Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Karolína Námešná, rod. Radolfiová 06. 02. 1835 29. 03. 1901
Anna Námešná 15. 09. 1856 14. 01. 1942
Terézia Námešná, rod. Kozová 23. 09. 1860 zomrela
Mária Námešná 10. 05. 1865 zomrela
Karolína Námešná 14. 03. 1870 zomrela
Katarína Námešná 03. 07. 1875 zomrela
Mária Námešná, rod. Kubíková alias Páchniková 26. 04. 1884 26. 03. 1948
Margita Páločná, rod. Námešná 22. 06. 1888 1963
Karolína Albertová, rod. Námešná 22. 08. 1892 31. 05. 1969
Anna Námešná 08. 05. 1898 20. 01. 1900
Mária Barátová, rod. Námešná 05. 01. 1900 1957
Anna Námešná, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 18. 12. 1909 11. 08. 1984
Irena Námešná, rod. Dolincová 26. 04. 1913 15. 05. 2001
Mária Námešná 16. 11. 1919 2010
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec