Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Alžbeta Čabáková, rod. Pastorková 03. 11. 1751 05. 03. 1788
Helena Mária Mališová Slaninová, rod. Pastorková 02. 02. 1762 zomrela
Judita Pastorková, rod. Sklenková 19. 10. 1774 11. 08. 1804
Mária Pastorková, rod. Ďuroje 29. 08. 1786 zomrela
Alžbeta Pastorková, rod. Ďuroje 07. 04. 1794 zomrela
Alžbeta Malachová Páchniková, rod. Pastorková alias Beňová 06. 10. 1813 22. 02. 1873
Helena Pastorková, rod. Straková alias Kuricová 16. 02. 1817 25. 03. 1879
Mária Páchniková Minková, rod. Pastorková alias Beňová 30. 10. 1820 19. 03. 1871
Helena Barátová Pulišová, rod. Pastorková alias Beňová 30. 11. 1825 06. 12. 1880
Mária Piatriková Štefanovičová, rod. Trokšiarová alias Pastorková 06. 01. 1828 28. 07. 1886
Karolína Pastorková, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 05. 12. 1829 25. 02. 1877
Augustína Kubíková Krajčíková, rod. Trokšiarová alias Pastorková 02. 11. 1833 24. 09. 1873
Terézia Kollárová, rod. Trokšiarová alias Pastorková 12. 10. 1834 zomrela
Terézia Pastorková, rod. Páločná alias Žiaková 26. 05. 1837 17. 03. 1874
Terézia Víťazková, rod. Trokšiarová alias Pastorková/Holicová 06. 11. 1840 31. 01. 1892
Mária Pastorková 29. 01. 1848 zomrela
Anna Pastorková 26. 04. 1852 zomrela
Rozália Struhárová, rod. Pastorková 22. 04. 1858 24. 11. 1894
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec