Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Juraj Novodomec 1753 08. 04. 1810
Ján Novodomec 05. 06. 1770 02. 06. 1810
Juraj Novodomec 11. 05. 1773 zomrel
Pavol Novodomec 14. 03. 1776 zomrel
Matej Novodomec 11. 02. 1779 27. 02. 1835
Jozef Novodomec 16. 01. 1782 09. 05. 1835
Tomáš Novodomec 10. 02. 1785 03. 08. 1809
Ondrej Novodomec 1790 09. 04. 1832
Ján Novodomec 06. 06. 1799 23. 09. 1804
Štefan Novodomec 25. 12. 1803 02. 01. 1804
Martin Novodomec 02. 02. 1805 zomrel
Tomáš Novodomec 03. 12. 1805 24. 12. 1806
Jozef Novodomec 17. 03. 1807 20. 03. 1807
Ján Novodomec 28. 12. 1807 zomrel
Štefan Novodomec 18. 08. 1808 zomrel
Tomáš Novodomec 16. 12. 1808 22. 04. 1810
Matej Novodomec 27. 01. 1812 13. 04. 1862
Jozef Novodomec 10. 01. 1817 25. 07. 1863
Pavol Novodomec 17. 01. 1817 10. 10. 1869
Martin Novodomec 27. 10. 1817 13. 06. 1818
Michal Novodomec 05. 09. 1819 zomrel
Jozef Novodomec 09. 10. 1824 22. 01. 1826
Tomáš Novodomec 18. 12. 1824 18. 06. 1848
Michal Novodomec 1830 09. 09. 1856
Martin Novodomec 26. 07. 1836 28. 03. 1837
Alexander Novodomec 08. 01. 1839 02. 12. 1839
Pavol Novodomec 25. 06. 1839 zomrel
Imrich Novodomec 22. 10. 1840 25. 04. 1841
Juraj Novodomec 29. 03. 1842 04. 12. 1874
Tomáš Novodomec 02. 03. 1847 27. 01. 1894
Ondrej Novodomec 29. 11. 1849 26. 03. 1851
Jozef Novodomec 06. 11. 1850 17. 07. 1873
Juraj Novodomec 11. 04. 1852 18. 08. 1873
Jozef Novodomec 12. 01. 1855 18. 02. 1866
Ľudovít Novodomec 03. 09. 1856 01. 05. 1883
Ján Novodomec 26. 07. 1860 23. 01. 1863
Ján Novodomec 13. 04. 1863 12. 09. 1864
Štefan Novodomec 22. 07. 1863 10. 09. 1868
Jozef Novodomec 16. 02. 1866 25. 02. 1866
Ján Novodomec 10. 10. 1868 zomrel
Ondrej Novodomec 24. 10. 1870 13. 01. 1871
Ignác Novodomec 31. 01. 1872 03. 01. 1877
Augustín Novodomec 18. 04. 1880 18. 05. 1889
Ján Novodomec 29. 12. 1880 17. 04. 1881
Ján Novodomec 21. 01. 1883 02. 08. 1883
Jozef Novodomec 24. 05. 1884 zomrel
Michal Novodomec 23. 11. 1893 25. 11. 1893
Ján Novodomec 07. 10. 1899 24. 05. 1900
Štefan Novodomec 26. 05. 1901 zomrel
Martin Novodomec 10. 11. 1903 14. 10. 1982
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec