Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Mária Minková zomrela
Helena Minková, rod. Gajdošová 1732 15. 03. 1768
Mária Minková, rod. Krajčiová 1736 26. 04. 1785
Anna Minková, rod. Patinská 1751 25. 09. 1806
Judita Minková, rod. Kaňová 06. 03. 1752 30. 03. 1794
Helena Sklenková, rod. Minková 19. 08. 1758 zomrela
Alžbeta Minková alias Kováčová 20. 06. 1762 zomrela
Katarína Minková 16. 08. 1762 zomrela
Helena Minková, rod. Piatriková 04. 11. 1763 zomrela
Anna Minková, rod. Ďurková 08. 07. 1767 03. 04. 1814
Eva Fides Minková 18. 01. 1769 zomrela
Anna Minková, rod. Škriniarová 11. 02. 1770 zomrela
Mária Minková alias Kováčová 25. 03. 1770 zomrela
Anna Minková, rod. Henželová 16. 07. 1770 09. 03. 1825
Alžbeta Beňová, rod. Minková 21. 09. 1773 zomrela
Mária Piatriková, rod. Minková 08. 01. 1776 01. 04. 1797
Mária Minková 16. 05. 1776 zomrela
Dorota Minková alias Kováčová 21. 01. 1777 zomrela
Mária Gašparíková, rod. Minková alias Kováčová 08. 12. 1777 13. 06. 1807
Helena Straková, rod. Minková 13. 09. 1778 zomrela
Anna Minková 25. 03. 1781 zomrela
Katarína Páchniková, rod. Minková 20. 12. 1785 23. 06. 1836
Anna Minková alias Kováčová 22. 06. 1786 zomrela
Helena Kapustová, rod. Minková alias Kováčová 24. 07. 1789 04. 10. 1807
Anna Minková, rod. Žiaková 30. 05. 1790 zomrela
Anna Minková 16. 03. 1792 zomrela
Alžbeta Minková 01. 04. 1794 zomrela
Mária Minková 06. 09. 1794 23. 09. 1800
Alžbeta Ďuroje, rod. Kubíková alias Minková 19. 09. 1795 zomrela
Alžbeta Páchniková, rod. Minková alias Kováčová 01. 11. 1797 14. 02. 1848
Mária Minková alias Kováčová 19. 05. 1800 zomrela
Mária Minková, rod. Štefanovičová 24. 11. 1800 13. 02. 1855
Katarína Minková, rod. Ihracká 1801 28. 08. 1849
Mária Minková 15. 01. 1802 19. 02. 1802
Mária Minková alias Kováčová 01. 02. 1802 zomrela
Mária Kubíková alias Minková 24. 02. 1805 26. 07. 1833
Anna Minková alias Kováčová 29. 05. 1811 16. 01. 1814
Mária Víťazková, rod. Minková 16. 08. 1811 zomrela
Helena Minková, rod. Beličková 27. 08. 1811 08. 09. 1876
Katarína Kubíková alias Minková 02. 11. 1812 11. 10. 1822
Anna Štefanovičová Pavlová, rod. Minková alias Kováčová 08. 11. 1815 05. 12. 1874
Katarína Minková, rod. Páchniková alias Kaňová 06. 04. 1823 21. 02. 1862
Alžbeta Malachová, rod. Minková alias Kováčová 17. 08. 1823 24. 04. 1869
Mária Minková alias Kováčová 09. 08. 1824 07. 02. 1828
Helena Štefanková Podhorová, rod. Kubíková alias Minková 14. 12. 1825 30. 05. 1880
Anna Minková Beňová, rod. Mališová 06. 04. 1826 23. 01. 1890
Helena Minková alias Kováčová 25. 04. 1826 19. 01. 1827
Anna Minková alias Kováčová 04. 06. 1826 20. 01. 1827
Anna Minková alias Kováčová 18. 02. 1827 02. 05. 1827
Petronela Minková alias Kováčová 12. 05. 1828 07. 04. 1830
Ester Kubíková alias Minková 23. 05. 1828 11. 07. 1853
Juliana Sklenková, rod. Minková alias Kováčová 03. 01. 1829 26. 08. 1863
Magdaléna Malachová, rod. Minková alias Kováčová 22. 07. 1831 21. 03. 1894
Rozália Piatriková, rod. Kubíková alias Minková 27. 08. 1831 21. 05. 1871
Agnesa Minková, rod. Hudecová alias Štefanková 23. 03. 1834 16. 03. 1870
Karolína Minková, rod. Dovičiarová alias Piatriková/Štefanková 07. 03. 1835 08. 01. 1885
Agnesa Minková, rod. Schmidtová 07. 09. 1835 21. 04. 1893
Klára Minková, rod. Balážová 16. 11. 1835 18. 08. 1895
Karolína Kubíková alias Minková 05. 01. 1836 zomrela
Anna Minková alias Kováčová 25. 07. 1836 03. 08. 1847
Anna Minková alias Kováčová 10. 02. 1838 zomrela
Katarína Páchniková, rod. Kubíková alias Minková 26. 10. 1838 zomrela
Karolína Minková alias Kováčová 12. 08. 1839 zomrela
Antónia Baranová, rod. Kubíková alias Minková 09. 07. 1841 zomrela
Karolína Kubíková alias Minková 19. 10. 1841 19. 10. 1841
Anna Kubíková alias Minková 22. 07. 1843 30. 08. 1843
Anna Kubíková alias Minková 29. 11. 1845 05. 04. 1846
Mária Minková alias Kováčová 03. 07. 1846 20. 07. 1906
Apolónia Kubíková alias Minková 03. 02. 1847 zomrela
Mária Kubíková alias Minková 23. 08. 1847 19. 06. 1854
Katarína Minková, rod. Tomášiková 21. 11. 1848 16. 11. 1873
Karolína Kollárová, rod. Kubovská alias Minková 16. 06. 1849 01. 02. 1877
Alžbeta Kubíková alias Minková 20. 11. 1849 02. 01. 1850
Agnesa Kubíková alias Minková 30. 01. 1850 30. 10. 1853
Anna Piatriková, rod. Minková 16. 01. 1851 zomrela
Anna Minková, rod. Novodomcová 02. 05. 1854 zomrela
Agnesa Minková alias Kováčová 10. 10. 1854 zomrela
Anna Minková, rod. Čabáková 01. 01. 1855 zomrela
Anna Minková alias Kováčová 22. 09. 1855 11. 12. 1856
Anna Novodomcová, rod. Kubíková alias Minková 10. 02. 1857 zomrela
Anna Hanzelová, rod. Minková alias Kováčová 08. 05. 1857 zomrela
Anna Minková alias Kováčová 27. 12. 1857 29. 03. 1858
Anna Mališová, rod. Minková alias Kováčová 13. 10. 1858 zomrela
Mária Minková alias Kováčová 02. 04. 1859 zomrela
Mária Minková, rod. Štefanovičová 02. 09. 1859 25. 11. 1894
Agnesa Kubíková alias Minková 27. 12. 1860 09. 01. 1861
Karolína Minková alias Kováčová 29. 03. 1861 03. 11. 1861
Paulína Sklenková, rod. Kubíková alias Minková 22. 12. 1862 02. 12. 1904
Veronika Kubíková alias Minková 21. 12. 1863 08. 03. 1865
Karolína Minková alias Kováčová 25. 01. 1865 zomrela
Rozália Minková alias Kováčová 01. 04. 1867 zomrela
Mária Kubíková alias Minková 30. 06. 1867 05. 07. 1868
Mária Albertová, rod. Kubíková alias Minková 03. 07. 1867 30. 07. 1902
Anna Kubíková alias Minková 09. 05. 1869 04. 01. 1871
Mária Minková alias Kováčová 12. 09. 1869 03. 01. 1870
Anna Minková alias Kováčová 05. 09. 1872 08. 11. 1872
Johana Minková alias Kováčová 25. 06. 1875 zomrela
Antónia Minková, rod. Albertová 06. 06. 1878 1957
Amália Minková alias Kováčová 04. 01. 1880 18. 04. 1880
Juliana Kubovská, rod. Minková alias Kováčová 07. 05. 1880 zomrela
Mária Kubíková alias Minková 26. 11. 1880 10. 02. 1881
Mária Minková, rod. Čabáková 01. 01. 1882 07. 07. 1968
Anna Kubíková alias Minková 25. 02. 1882 zomrela
Mária Minková, rod. Štefanková 16. 01. 1887 23. 01. 1976
Veronika Kubíková alias Minková 13. 10. 1887 zomrela
Zuzana Minková, rod. Janáková 21. 04. 1889 zomrela
Anna Minková alias Kováčová 19. 09. 1890 02. 03. 1894
Agáta Minková, rod. Peťková 11. 01. 1895 zomrela
Agnesa Minková, rod. Albertová 19. 01. 1895 zomrela
Paulína Nemcová, rod. Minková 15. 01. 1896 24. 11. 1971
Mária Minková, rod. Slivková 09. 02. 1898 zomrela
Mária Kollárová, rod. Minková alias Kováčová 17. 03. 1898 zomrela
Veronika Barátová, rod. Minková alias Kováčová 12. 02. 1901 zomrela
Mária Minková, rod. Husárová 12. 04. 1908 01. 09. 1989
Mária Mikolášová, rod. Minková alias Kováčová 05. 05. 1909 16. 09. 2001
Anna Minková alias Kováčová 08. 06. 1909 zomrela
Gizela Korálová, rod. Minková alias Kováčová 09. 10. 1911 1986
Helena Minková, rod. Piatriková alias Mališová 04. 01. 1912 23. 11. 1997
Emília Minková 02. 11. 1921 05. 03. 1984
Júlia Minková 06. 02. 1922 zomrela
Helena Minková, rod. Páchniková alias Kaňová 20. 01. 1925 zomrela
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec