Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Mária Sklenková, rod. Kubíková/Minková alias Páchniková 08. 09. 1807 11. 06. 1832
Helena Kubíková/Minková alias Páchniková 21. 04. 1815 zomrela
Mária Páchniková Sklenková, rod. Kubíková 13. 03. 1817 21. 04. 1862
Mária Kubíková Hábelová, rod. Páchniková alias Mališová 17. 07. 1835 21. 02. 1882
Katarína Páchniková, rod. Kubíková alias Minková 26. 10. 1838 zomrela
Katarína Páchniková, rod. Páchniková alias Kubíková 29. 09. 1842 26. 01. 1904
Mária Koneracká, rod. Kubíková alias Páchniková 09. 06. 1843 04. 12. 1896
Mária Podhorová, rod. Páchniková alias Kubíková 30. 03. 1846 08. 03. 1892
Anna Kubíková alias Páchniková 15. 03. 1848 10. 06. 1850
Anna Páchniková alias Kubíková 23. 09. 1848 02. 11. 1849
Mária Krausová, rod. Kubíková alias Páchniková 26. 11. 1865 08. 09. 1932
Anna Albertová, rod. Kubíková alias Páchniková 20. 03. 1869 zomrela
Rozália Kubíková alias Páchniková 27. 09. 1871 04. 10. 1876
Katarína Kubíková alias Páchniková 19. 05. 1876 25. 10. 1937
Mária Námešná, rod. Kubíková alias Páchniková 26. 04. 1884 26. 03. 1948
Anna Kollárová, rod. Kubíková alias Páchniková 16. 02. 1908 11. 06. 1931
Mária Hudecová, rod. Kubíková alias Páchniková 29. 04. 1909 26. 12. 1986
Paulína Kollárová, rod. Kubíková alias Páchniková 23. 10. 1910 03. 02. 1992
Emília Kubíková alias Páchniková 13. 02. 1914 20. 05. 1931
Rozália Páločná, rod. Kubíková alias Páchniková 08. 01. 1917 zomrela
Katarína Bieliková, rod. Kubíková alias Páchniková 04. 05. 1919 15. 09. 2006
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec