Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Anna Nemcová zomrela
Mária Nemcová, rod. Paloje zomrela
Mária Nemcová, rod. Baranová zomrela
Alžbeta Nemcová 1709 06. 02. 1749
Mária Nemcová 1719 09. 12. 1775
Helena Nemcová, rod. Rozinajová 1729 07. 09. 1752
Dorota Nemcová, rod. Straková 1734 22. 02. 1804
Mária Nemcová 21. 02. 1744 01. 01. 1746
Alžbeta Nemcová, rod. Štefanková 13. 09. 1744 11. 01. 1769
Mária Nemcová, rod. Jankoje 1745 28. 04. 1783
Mária Nemcová 1747 12. 05. 1791
Mária Nemcová 17. 09. 1749 zomrela
Helena Nemcová 21. 02. 1750 zomrela
Mária Nemcová, rod. Baranová 25. 09. 1753 06. 08. 1780
Mária Škriniarová, rod. Nemcová 1755 07. 06. 1804
Mária Nemcová 16. 03. 1756 28. 03. 1757
Mária Nemcová 03. 09. 1756 zomrela
Anna Nemcová, rod. Piatriková 22. 07. 1759 21. 09. 1791
Mária Nemcová, rod. Šoucová 1760 29. 09. 1783
Anna Nemcová 02. 06. 1762 zomrela
Mária Nemcová Švecová 1766 zomrela
Katarína Nemcová, rod. Forgáčová 31. 01. 1766 06. 03. 1820
Alžbeta Novodomcová, rod. Nemcová 16. 11. 1767 03. 04. 1823
Helena Rozinajová, rod. Nemcová 28. 03. 1770 zomrela
Mária Nemcová Minková Páchniková, rod. Hricová 02. 04. 1770 13. 03. 1810
Mária Skrovná, rod. Nemcová 04. 07. 1770 12. 01. 1817
Katarína Žiaková, rod. Nemcová 10. 08. 1771 09. 03. 1806
Helena Novodomcová Hudecová, rod. Nemcová 29. 07. 1773 06. 04. 1813
Mária Nemcová 26. 03. 1776 zomrela
Mária Nemcová 12. 03. 1779 16. 06. 1790
Alžbeta Nemcová 10. 10. 1781 03. 04. 1783
Anna Gašparíková Holštiaková Šimunová, rod. Nemcová 13. 12. 1781 07. 03. 1842
Helena Nemcová 10. 04. 1782 26. 08. 1783
Anna Nemcová 16. 08. 1784 zomrela
Mária Nemcová 21. 08. 1784 zomrela
Helena Nemcová 15. 01. 1786 02. 11. 1790
Anna Nemcová 16. 06. 1788 30. 09. 1791
Mária Kubíková, rod. Nemcová 30. 05. 1790 24. 01. 1842
Mária Nemcová 05. 03. 1793 zomrela
Helena Nemcová 28. 05. 1793 12. 08. 1794
Helena Ďurková, rod. Nemcová 02. 01. 1795 zomrela
Anna Škriniarová, rod. Nemcová 10. 04. 1799 06. 05. 1845
Katarína Nemcová alias Mikušová 17. 03. 1801 21. 12. 1843
Anna Nemcová, rod. Potočná 1804 23. 07. 1863
Mária Piatriková, rod. Ďurková alias Nemcová 1815 13. 12. 1847
Anna Páchniková Kubíková, rod. Ďurková alias Nemcová 03. 02. 1821 21. 08. 1883
Helena Ďurková alias Nemcová 27. 08. 1823 06. 11. 1825
Anna Nemcová alias Mikušová 01. 08. 1826 zomrela
Apolónia Kršňová, rod. Nemcová alias Mikušová 04. 03. 1829 25. 02. 1872
Katarína Nemcová, rod. Forgáčová 12. 11. 1832 09. 07. 1860
Katarína Kubíková, rod. Nemcová alias Mikušová 27. 12. 1832 27. 01. 1866
Veronika Nemcová alias Mikušová 27. 01. 1838 13. 08. 1855
Rozália Kapustová, rod. Ďurková alias Nemcová 18. 04. 1842 11. 11. 1878
Anna Ďurková alias Nemcová 14. 08. 1852 zomrela
Mária Kollárová, rod. Ďurková alias Nemcová 05. 02. 1858 22. 05. 1899
Mária Matúšková, rod. Nemcová alias Mikušová 09. 01. 1859 13. 11. 1932
Katarína Nemcová alias Mikušová 03. 06. 1860 16. 07. 1860
Anna Nemcová alias Mikušová 06. 09. 1862 zomrela
Mária Nemcová, rod. Čabáková 22. 10. 1870 zomrela
Rozália Ďurková alias Nemcová 16. 07. 1873 04. 12. 1879
Rozália Ďurková alias Nemcová 02. 09. 1875 08. 02. 1876
Katarína Ďurková alias Nemcová 15. 09. 1881 23. 02. 1885
Anna Ďurková alias Nemcová 15. 03. 1889 04. 12. 1894
Paulína Nemcová alias Mikušová 13. 07. 1891 27. 02. 1894
Paulína Nemcová, rod. Minková 15. 01. 1896 24. 11. 1971
Rozália Nemcová alias Mikušová 28. 08. 1898 zomrela
Mária Nemcová, rod. Kubíková 14. 08. 1918 zomrela
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec