozef Kubík alias Minka 17. 03. 1852 zomrel
Michal Minka alias Kováč 17. 09. 1852 17. 11. 1859
Ján Minka alias Kováč 26. 12. 1852 20. 03. 1853
Michal Kubík alias Minka 30. 09. 1854 zomrel
Ján Minka alias Kováč 10. 07. 1855 16. 11. 1856
Jozef Lukáš Minka alias Kováč 17. 10. 1855 zomrel
Augustín Kubík alias Minka 20. 11. 1856 12. 12. 1879
Jozef Minka alias Kováč 29. 01. 1857 01. 02. 1857
Juraj Kubík alias Minka 31. 03. 1859 07. 02. 1861
Štefan Minka alias Kováč 21. 12. 1859 zomrel
Ján Kubík alias Minka 22. 08. 1860 21. 09. 1860
Jozef Minka alias Kováč 30. 10. 1862 zomrel
Jozef Kubík alias Minka 08. 11. 1862 zomrel
Ján Minka alias Kováč 22. 06. 1865 zomrel
Ján Kubík alias Minka 03. 02. 1866 31. 08. 1867
Ján Minka alias Kováč 13. 07. 1869 zomrel
František Kubík alias Minka 20. 09. 1870 zomrel
Alexander Minka alias Kováč 16. 07. 1871 05. 09. 1871
Jozef Minka alias Kováč 18. 09. 1871 zomrel
Ján Minka alias Kováč 21. 10. 1875 07. 03. 1877
Pavol Minka alias Kováč 21. 01. 1878 14. 03. 1962
František Minka alias Kováč 16. 10. 1882 zomrel
Štefan Minka alias Kováč 17. 03. 1883 08. 02. 1971
Ján Minka alias Kováč 18. 11. 1883 01. 03. 1962
Ján Kubík alias Minka 02. 07. 1884 1914
Vincent Kubík alias Minka 03. 04. 1886 09. 04. 1886
Ján Minka alias Kováč 25. 02. 1887 19. 07. 1889
Štefan Kubík alias Minka 13. 08. 1887 zomrel
Michal Minka alias Kováč 01. 09. 1887 15. 09. 1887
Jozef Minka alias Kováč 06. 10. 1888 20. 06. 1889
Jozef Kubík alias Minka 02. 01. 1891 zomrel
Alojz Minka 18. 06. 1891 zomrel
Michal Minka alias Kováč 16. 09. 1893 zomrel
Ján Kubík alias Minka 08. 06. 1895 zomrel
Minka alias Kováč 20. 10. 1896 20. 10. 1896
Vincent Minka alias Kováč 15. 11. 1899 18. 11. 1899
Štefan Minka alias Kováč 09. 12. 1899 zomrel
Štefan Minka alias Kováč 11. 12. 1901 zomrel
Anton Minka alias Kováč 1903 12. 08. 1904
Ján Minka alias Kováč 15. 02. 1904 25. 04. 1980
Karol Minka alias Kováč 16. 09. 1909 26. 03. 1945
František Kubík alias Minka 02. 12. 1911 13. 10. 1982
Jozef Minka alias Kováč 13. 09. 1913 zomrel
Ján Kubík alias Minka 04. 09. 1914 19. 04. 1965
Ján Minka alias Kováč 18. 02. 1917 zomrel
Michal Minka alias Kováč 03. 02. 1919 20. 04. 1945
Michal Minka alias Kováč 31. 10. 1919 31. 01. 2000
Ján Minka alias Kováč 08. 11. 1920 zomrel
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec