Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Mária Mališová, rod. Páchniková zomrela
Karolína Páchniková, rod. Slašťanová zomrela
Michal Páchnik zomrel
Ondrej Páchnik zomrel
Anna Páchniková 1744
Mária Páchniková, rod. Žbirková zomrela
Judita Páchniková 1720 18. 09. 1768
Alžbeta Páchniková, rod. Mališová 1724 04. 04. 1763
Alžbeta Žiaková, rod. Páchniková 1730 23. 02. 1785
Katarína Mališová, rod. Páchniková 1731 27. 12. 1786
Matej Páchnik alias Kaňa (horný) 03. 02. 1744 29. 11. 1801
Mária Páchniková, rod. Poljaková 09. 08. 1744 29. 11. 1795
Katarína Páchniková 25. 11. 1745 zomrela
Judita Páchniková, rod. Ciglanová 30. 01. 1747 09. 02. 1807
Mária Sklenková, rod. Páchniková 07. 06. 1747 zomrela
Laurinec Páchnik alias Štefanka 10. 08. 1747 07. 02. 1816
Matej Páchnik alias Kaňa (dolný) 02. 02. 1748 23. 11. 1807
Mária Páchniková 25. 12. 1749 zomrela
Ján Páchnik 12. 05. 1752 17. 04. 1773
Mária Páchniková, rod. Sklenková 19. 01. 1755 22. 06. 1809
Alžbeta Páchniková 02. 08. 1755 zomrela
Helena Páchniková 02. 04. 1757 zomrela
Katarína Páchniková 08. 01. 1758 zomrela
Jozef Páchnik 02. 03. 1760 zomrel
Alžbeta Páchniková 11. 05. 1760 zomrela
Helena Páchniková, rod. Štefanovičová 23. 02. 1761 17. 01. 1810
Štefan Páchnik alias Kaňa 16. 08. 1765 zomrel
Anna Golhová, rod. Páchniková alias Štefanková 06. 07. 1768 zomrela
Matej Páchnik alias Štefanka, rod. Páločný 17. 10. 1768 zomrel
Judita Baranová, rod. Páchniková alias Kaňová 18. 10. 1768 16. 03. 1803
Katarína Páchniková alias Štefanková 23. 11. 1771 zomrela
Juraj Páchnik alias Kaňa 17. 04. 1772 03. 12. 1821
Ján Páchnik alias Kaňa/Kuric 10. 06. 1774 12. 06. 1824
Pavol Páchnik alias Štefanka/Mališ 30. 06. 1774 22. 02. 1812
Anna Páchniková, rod. Straková alias Kuricová 11. 03. 1775 09. 12. 1814
Helena Michalková, rod. Páchniková alias Kaňová 11. 08. 1776 zomrela
Veronika Štefanovičová, rod. Páchniková alias Kaňová 19. 01. 1777 19. 12. 1823
Helena Páchniková, rod. Dovičiarová alias Žiaková 04. 04. 1777 18. 06. 1800
Alžbeta Páchniková alias Štefanková 25. 05. 1777 19. 02. 1778
Mária Páchniková, rod. Palkoje 19. 06. 1777 29. 10. 1845
Alžbeta Páchniková alias Štefanková 24. 09. 1777 05. 01. 1827
Alžbeta Páchniková alias Kaňová 28. 09. 1778 11. 03. 1793
Štefan Páchnik alias Mališ 27. 10. 1779 20. 05. 1832
Alžbeta Páchniková alias Kaňová 06. 11. 1779 03. 03. 1781
Katarína Podhorová Urgelová, rod. Páchniková alias Kaňová 06. 11. 1779 07. 01. 1809
Ondrej Straka/Kuric alias Páchnik 30. 11. 1779 26. 05. 1823
Mária Malachová, rod. Páchniková alias Kaňová 26. 01. 1781 13. 05. 1819
Fides Páchniková alias Štefanková 01. 04. 1782 13. 12. 1782
Mária Páchniková, rod. Vozárová 08. 05. 1782 28. 11. 1843
Ondrej Páchnik alias Mališ, rod. Gašparík 21. 11. 1782 30. 01. 1845
Mária Bulíková, rod. Páchniková alias Kaňová 16. 12. 1782 06. 11. 1822
Fides Páchniková alias Kaňová 11. 03. 1783 zomrela
Matej Páchnik alias Kaňa 12. 02. 1785 15. 02. 1785
Jozef Páchnik alias Kaňa 12. 02. 1785 zomrel
Mária Páchniková, rod. Golhová 26. 02. 1785 26. 09. 1831
Jozef Kubík/Minka alias Páchnik 02. 03. 1785 27. 01. 1839
Katarína Páchniková, rod. Minková 20. 12. 1785 23. 06. 1836
Jozef Páchnik alias Kaňa 23. 01. 1786 02. 05. 1833
Anna Mališová, rod. Páchniková alias Kaňová 10. 06. 1787 23. 11. 1824
Anna Straková, rod. Páchniková alias Kaňová 11. 09. 1789 zomrela
Pavol Straka/Kuric alias Páchnik 18. 01. 1790 04. 01. 1820
Katarína Páchniková alias Kaňová 07. 05. 1792 06. 11. 1828
Mária Páchniková, rod. Švecová 01. 06. 1792 24. 12. 1820
Alžbeta Páchniková alias Štefanková 20. 02. 1793 16. 01. 1801
Katarína Páchniková alias Štefanková 27. 10. 1794 22. 01. 1796
Matej Páchnik alias Kaňa 22. 02. 1795 23. 12. 1800
Helena Páchniková alias Kaňová 17. 04. 1796 04. 05. 1796
Helena Baranová Dovičiarová, rod. Páchniková alias Mališová 28. 09. 1796 01. 06. 1837
Mária Páchniková alias Štefanková 09. 12. 1796 zomrela
Helena Páchniková Beličková, rod. Marková 20. 12. 1796 22. 10. 1839
Mária Páchniková alias Kaňová 05. 08. 1797 15. 10. 1797
Alžbeta Páchniková, rod. Minková alias Kováčová 01. 11. 1797 14. 02. 1848
Katarína Páchniková, rod. Klačanová 03. 03. 1798 06. 05. 1836
Štefan Páchnik alias Kaňa 17. 07. 1798 24. 12. 1800
Michal Páchnik alias Kaňa 28. 08. 1798 21. 11. 1798
Ján Páchnik alias Kaňa 13. 09. 1798 zomrel
Tomáš Páchnik alias Kaňa 16. 11. 1798 30. 01. 1801
Anna Páchniková alias Štefanková 12. 05. 1799 25. 01. 1801
Ján Páchnik alias Mališ 12. 05. 1799 14. 12. 1801
Mária Páchniková alias Kaňová 01. 03. 1801 09. 03. 1801
Štefan Páchnik alias Kaňa 15. 05. 1801 zomrel
Anna Sklenková, rod. Páchniková alias Štefanková 11. 12. 1801 07. 12. 1861
Tomáš Páchnik alias Mališ 01. 12. 1802 13. 12. 1861
Mária Páchniková alias Kaňová 20. 01. 1804 zomrela
Jozef Páchnik alias Kaňa 27. 01. 1804 11. 08. 1862
Mária Páchniková, rod. Baranová 03. 03. 1804 01. 09. 1830
Mária Páchniková alias Kaňová 10. 06. 1804 zomrela
Matúš Straka/Kuric alias Páchnik 11. 09. 1804 11. 02. 1847
Matej Páchnik alias Štefanka 05. 10. 1804 30. 11. 1863
Jozef Kubík/Minka alias Páchnik 09. 03. 1805 01. 04. 1807
Štefan Páchnik alias Mališ 05. 08. 1805 17. 08. 1830
Alžbeta Páchniková alias Kaňová 11. 11. 1805 10. 03. 1806
Mária Páchniková Kubíková, rod. Radolfiová 15. 07. 1806 10. 12. 1845
Jozef Matej Straka/Kuric alias Páchnik 06. 02. 1807 20. 07. 1867
Juraj Páchnik alias Kaňa 25. 03. 1807 28. 08. 1846
Anna Páchniková alias Kaňová 15. 05. 1807 zomrela
Mária Sklenková, rod. Kubíková/Minková alias Páchniková 08. 09. 1807 11. 06. 1832
Ondrej Páchnik alias Mališ 27. 10. 1807 21. 09. 1831
Alžbeta Páchniková alias Kaňová 29. 02. 1808 09. 07. 1808
Helena Marková Záhorcová, rod. Páchniková alias Kaňová 12. 03. 1809 10. 01. 1861
Helena Páchniková alias Štefanková 01. 04. 1809 31. 03. 1815
Ján Straka/Kuric alias Páchnik 13. 06. 1809 26. 11. 1850
Martin Páchnik alias Kaňa 12. 10. 1809 zomrel
Pavol Kubík/Minka alias Páchnik 05. 01. 1810 20. 10. 1854
Anna Stračinová, rod. Páchniková alias Mališová 02. 05. 1810 zomrela
Mária Páchniková alias Kaňová 17. 02. 1811 05. 07. 1811
Mária Páchniková Dovičiarová, rod. Stračinová 28. 11. 1811 21. 07. 1862
Mária Straková alias Páchniková 13. 03. 1812 16. 12. 1819
Juraj Páchnik alias Štefanka 18. 04. 1812 zomrel
Juraj Kubík/Minka alias Páchnik 21. 04. 1812 23. 04. 1814
Anna Páchniková, rod. Rošková 26. 06. 1812 31. 05. 1869
Katarína Páchniková alias Kaňová 21. 10. 1812 13. 05. 1814
Mária Páchniková alias Mališová 11. 02. 1813 08. 03. 1813
Mária Páchniková, rod. Krausová 15. 08. 1813 24. 03. 1848
Juraj Páchnik alias Kaňa 30. 08. 1813 21. 05. 1815
Ondrej Straka alias Páchnik 07. 10. 1813 zomrel
Mária Páchniková, rod. Páchniková alias Kaňová 26. 11. 1813 zomrela
Alžbeta Páchniková, rod. Kinková 28. 01. 1814 zomrela
Katarína Páchniková 09. 02. 1814 zomrela
Mária Straková alias Páchniková 31. 05. 1814 zomrela
Jozef Páchnik alias Štefanka 29. 12. 1814 zomrel
Juraj Páchnik alias Mališ 05. 03. 1815 zomrel
Jozef Páchnik alias Mališ 05. 03. 1815 09. 08. 1815
Helena Kubíková/Minková alias Páchniková 21. 04. 1815 zomrela
Anna Páchniková, rod. Kašová 20. 07. 1815 10. 02. 1854
Jozef Páchnik alias Kaňa 16. 11. 1815 20. 08. 1876
Anna Straková alias Páchniková 19. 05. 1816 zomrela
Michal Páchnik alias Kaňa 02. 09. 1816 19. 01. 1819
Štefan Páchnik alias Štefanka 04. 12. 1816 zomrel
Mária Páchniková Sklenková, rod. Kubíková 13. 03. 1817 21. 04. 1862
Juraj Kubík/Minka alias Páchnik 15. 04. 1817 26. 09. 1877
Ján Páchnik alias Mališ 10. 07. 1817 19. 12. 1869
Mária Piatriková, rod. Páchniková 08. 12. 1817 16. 04. 1861
Pavol Páchnik alias Kaňa 04. 01. 1818 17. 12. 1827
Anna Straková alias Páchniková 08. 04. 1818 zomrela
Alžbeta Krausová, rod. Páchniková alias Kaňová 21. 11. 1818 13. 01. 1856
Ondrej Kubík/Minka alias Páchnik 02. 11. 1819 21. 03. 1822
Mária Páchniková alias Mališová 10. 04. 1820 10. 06. 1820
Michal Páchnik alias Štefanka 12. 09. 1820 04. 09. 1861
Mária Páchniková Minková, rod. Pastorková alias Beňová 30. 10. 1820 19. 03. 1871
Štefan Straka alias Páchnik 03. 12. 1820 zomrel
Anna Páchniková Kubíková, rod. Ďurková alias Nemcová 03. 02. 1821 21. 08. 1883
Mária Páchniková, rod. Petróciová 05. 02. 1821 zomrela
Štefan Páchnik alias Kaňa 17. 08. 1821 21. 01. 1831
Anna Páchniková alias Kaňová 04. 12. 1821 zomrela
Katarína Koneracká, rod. Páchniková alias Mališová 21. 02. 1822 15. 07. 1881
Anna Páchniková 20. 05. 1822 02. 07. 1822
Katarína Minková, rod. Páchniková alias Kaňová 06. 04. 1823 21. 02. 1862
Mária Páchniková alias Mališová 29. 05. 1823 06. 08. 1827
Katarína Páchniková 04. 01. 1825 10. 04. 1828
Anna Mališová Jančová, rod. Páchniková alias Mališová 24. 02. 1825 02. 09. 1883
Laurinec Páchnik alias Mališ 02. 08. 1826 zomrel
Katarína Páchniková alias Štefanková 15. 11. 1826 03. 03. 1827
Terézia Páchniková, rod. Víťazková 28. 01. 1828 zomrela
Magdaléna Páchniková alias Mališová 03. 08. 1828 10. 09. 1828
Gašpar Páchnik alias Štefanka 06. 01. 1829 01. 10. 1829
František Páchnik alias Mališ 02. 02. 1829 27. 05. 1882
Katarína Páchniková, rod. Šimunová 1830 12. 02. 1862
Katarína Sklenková, rod. Páchniková alias Kaňová 15. 02. 1830 30. 12. 1883
Agnesa Kollárová, rod. Páchniková alias Mališová 06. 01. 1831 15. 05. 1897
Katarína Páchniková alias Mališová 24. 06. 1833 14. 03. 1834
Rozália Straková alias Páchniková 12. 09. 1833 zomrela
Martin Páchnik alias Štefanka 11. 11. 1833 12. 02. 1834
Mária Páchniková, rod. Hanzelová 26. 01. 1834 zomrela
Eva Páchniková alias Kaňová 08. 09. 1834 10. 09. 1834
Ján Páchnik alias Kaňa 12. 09. 1834 08. 04. 1838
Antónia Páchniková alias Štefanková 07. 06. 1835 17. 11. 1836
Mária Kubíková Hábelová, rod. Páchniková alias Mališová 17. 07. 1835 21. 02. 1882
Viktória Beňová, rod. Straková alias Páchniková 27. 01. 1836 02. 03. 1895
Gabriel Páchnik alias Mališ 10. 03. 1836 zomrel
Cecília Páchniková alias Mališová 08. 11. 1836 23. 11. 1839
Anna Páchniková alias Kaňová 21. 11. 1836 27. 02. 1837
Michal Kubík alias Páchnik 22. 09. 1837 zomrel
Matej Páchnik alias Kaňa 21. 02. 1838 15. 04. 1838
Katarína Páchniková alias Mališová 21. 02. 1838 12. 12. 1839
Sabina Straková alias Páchniková 29. 08. 1838 20. 01. 1840
Katarína Páchniková, rod. Kubíková alias Minková 26. 10. 1838 zomrela
Anna Páchniková 14. 12. 1838 19. 12. 1838
Juraj Páchnik alias Kaňa 03. 04. 1839 22. 09. 1877
Martin Páchnik alias Mališ 05. 10. 1839 zomrel
Katarína Páchniková 14. 11. 1839 zomrela
Pavol Páchnik alias Mališ 16. 01. 1840 zomrel
Jozef Páchnik alias Kaňa 16. 02. 1840 14. 07. 1912
Jozef Kubík alias Páchnik 30. 01. 1841 12. 02. 1842
Ján Páchnik alias Mališ 25. 06. 1841 07. 06. 1842
Mária Páchniková 16. 01. 1842 01. 12. 1843
Agnesa Páchniková alias Kaňová 05. 02. 1842 12. 04. 1842
Mária Páchniková, rod. Kaštierová 06. 08. 1842 25. 09. 1863
Katarína Páchniková, rod. Páchniková alias Kubíková 29. 09. 1842 26. 01. 1904
Ján Páchnik alias Mališ 15. 10. 1842 zomrel
Rozália Páchniková Sklenková Kubíková, rod. Marichelová 07. 01. 1843 zomrela
Veronika Páchniková, rod. Piatriková alias Kollárová 07. 02. 1843 08. 03. 1877
Ján Páchnik alias Kaňa 28. 03. 1843 07. 01. 1844
Mária Páchniková, rod. Šlosiariková alias Tupanová 31. 05. 1843 05. 05. 1890
Katarína Páchniková alias Mališová 08. 06. 1843 18. 04. 1854
Mária Koneracká, rod. Kubíková alias Páchniková 09. 06. 1843 04. 12. 1896
Alžbeta Páchniková 19. 11. 1844 zomrela
Matej Páchnik alias Mališ 20. 02. 1845 19. 06. 1847
Mária Páchniková alias Kaňová 26. 04. 1845 01. 05. 1846
Anna Páchniková alias Mališová 14. 11. 1845 zomrela
Mária Podhorová, rod. Páchniková alias Kubíková 30. 03. 1846 08. 03. 1892
Sofia Páchniková alias Kaňová 08. 05. 1846 zomrela
Anna Kubíková alias Páchniková 15. 03. 1848 10. 06. 1850
Rozália Páchniková 06. 06. 1848 09. 06. 1852
Mária Páchniková, rod. Piatriková alias Kollárová 06. 09. 1848 22. 11. 1883
Anna Páchniková alias Kubíková 23. 09. 1848 02. 11. 1849
Ján Páchnik alias Kaňa 16. 07. 1849 01. 01. 1933
Ján Páchnik alias Štefanka 17. 10. 1849 zomrel
Mária Páchniková alias Mališová 02. 07. 1850 zomrela
Mária Páchniková 06. 03. 1851 zomrela
Anna Páchniková alias Mališová 28. 04. 1851 05. 10. 1858
Michal Páchnik alias Kaňa 03. 05. 1851 23. 05. 1859
Anna Páchniková alias Štefanková 31. 01. 1852 zomrela
Rozália Páchniková, rod. Novodomcová 25. 02. 1852 zomrela
Juraj Kubík alias Páchnik 10. 08. 1852 08. 05. 1882
Ferdinand Páchnik alias Kaňa 01. 04. 1853 21. 09. 1858
Rozália Páchniková 15. 09. 1853 16. 12. 1853
Mária Páchniková alias Mališová 19. 01. 1855 29. 01. 1855
Štefan Páchnik alias Kaňa 18. 08. 1855 13. 01. 1857
Jozef Páchnik alias Mališ 05. 10. 1856 09. 02. 1857
Mária Páchniková 02. 02. 1857 01. 11. 1861
Mária Krausová, rod. Páchniková alias Mališová 08. 02. 1857 zomrela
Michal Páchnik 08. 10. 1857 20. 02. 1860
Mária Barátová, rod. Páchniková alias Kaňová 15. 03. 1858 zomrela
Ján Páchnik alias Mališ 21. 05. 1858 10. 10. 1865
Ján Kubík alias Páchnik 22. 05. 1858 04. 06. 1940
Ján Páchnik 30. 06. 1859 zomrel
Anna Páchniková alias Mališová 14. 09. 1859 zomrela
Štefan Páchnik alias Kaňa 20. 08. 1860 zomrel
Jozef Kubík alias Páchnik 13. 01. 1861 01. 05. 1870
Anna Páchniková alias Mališová 11. 02. 1862 06. 04. 1862
Jozef Páchnik alias Mališ 11. 02. 1862 05. 04. 1862
Juraj Páchnik alias Mališ 19. 04. 1862 18. 09. 1864
Jozef Páchnik alias Kaňa 23. 02. 1863 04. 07. 1950
Anna Páchniková 09. 04. 1863 14. 07. 1864
Anna Piatriková, rod. Páchniková alias Mališová 31. 05. 1863 zomrela
Michal Páchnik alias Kaňa 31. 08. 1863 03. 11. 1863
Jozef Páchnik alias Kaňa 07. 02. 1864 22. 05. 1864
Jozef Páchnik alias Mališ 15. 06. 1864 25. 11. 1902
Štefan Páchnik alias Mališ 10. 08. 1864 22. 02. 1869
Martin Páchnik alias Kaňa 24. 10. 1864 17. 11. 1925
Michal Kubík alias Páchnik 03. 11. 1864 07. 11. 1864
Mária Páchniková alias Mališová 17. 07. 1865 28. 02. 1866
Veronika Páchniková alias Kaňová 19. 10. 1865 29. 04. 1870
Anna Hešková, rod. Páchniková alias Kaňová 19. 10. 1865 zomrela
Mária Krausová, rod. Kubíková alias Páchniková 26. 11. 1865 08. 09. 1932
Mária Dovičiarová, rod. Páchniková alias Kaňová 06. 06. 1866 26. 10. 1937
Anna Páchniková alias Kaňová 06. 07. 1866 19. 07. 1867
Michal Páchnik alias Mališ 03. 08. 1866 19. 10. 1867
Katarína Páchniková, rod. Holicová 04. 05. 1867 zomrela
Anna Páchniková 17. 09. 1867 03. 08. 1868
Jozef Páchnik alias Kaňjak 12. 07. 1868 19. 01. 1932
Štefan Páchnik alias Kaňa 30. 11. 1868 zomrel
Anna Páchniková, rod. Krajčiová 03. 01. 1869 06. 08. 1901
Terézia Páchniková alias Kaňová 16. 01. 1869 20. 02. 1870
Mária Páchniková alias Mališová 20. 03. 1869 20. 01. 1873
Anna Albertová, rod. Kubíková alias Páchniková 20. 03. 1869 zomrela
Anna Páchniková, rod. Dobiasová 21. 05. 1869 zomrela
Karolína Páchniková, rod. Hollá 06. 07. 1869 zomrela
Ján Páchnik alias Mališ 01. 01. 1870 09. 01. 1871
Jozef Páchnik alias Mališ 10. 02. 1870 zomrel
Ján Páchnik alias Kaňa 17. 10. 1870 zomrel
Anna Páchniková, rod. Albertová 06. 11. 1870 08. 01. 1928
Jozef Páchnik alias Kaňa 06. 03. 1871 17. 03. 1872
Rozália Kubíková alias Páchniková 27. 09. 1871 04. 10. 1876
Katarína Hudecová, rod. Páchniková alias Mališová 19. 11. 1871 zomrela
Štefan Páchnik alias Mališ 07. 01. 1872 12. 03. 1917
Ján Páchnik alias Mališ 01. 04. 1872 zomrel
Michal Páchnik alias Kaňa 06. 11. 1872 08. 03. 1874
Mária Páchniková alias Kaňová 16. 01. 1873 16. 08. 1932
Anna Páchniková, rod. Štefanková 17. 06. 1873 12. 06. 1943
Mária Páchniková, rod. Albertová 07. 10. 1873 11. 06. 1947
Mária Ivanová, rod. Páchniková alias Kaňová 16. 12. 1873 zomrela
Mária Páchniková alias Mališová 16. 01. 1875 31. 08. 1877
Ľudovít Páchnik alias Kaňa 06. 05. 1875 zomrel
Michal Páchnik alias Mališ 25. 08. 1875 05. 04. 1877
Ondrej Páchnik alias Mališ 29. 10. 1875 13. 09. 1877
Katarína Kubíková alias Páchniková 19. 05. 1876 25. 10. 1937
Juraj Páchnik alias Kaňa 26. 07. 1876 14. 05. 1881
Michal Páchnik alias Kaňa 23. 09. 1876 29. 05. 1897
Mária Páchniková alias Mališová 04. 06. 1877 zomrela
Veronika Najšlová, rod. Páchniková alias Kaňová 26. 05. 1878 zomrela
Jozef Páchnik alias Kaňa 16. 11. 1878 16. 04. 1879
Juraj Páchnik alias Mališ 24. 03. 1879 zomrel
Michal Kubík alias Páchnik 11. 09. 1879 11. 09. 1879
Terézia Páchniková alias Mališová 15. 10. 1879 10. 05. 1880
Katarína Páchniková alias Kaňová 18. 06. 1880 zomrela
Michal Kubík alias Páchnik 16. 09. 1880 19. 02. 1881
Ján Páchnik alias Mališ 05. 01. 1881 14. 01. 1881
Juraj Kubík alias Páchnik 26. 04. 1882 12. 03. 1954
Michal Páchnik alias Kaňa 02. 09. 1883 11. 12. 1970
Mária Námešná, rod. Kubíková alias Páchniková 26. 04. 1884 26. 03. 1948
Juraj Páchnik alias Kaňa 18. 11. 1885 07. 05. 1886
Mária Páchniková, rod. Kašová 10. 12. 1886 1927
Štefan Páchnik alias Kaňa 01. 03. 1887 zomrel
Paulína Páchniková alias Kaňová 13. 01. 1889 31. 01. 1889
Ján Páchnik alias Kaňa 13. 01. 1889 zomrel
Štefan Páchnik alias Kaňa 18. 11. 1889 zomrel
Paulína Páchniková alias Kaňová 01. 12. 1889 zomrela
Juraj Páchnik alias Kaňa 31. 03. 1890 10. 07. 1890
Mária Páchniková alias Kaňová 05. 10. 1890 28. 04. 1906
Ján Páchnik alias Mališ 02. 11. 1890 zomrel
Pavol Štefan Kubík alias Páchnik 28. 03. 1891 19. 03. 1894
Vincent Páchnik alias Kaňa 24. 09. 1891 10. 04. 1970
Anna Kapustová, rod. Páchniková alias Kaňová 15. 02. 1892 zomrela
Štefánia Páchniková, rod. Peťková 01. 08. 1892 29. 04. 1974
Anna Páchniková alias Kaňová 17. 11. 1892 14. 01. 1893
Mária Páchniková, rod. Dovičiarová 22. 01. 1893 zomrela
Karol Páchnik alias Mališ 18. 08. 1893 19. 05. 1894
Jozef Páchnik alias Kaňa 23. 10. 1893 zomrel
Mária Páchniková, rod. Páločná alias Žiaková 23. 12. 1893 09. 01. 1966
Agnesa Páchniková alias Kaňová 27. 01. 1894 07. 02. 1894
Emília Bernardína Páchniková, rod. Volková 30. 05. 1894 zomrela
Ján Páchnik alias Kaňjak 27. 08. 1894 21. 09. 1948
František Páchnik alias Kaňa 06. 10. 1894 07. 03. 1975
Mária Páchniková, rod. Stračinová 15. 09. 1895 19. 03. 1975
František Páchnik alias Mališ 10. 12. 1895 26. 12. 1945
Mária Páchniková alias Kaňová 15. 02. 1896 07. 03. 1896
Katarína Páchniková alias Kaňová 13. 03. 1896 30. 05. 1896
Tomáš Páchnik alias Kaňjak 19. 12. 1896 22. 03. 1900
Štefan Páchnik alias Kaňa 15. 01. 1897 zomrel
Ignác Páchnik alias Mališ 09. 02. 1897 01. 08. 1978
Anna Páchniková alias Kaňová 02. 03. 1897 08. 09. 1901
Anna Páchniková alias Mališová 11. 07. 1897 18. 05. 1900
Martin Páchnik alias Kaňa 15. 08. 1897 zomrel
Helena Páchniková, rod. Čabáková 03. 07. 1899 01. 03. 1984
Emília Páchniková alias Kaňová 05. 07. 1899 11. 06. 1900
Anna Páchniková alias Kaňová 10. 10. 1899 16. 03. 1900
Karolína Páchniková alias Mališová 25. 02. 1900 06. 03. 1900
Ján Páchnik alias Kaňa 23. 05. 1901 09. 02. 1953
Michal Páchnik alias Kaňjak 30. 09. 1901 20. 07. 1977
Anastázia Páchniková, rod. Mališová 08. 02. 1902 31. 10. 1960
Margita Štefanková, rod. Páchniková 05. 08. 1902 05. 05. 1981
Vincent Páchnik alias Kaňa 1903 22. 12. 1904
Jozef Páchnik alias Kaňjak 13. 03. 1903 06. 04. 1979
Apolónia Víťazková, rod. Páchniková 31. 03. 1903 zomrela
Františka Sklenková, rod. Páchniková 09. 07. 1904 1958
Katarína Mališová, rod. Páchniková alias Mališová 14. 07. 1905 04. 05. 1996
Mária Páchniková, rod. Hudecová 23. 03. 1906 zomrela
Emília Hudecová, rod. Páchniková 27. 09. 1906 zomrela
Jozef Páchnik alias Mališ 10. 12. 1907 zomrel
Anna Kollárová, rod. Kubíková alias Páchniková 16. 02. 1908 11. 06. 1931
Jozef Páchnik alias Kaňa 02. 12. 1908 25. 07. 1946
Anna Kollárová, rod. Páchniková 11. 01. 1909 1972
Mária Hudecová, rod. Kubíková alias Páchniková 29. 04. 1909 26. 12. 1986
Ján Páchnik alias Kaňa 18. 08. 1909 05. 03. 1986
Štefan Páchnik alias Kaňjak 26. 12. 1909 25. 01. 1968
Margita Páchniková, rod. Ihracká 22. 02. 1910 31. 12. 1998
Paulína Kollárová, rod. Kubíková alias Páchniková 23. 10. 1910 03. 02. 1992
Mária Sklenková, rod. Páchniková alias Kaňová 07. 11. 1910 18. 04. 1999
Štefánia Páchniková alias Kaňjaková 26. 12. 1911 22. 02. 1979
Ján Kubík alias Páchnik 06. 01. 1912 17. 12. 1937
Emília Kubíková alias Páchniková 13. 02. 1914 20. 05. 1931
Rozália Páchniková, rod. Albertová 24. 02. 1915 zomrela
Mária Páchniková, rod. Marková 15. 06. 1915 25. 05. 1941
Rozália Páločná, rod. Kubíková alias Páchniková 08. 01. 1917 zomrela
Michal Páchnik alias Kaňa 27. 01. 1917 2002
Vincent Páchnik alias Kaňa 13. 12. 1917 zomrel
Katarína Bieliková, rod. Kubíková alias Páchniková 04. 05. 1919 15. 09. 2006
Štefan Páchnik alias Kaňa 12. 08. 1919 zomrel
František Páchnik alias Kaňa 10. 04. 1920 zomrel
Anton Páchnik alias Kaňa 13. 04. 1920 zomrel
Margita Štefanková, rod. Páchniková alias Kaňová 26. 10. 1921 19. 11. 2013
Martin Páchnik alias Kaňa 02. 09. 1922 14. 11. 2010
Juraj Kubík alias Páchnik 30. 01. 1923 03. 09. 1998
Helena Minková, rod. Páchniková alias Kaňová 20. 01. 1925 zomrela
Paulína Páchniková 03. 04. 1925 2005
Mária Páchniková 20. 03. 1927 03. 04. 2015
Emília Mališová, rod. Páchniková alias Kaňová 14. 02. 1928 14. 07. 1993
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec