Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Tomáš Nemec 1700 03. 04. 1760
Juraj Nemec 1713 25. 11. 1782
Michal Nemec 1715 07. 06. 1757
Michal Nemec 1727 09. 04. 1777
Jozef Nemec 1740 18. 12. 1794
Jozef Nemec 12. 03. 1744 30. 11. 1809
Tomáš Nemec 21. 12. 1744 zomrel
Michal Nemec 05. 09. 1749 zomrel
Ján Nemec 21. 05. 1751 10. 10. 1753
Michal Nemec 15. 09. 1753 12. 08. 1793
Tomáš Nemec 26. 12. 1753 zomrel
Pavol Nemec 1755 22. 07. 1791
Martin Nemec 08. 11. 1763 07. 07. 1831
Tomáš Nemec 14. 12. 1764 15. 08. 1773
Ján Nemec 19. 05. 1766 zomrel
Imrich Nemec 03. 10. 1768 19. 04. 1769
Štefan Nemec 08. 08. 1772 zomrel
Jozef Nemec 20. 01. 1774 27. 06. 1790
Pavol Nemec 25. 01. 1774 zomrel
Tomáš Nemec 15. 12. 1774 zomrel
Imrich Nemec 01. 11. 1779 26. 04. 1781
Ondrej Nemec 24. 11. 1779 19. 08. 1780
Ján Ďurka alias Nemec 1786 29. 04. 1831
Ondrej Nemec 18. 11. 1786 zomrel
Michal Nemec 10. 09. 1790 26. 01. 1796
Matej Nemec 31. 01. 1797 27. 03. 1822
Michal Nemec, rod. Mikuš 1803 30. 03. 1854
Martin Nemec 13. 07. 1804 27. 08. 1804
Juraj Ďurka alias Nemec 02. 12. 1818 16. 04. 1846
Ján Ďurka alias Nemec 06. 04. 1826 11. 11. 1881
Adam Nemec alias Mikuš 02. 02. 1832 02. 02. 1832
Tomáš Nemec alias Mikuš 06. 03. 1835 16. 10. 1887
Gabriel Ďurka alias Nemec 24. 11. 1844 zomrel
Imrich Ďurka alias Nemec 05. 11. 1846 02. 02. 1847
Ján Ďurka alias Nemec 14. 09. 1848 08. 12. 1893
Jozef Ďurka alias Nemec 03. 07. 1855 25. 06. 1864
Michal Nemec alias Mikuš 21. 03. 1858 12. 04. 1858
Štefan Ďurka alias Nemec 10. 11. 1860 24. 03. 1864
Michal Ďurka alias Nemec 15. 12. 1863 24. 03. 1864
Ján Nemec alias Mikuš 02. 06. 1865 07. 11. 1936
Michal Ďurka alias Nemec 23. 08. 1865 27. 12. 1868
Jozef Ďurka alias Nemec 19. 02. 1868 03. 02. 1869
Jozef Nemec alias Mikuš 02. 06. 1868 19. 08. 1868
Juraj Ďurka alias Nemec 30. 12. 1869 03. 01. 1870
Juraj Ďurka alias Nemec 04. 04. 1871 10. 06. 1878
Pavol Ďurka alias Nemec 17. 01. 1876 07. 01. 1879
Ľudovít Ďurka alias Nemec 31. 10. 1878 06. 09. 1880
Ján Ďurka alias Nemec 18. 02. 1886 08. 12. 1888
Jozef Nemec alias Mikuš 15. 03. 1886 zomrel
Štefan Ďurka alias Nemec 21. 02. 1893 07. 04. 1894
Martin Nemec alias Mikuš 11. 11. 1893 zomrel
Ján Nemec alias Mikuš 21. 01. 1896 zomrel
Vincent Nemec alias Mikuš 21. 09. 1901 23. 07. 1974
Štefan Nemec alias Mikuš 05. 09. 1911 zomrel
Emil Nemec alias Mikuš 04. 06. 1914 zomrel
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec