Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Michal Peťko 1840 zomrel
Paulína Peťková, rod. Czimermanová 12. 01. 1843 zomrela
Anna Peťková, rod. Piatriková alias Sklenková 03. 11. 1862 zomrela
Karol Peťko 25. 01. 1865 zomrel
Jozef Peťko 02. 05. 1866 zomrel
Ján Peťko 06. 08. 1868 zomrel
Mária Peťková, rod. Jariabková 15. 05. 1870 zomrela
Štefánia Páchniková, rod. Peťková 01. 08. 1892 29. 04. 1974
Mária Emília Valentová, rod. Peťková 18. 09. 1892 zomrela
Helena Gabriela Tyralová, rod. Peťková 03. 04. 1894 zomrela
Agáta Minková, rod. Peťková 11. 01. 1895 zomrela
Anton Peťko 17. 09. 1897 02. 10. 1961
Ján Peťko 09. 11. 1897 22. 09. 1918
Paulína Peťková, rod. Piatriková alias Sklenková 01. 05. 1900 19. 11. 1985
Etela Trepenok, rod. Peťková 26. 06. 1900 25. 12. 1986
František Peťko 1903 07. 11. 1904
Magdaléna Čabáková, rod. Peťková 26. 09. 1923 10. 02. 2000
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec