Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Anna Novodomcová 1753 22. 04. 1791
Alžbeta Novodomcová, rod. Nemcová 16. 11. 1767 03. 04. 1823
Helena Novodomcová Hudecová, rod. Nemcová 29. 07. 1773 06. 04. 1813
Mária Novodomcová, rod. Petrová 1778 18. 09. 1840
Anna Novodomcová, rod. Slašťanová 19. 08. 1779 22. 11. 1837
Anna Novodomcová 20. 07. 1787 06. 02. 1796
Mária Novodomcová 15. 07. 1792 08. 02. 1796
Anna Novodomcová, rod. Páločná 08. 10. 1792 16. 10. 1813
Mária Novodomcová, rod. Šimunová 12. 08. 1794 zomrela
Katarína Novodomcová 09. 11. 1794 13. 02. 1796
Katarína Kučerová, rod. Novodomcová 25. 12. 1796 zomrela
Mária Novodomcová 15. 05. 1797 28. 09. 1804
Anna Novodomcová 09. 04. 1801 03. 12. 1801
Mária Kubíková, rod. Novodomcová 02. 02. 1802 zomrela
Alžbeta Novodomcová 20. 10. 1803 19. 09. 1804
Anna Kapustová, rod. Novodomcová 09. 06. 1804 zomrela
Anna Novodomcová Čabáková, rod. Kostrianová 11. 06. 1809 23. 03. 1848
Anna Beličková, rod. Novodomcová 1811 25. 05. 1874
Helena Šimunová, rod. Novodomcová 09. 05. 1811 zomrela
Mária Kňažková, rod. Novodomcová 18. 01. 1812 zomrela
Alžbeta Piatriková, rod. Novodomcová 18. 11. 1813 14. 08. 1858
Mária Kollárová, rod. Novodomcová 01. 07. 1814 13. 08. 1845
Alžbeta Novodomcová, rod. Poljaková 18. 03. 1815 03. 05. 1861
Anna Novodomcová 12. 02. 1820 06. 10. 1824
Katarína Novodomcová 27. 06. 1820 19. 08. 1827
Alžbeta Kubíková, rod. Novodomcová 26. 05. 1822 26. 05. 1873
Helena Novodomcová Jančová, rod. Baranová alias Záhorcová 15. 06. 1824 30. 09. 1869
Katarína Novodomcová, rod. Kohútová 13. 11. 1824 22. 06. 1877
Anna Novodomcová 05. 12. 1824 16. 07. 1847
Alžbeta Novodomcová Krajčíková, rod. Kubíková 21. 01. 1827 04. 05. 1872
Veronika Novodomcová 09. 02. 1827 01. 10. 1873
Agnesa Novodomcová Trubanová, rod. Páločná alias Žiaková 22. 03. 1830 27. 10. 1883
Anna Šimunová, rod. Novodomcová 18. 02. 1832 23. 03. 1882
Juliana Novodomcová 15. 06. 1832 zomrela
Johana Novodomcová, rod. Kohútová 10. 05. 1835 zomrela
Mária Novodomcová 04. 08. 1836 26. 07. 1841
Terézia Novodomcová, rod. Kohútová 16. 10. 1837 28. 03. 1882
Anna Novodomcová 10. 01. 1843 zomrela
Alžbeta Kollárová, rod. Novodomcová 26. 11. 1844 01. 03. 1882
Uršuľa Anna Novodomcová, rod. Malachová 21. 10. 1850 10. 07. 1902
Rozália Páchniková, rod. Novodomcová 25. 02. 1852 zomrela
Mária Knapová, rod. Novodomcová 24. 03. 1852 10. 03. 1899
Anna Minková, rod. Novodomcová 02. 05. 1854 zomrela
Anna Novodomcová 06. 05. 1854 25. 12. 1862
Anna Novodomcová, rod. Kubíková alias Minková 10. 02. 1857 zomrela
Anna Novodomcová 24. 06. 1858 zomrela
Mária Novodomcová 02. 12. 1863 16. 08. 1865
Katarína Novodomcová, rod. Mališová alias Kuricová 16. 03. 1866 20. 03. 1946
Anna Novodomcová 19. 08. 1872 08. 08. 1873
Katarína Slašťanová, rod. Novodomcová 25. 06. 1875 zomrela
Mária Novodomcová 25. 09. 1877 24. 12. 1899
Katarína Novodomcová 27. 10. 1882 zomrela
Karolína Novodomcová, rod. Slašťanová 02. 05. 1885 zomrela
Anna Slašťanová, rod. Novodomcová 14. 05. 1887 12. 11. 1943
Karolína Balážová, rod. Novodomcová 10. 08. 1889 zomrela
Anna Mojžišková, rod. Novodomcová 23. 08. 1893 zomrela
Mária Novodomcová 22. 01. 1896 23. 09. 1897
Mária Novodomcová, rod. Packová 11. 12. 1907 01. 09. 1989
Rozália Novodomcová, rod. Kollárová 10. 01. 1908 zomrela
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec