Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Mária Páločná, rod. Kováčová zomrela
Anna Páločná, rod. Neštinová 1736 07. 10. 1785
Helena Páločná Kubíková, rod. Jakuboje 1739 17. 01. 1781
Mária Páločná, rod. Žiaková 1743 11. 10. 1807
Anna Malachová, rod. Páločná 01. 01. 1753 zomrela
Helena Páločná 20. 08. 1757 22. 06. 1761
Mária Páločná 10. 12. 1759 zomrela
Anna Páločná 30. 11. 1761 zomrela
Katarína Páločná 29. 05. 1762 zomrela
Mária Páločná 02. 02. 1764 zomrela
Mária Páločná 20. 12. 1765 zomrela
Anna Páločná 10. 03. 1766 zomrela
Alžbeta Páločná, rod. Skrovná 30. 08. 1767 03. 10. 1823
Alžbeta Páločná 26. 06. 1768 zomrela
Helena Páločná 18. 12. 1768 zomrela
Alžbeta Páločná 18. 03. 1771 zomrela
Katarína Koneracká, rod. Páločná 26. 09. 1772 zomrela
Anna Páločná 02. 04. 1775 zomrela
Alžbeta Páločná 14. 10. 1777 zomrela
Mária Páločná 13. 03. 1779 zomrela
Mária Ťahúnová, rod. Páločná 11. 01. 1780 zomrela
Anna Páločná 15. 08. 1783 zomrela
Mária Páločná, rod. Piatriková alias Kollárová 04. 11. 1784 28. 03. 1838
Mária Sklenková, rod. Páločná 29. 01. 1785 13. 10. 1830
Anna Páločná alias Žiaková 21. 02. 1786 zomrela
Helena Páločná alias Žiaková 01. 10. 1788 13. 01. 1796
Mária Páločná alias Žiaková 01. 06. 1791 zomrela
Anna Novodomcová, rod. Páločná 08. 10. 1792 16. 10. 1813
Helena Páločná, rod. Piatriková alias Kollárová 08. 01. 1793 zomrela
Mária Piatriková, rod. Páločná alias Žiaková 27. 01. 1793 28. 07. 1822
Helena Dobiasová, rod. Páločná 28. 10. 1795 zomrela
Helena Malachová, rod. Páločná alias Žiaková 28. 04. 1796 23. 04. 1847
Alžbeta Kollárová, rod. Páločná alias Žiaková 31. 07. 1799 10. 03. 1863
Mária Páločná, rod. Baranová 28. 02. 1801 24. 11. 1823
Mária Páločná, rod. Podhorová 01. 03. 1801 10. 06. 1826
Katarína Páločná, rod. Piatriková 16. 05. 1804 19. 04. 1869
Alžbeta Páločná, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 30. 10. 1810 15. 07. 1850
Anna Skrovná Dvorská, rod. Páločná 14. 06. 1816 21. 03. 1882
Mária Páločná 22. 02. 1819 zomrela
Helena Kubíková, rod. Páločná 05. 05. 1821 19. 10. 1898
Mária Marková, rod. Páločná 31. 12. 1824 06. 06. 1872
Mária Páločná alias Žiaková 12. 08. 1825 14. 01. 1827
Mária Baranová Nemcová, rod. Páločná alias Žiaková 22. 03. 1827 25. 06. 1885
Karolína Páločná alias Žiaková 18. 02. 1829 17. 02. 1834
Agnesa Novodomcová Trubanová, rod. Páločná alias Žiaková 22. 03. 1830 27. 10. 1883
Antónia Páločná alias Žiaková 17. 12. 1832 08. 03. 1833
Karolína Páločná alias Žiaková 02. 03. 1834 02. 03. 1841
Katarína Niklová, rod. Páločná alias Žiaková 07. 09. 1835 02. 08. 1855
Juliana Sklenková, rod. Páločná alias Žiaková 30. 08. 1836 20. 04. 1892
Terézia Pastorková, rod. Páločná alias Žiaková 26. 05. 1837 17. 03. 1874
Anna Ivanová, rod. Páločná alias Žiaková 25. 07. 1839 24. 06. 1882
Rozália Baranová Antošíková, rod. Páločná alias Žiaková 09. 05. 1840 zomrela
Anna Ivanová, rod. Páločná alias Žiaková 20. 04. 1843 18. 11. 1902
Alžbeta Páločná, rod. Sklenková 15. 11. 1843 18. 01. 1885
Cecília Páločná, rod. Mikulová 30. 07. 1849 zomrela
Katarína Piatriková, rod. Trubanová alias Páločná 16. 10. 1853 zomrela
Anna Beličková, rod. Trubanová alias Páločná 27. 04. 1858 17. 01. 1905
Mária Trubanová alias Páločná 16. 08. 1862 21. 11. 1867
Rozália Páločná alias Žiaková 10. 06. 1867 09. 04. 1868
Karolína Stračinová, rod. Páločná alias Žiaková 16. 04. 1874 04. 02. 1931
Mária Páločná, rod. Hudecová 16. 10. 1875 16. 07. 1946
Margita Páločná, rod. Námešná 22. 06. 1888 1963
Mária Páchniková, rod. Páločná alias Žiaková 23. 12. 1893 09. 01. 1966
Anna Páločná, rod. Hudecová alias Štefanková 02. 01. 1899 zomrela
Anna Páločná alias Žiaková 10. 02. 1899 1906
Paulína Najšlová, rod. Páločná alias Žiaková 1903 1989
Anna Páločná, rod. Piatriková 18. 01. 1910 1996
Gizela Páločná alias Žiaková 1911 1930
Anna Čabáková, rod. Páločná 03. 05. 1913 zomrela
Paulína Páločná, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 19. 11. 1913 04. 12. 2016
Rozália Páločná, rod. Kubíková alias Páchniková 08. 01. 1917 zomrela
Margita Kubíková, rod. Páločná alias Žiaková 03. 05. 1918 16. 09. 1996
Rozália Sklenková, rod. Páločná alias Žiaková 07. 10. 1920 zomrela
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec