Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Martin Páločný 1721 04. 01. 1801
Matej Páločný 1722 07. 10. 1772
Tomáš Páločný 1736 12. 04. 1789
Štefan Páločný 24. 12. 1754 zomrel
Matej Páločný 22. 02. 1764 zomrel
Michal Páločný alias Žiak 19. 09. 1764 25. 10. 1814
Matej Sebastián Páločný 13. 01. 1767 zomrel
Matej Páchnik alias Štefanka, rod. Páločný 17. 10. 1768 zomrel
Matej Páločný 21. 02. 1771 zomrel
Juraj Páločný 21. 03. 1771 zomrel
Martin Páločný 01. 10. 1774 zomrel
Martin Páločný 25. 10. 1776 zomrel
Ján Páločný 23. 11. 1777 zomrel
Martin Páločný 26. 10. 1781 23. 03. 1832
Štefan Páločný 03. 10. 1785 02. 04. 1787
Jozef Páločný 05. 02. 1788 zomrel
Matej Páločný 23. 02. 1789 zomrel
Juraj Páločný 06. 03. 1791 06. 03. 1791
Michal Páločný alias Žiak 22. 08. 1802 20. 09. 1852
Juraj Páločný 18. 12. 1804 11. 06. 1813
Tomáš Páločný alias Žiak 19. 12. 1805 04. 03. 1858
Štefan Páločný 06. 07. 1808 zomrel
Martin Páločný 07. 10. 1810 zomrel
Michal Páločný alias Žiak 03. 10. 1822 26. 03. 1824
Ján Páločný alias Žiak 17. 12. 1823 21. 09. 1824
Matej Truban/Roško alias Páločný 18. 02. 1824 12. 12. 1891
Martin Páločný alias Žiak 29. 10. 1825 09. 02. 1826
František Páločný alias Žiak 24. 05. 1831 21. 12. 1834
Tomáš Páločný alias Žiak 10. 07. 1842 zomrel
Jozef Páločný alias Žiak 13. 07. 1869 08. 01. 1918
Ján Páločný alias Žiak 28. 08. 1886 07. 05. 1931
Tomáš Páločný alias Žiak 05. 09. 1896 24. 11. 1903
Jozef Páločný alias Žiak 12. 02. 1901 17. 02. 1969
Ladislav Páločný alias Žiak 1903 28. 12. 1903
Anton Páločný alias Žiak 10. 02. 1906 1960
Ján Páločný alias Žiak 11. 12. 1908 zomrel
Štefan Páločný alias Žiak 21. 12. 1908 26. 05. 1962
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec