Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), zamestnanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Katarína Albertová, rod. Piatriková 07. 07. 1836 24. 06. 1897
Anna Baranová, rod. Piatriková 27. 06. 1779 zomrela
Veronika Baranová, rod. Piatriková 05. 07. 1839 31. 12. 1885
Mária Barátová, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 24. 08. 1889 zomrela
Mária Beličková, rod. Piatriková alias Sklenková 05. 10. 1894 zomrela
Anastázia Beňová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 23. 12. 1895 14. 12. 1981
Anna Beňová, rod. Piatriková 03. 03. 1852 10. 03. 1900
Mária Beňová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 18. 12. 1892 1923
Antónia Čabáková, rod. Piatriková alias Mališová 27. 04. 1883 zomrela
Mária Čabáková, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 19. 05. 1913 07. 06. 1964
Mária Čabáková, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 03. 07. 1913 11. 01. 1978
Veronika Daubnerová, rod. Piatriková 29. 09. 1839 zomrela
Alexander Dovičiar alias Piatrik/Štefanka 05. 01. 1833 17. 03. 1834
František Dovičiar alias Piatrik/Štefanka 18. 01. 1831 06. 12. 1831
František Dovičiar alias Piatrik/Štefanka 13. 02. 1841 03. 07. 1878
František Dovičiar alias Piatrik/Štefanka 10. 10. 1869 08. 02. 1870
Jozef Dovičiar alias Piatrik/Štefanka 14. 01. 1804 18. 03. 1851
Jozef Dovičiar alias Piatrik/Štefanka 04. 02. 1827 27. 03. 1827
Ľudovít Dovičiar alias Piatrik/Štefanka 07. 08. 1843 07. 09. 1843
Martin Dovičiar alias Piatrik/Štefanka 09. 11. 1813 15. 03. 1845
Martin Dovičiar alias Piatrik/Štefanka 16. 10. 1843 15. 12. 1845
Matej Dovičiar alias Piatrik/Štefanka 30. 01. 1839 04. 02. 1874
Michal Dovičiar alias Piatrik 02. 07. 1807 22. 04. 1813
Michal Dovičiar alias Piatrik/Štefanka 26. 09. 1837 04. 02. 1838
Michal Dovičiar alias Piatrik/Štefanka 10. 09. 1840 12. 01. 1844
Pavol Dovičiar alias Piatrik 02. 01. 1820 13. 03. 1847
Štefan Dovičiar alias Piatrik 26. 07. 1802 zomrel
Tomáš Dovičiar, rod. Piatrik 13. 11. 1773 23. 01. 1827
Anna Dovičiarová alias Piatriková 23. 12. 1816 10. 03. 1821
Anna Dovičiarová alias Piatriková/Štefanková 25. 05. 1825 06. 11. 1825
Anns Dovičiarová alias Piatriková/Štefanková 26. 11. 1873 zomrela
Antónia Dovičiarová, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 30. 01. 1904 21. 05. 1978
Karolína Dovičiarová alias Piatriková/Štefanková 04. 11. 1866 30. 03. 1871
Katarína Dovičiarová alias Piatriková/Štefanková 28. 03. 1838 27. 07. 1839
Mária Dovičiarová alias Piatriková/Štefanková 27. 12. 1827 28. 12. 1827
Mária Dovičiarová alias Piatriková/Štefanková 10. 11. 1871 zomrela
Petronela Dovičiarová alias Piatriková/Štefanková 25. 05. 1829 12. 02. 1830
Anna Dovičiarová/Žiaková alias Piatriková 30. 09. 1784 16. 09. 1833
Anna Ďurková, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 11. 09. 1853 16. 04. 1880
Anna Esterháziová Šimková, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 07. 12. 1854 zomrela
Anna Filandová Páchniková, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 13. 04. 1820 11. 02. 1871
Anna Forgáčová, rod. Piatriková alias Kollárová 05. 07. 1800 zomrela
Mária Gajdošová, rod. Piatriková alias Kollárová 04. 01. 1820 22. 11. 1848
Anna Golhová Krausová, rod. Piatriková 23. 06. 1799 24. 10. 1844
Mária Hábelová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 20. 05. 1872 zomrela
Mária Hešková, rod. Piatriková alias Sklenková 29. 01. 1884 zomrela
Alžbeta Kaňová, rod. Piatriková 1741 20. 02. 1791
Alexander Kollár alias Piatrik/Pobežka 30. 08. 1843 16. 02. 1898
Anton Kollár alias Piatrik/Páločný 30. 08. 1844 25. 09. 1844
Dominik Kollár alias Piatrik/Páločný 03. 08. 1902 1946
František Kollár alias Piatrik/Pobežka 27. 07. 1841 05. 06. 1893
František Kollár alias Piatrik/Páločný 11. 12. 1852 zomrel
František Kollár alias Piatrik/Pobežka 28. 11. 1866 02. 09. 1938
František Kollár alias Piatrik/Páločný 27. 06. 1881 zomrel
František Kollár alias Piatrik/Pobežka 24. 10. 1881 15. 03. 1884
František Kollár alias Piatrik/Pobežka 05. 10. 1892 29. 10. 1893
František Kollár alias Piatrik/Pobežka 13. 06. 1904 zomrel
Ignác Kollár alias Piatrik/Pobežka 12. 02. 1828 05. 04. 1883
Ignác Kollár alias Piatrik/Pobežka 04. 11. 1856 01. 09. 1865
Ignác Kollár alias Piatrik/Pobežka 21. 07. 1867 16. 04. 1877
Ignác Kollár alias Piatrik/Pobežka 05. 07. 1894 07. 02. 1896
Imrich Kollár alias Piatrik/Pobežka 24. 04. 1830 13. 01. 1894
Jakub Kollár alias Piatrik/Páločný 30. 04. 1893 23. 09. 1893
Ján Kollár alias Piatrik/Páločný 06. 05. 1813 30. 10. 1871
Ján Kollár alias Piatrik/Pobežka 13. 05. 1839 09. 11. 1843
Ján Kollár alias Piatrik/Páločný 11. 05. 1841 10. 03. 1842
Ján Kollár alias Piatrik/Páločný 04. 06. 1843 zomrel
Ján Kollár alias Piatrik/Páločný 05. 05. 1846 26. 04. 1887
Ján Kollár alias Piatrik/Pobežka 07. 05. 1855 zomrel
Ján Kollár alias Piatrik/Páločný 20. 05. 1864 28. 12. 1892
Ján Kollár alias Piatrik/Pobežka 15. 11. 1883 zomrel
Ján Kollár alias Piatrik/Pobežka 20. 06. 1887 zomrel
Ján Kollár alias Piatrik/Páločný 20. 09. 1890 02. 12. 1890
Ján Kollár alias Piatrik/Páločný 06. 11. 1894 zomrel
Ján Kollár alias Piatrik/Pobežka 27. 05. 1916 20. 10. 1985
Jozef Kollár alias Piatrik/Páločný 02. 02. 1807 17. 04. 1807
Jozef Kollár alias Piatrik/Páločný 06. 01. 1820 16. 10. 1890
Jozef Kollár alias Piatrik/Pobežka 12. 01. 1824 27. 03. 1852
Jozef Kollár alias Piatrik/Páločný 01. 06. 1862 zomrel
Jozef Kollár alias Piatrik/Pobežka 20. 02. 1863 22. 03. 1863
Jozef Kollár alias Piatrik/Pobežka 28. 02. 1864 04. 10. 1878
Jozef Kollár alias Piatrik/Páločný 28. 02. 1868 25. 06. 1868
Jozef Kollár alias Piatrik/Pobežka 05. 11. 1869 03. 01. 1871
Jozef Kollár alias Piatrik/Pobežka 01. 03. 1870 27. 09. 1871
Jozef Kollár alias Piatrik/Pobežka 26. 02. 1872 21. 04. 1881
Jozef Kollár alias Piatrik/Páločný 24. 03. 1874 25. 03. 1877
Jozef Kollár alias Piatrik/Páločný 18. 06. 1881 zomrel
Jozef Kollár alias Piatrik/Páločný 27. 11. 1883 zomrel
Jozef Kollár alias Piatrik/Pobežka 09. 11. 1884 19. 04. 1885
Jozef Kollár alias Piatrik/Páločný 20. 03. 1901 07. 11. 1992
Jozef Kollár alias Piatrik/Pobežka 30. 01. 1909 11. 01. 1985
Juraj Kollár alias Piatrik/Pobežka 13. 07. 1786 22. 09. 1852
Juraj Kollár alias Piatrik/Páločný 06. 04. 1808 18. 09. 1822
Juraj Kollár alias Piatrik/Pobežka 27. 02. 1826 11. 03. 1827
Juraj Kollár alias Piatrik/Pobežka 27. 06. 1832 zomrel
Juraj Kollár alias Piatrik/Pobežka 25. 11. 1857 zomrel
Juraj Kollár alias Piatrik/Pobežka 01. 10. 1865 07. 08. 1868
Juraj Kollár alias Piatrik/Pobežka 19. 12. 1871 16. 04. 1877
Juraj Kollár alias Piatrik/Pobežka 14. 04. 1875 zomrel
Juraj Kollár alias Piatrik/Páločný 20. 02. 1877 05. 04. 1877
Laurinec Kollár alias Piatrik/Páločný 08. 08. 1907 28. 01. 1985
Ľudovít Kollár alias Piatrik/Pobežka 05. 02. 1872 zomrel
Martin Kollár alias Piatrik/Pobežka 09. 11. 1884 11. 11. 1884
Martin Kollár alias Piatrik/Pobežka 1902 02. 12. 1902
Matej Kollár alias Piatrik/Páločný 18. 02. 1839 zomrel
Michal Kollár alias Piatrik/Páločný 08. 09. 1815 20. 05. 1865
Michal Kollár alias Piatrik/Páločný 24. 09. 1857 zomrel
Michal Kollár alias Piatrik/Pobežka 20. 11. 1858 zomrel
Michal Kollár alias Piatrik/Pobežka 04. 09. 1860 17. 02. 1861
Michal Kollár alias Piatrik/Pobežka 20. 01. 1882 zomrel
Michal Kollár alias Piatrik/Pobežka 21. 03. 1885 31. 12. 1917
Michal Kollár alias Piatrik/Pobežka 08. 05. 1889 04. 08. 1940
Mikuláš Kollár alias Piatrik/Pobežka 1904 zomrel
Ondrej Kollár alias Piatrik/Páločný 26. 11. 1849 29. 02. 1852
Pavol Kollár alias Piatrik/Páločný 23. 05. 1873 02. 09. 1940
Pavol Kollár alias Piatrik/Pobežka 04. 01. 1883 zomrel
Peter Kollár alias Piatrik/Páločný 19. 05. 1904 1974
Štefan Kollár alias Piatrik 20. 08. 1787 05. 04. 1860
Štefan Kollár alias Piatrik/Pobežka 04. 01. 1835 29. 09. 1882
Štefan Kollár alias Piatrik/Páločný 12. 06. 1837 01. 08. 1853
Štefan Kollár alias Piatrik/Páločný 02. 05. 1854 16. 10. 1854
Štefan Kollár alias Piatrik/Pobežka 15. 10. 1860 07. 02. 1861
Štefan Kollár alias Piatrik/Pobežka 04. 08. 1861 29. 08. 1861
Štefan Kollár alias Piatrik/Pobežka 06. 09. 1862 18. 11. 1864
Štefan Kollár alias Piatrik/Pobežka 27. 12. 1869 09. 08. 1874
Štefan Kollár alias Piatrik/Páločný 12. 09. 1871 08. 03. 1872
Štefan Kollár alias Piatrik/Pobežka 24. 05. 1874 20. 08. 1874
Štefan Kollár alias Piatrik/Pobežka 25. 02. 1877 05. 12. 1877
Štefan Kollár alias Piatrik/Páločný 24. 03. 1886 zomrel
Štefan Kollár alias Piatrik/Pobežka 31. 07. 1893 zomrel
Štefan Kollár alias Piatrik/Páločný 07. 11. 1898 10. 12. 1970
Štefan Kollár alias Piatrik/Pobežka 20. 05. 1900 12. 08. 1953
Vincent Kollár alias Piatrik/Pobežka 20. 01. 1899 zomrel
Vincent Kollár alias Piatrik/Páločný 15. 03. 1908 1949
Kollárová alias Piatriková/Páločná 29. 03. 1841 29. 03. 1841
Alojzia Kollárová alias Piatriková/Pobežková 25. 06. 1892 08. 03. 1896
Alžbeta Kollárová alias Piatriková/Páločná 13. 08. 1839 10. 10. 1839
Anastázia Kollárová alias Piatriková/Pobežková 25. 12. 1896 1906
Angela Kollárová alias Piatriková/Pobežková 31. 05. 1901 26. 01. 1902
Anna Kollárová alias Piatriková/Páločná 26. 06. 1856 zomrela
Anna Kollárová alias Piatriková/Pobežková 08. 07. 1864 10. 12. 1865
Anna Kollárová alias Piatriková/Páločná 20. 06. 1870 27. 07. 1870
Anna Kollárová alias Piatriková/Pobežková 04. 01. 1877 zomrela
Anna Kollárová alias Piatriková/Pobežková 26. 08. 1885 15. 09. 1886
Anna Kollárová alias Piatriková/Páločná 25. 11. 1895 06. 04. 1900
Antónia Kollárová alias Piatriková/Páločná 07. 02. 1835 11. 03. 1844
Antónia Kollárová alias Piatriková/Páločná 15. 10. 1851 05. 04. 1852
Antónia Kollárová alias Piatriková/Páločná 17. 07. 1860 23. 04. 1861
Antónia Kollárová alias Piatriková/Pobežková 02. 01. 1891 23. 08. 1892
Helena Kollárová alias Piatriková/Páločná 22. 11. 1916 zomrela
Juliana Kollárová alias Piatriková/Páločná 04. 12. 1840 17. 11. 1843
Juliana Kollárová alias Piatriková/Páločná 15. 02. 1882 07. 07. 1882
Katarína Kollárová alias Piatriková/Páločná 26. 05. 1863 22. 07. 1864
Katarína Kollárová alias Piatriková/Páločná 27. 06. 1866 03. 08. 1867
Katarína Kollárová alias Piatriková/Páločná 10. 04. 1876 22. 05. 1877
Katarína Kollárová alias Piatriková/Pobežková 04. 03. 1889 20. 09. 1896
Margita Kollárová alias Piatriková/Páločná 20. 12. 1919 zomrela
Mária Kollárová alias Piatriková/Páločná 27. 03. 1818 04. 10. 1818
Mária Kollárová alias Piatriková 16. 06. 1818 16. 06. 1818
Mária Kollárová alias Piatriková/Pobežková 15. 06. 1822 01. 11. 1822
Mária Kollárová alias Piatriková/Páločná 15. 10. 1824 20. 03. 1825
Mária Kollárová alias Piatriková/Páločná 07. 09. 1846 zomrela
Mária Kollárová alias Piatriková/Páločná 09. 09. 1860 zomrela
Mária Kollárová alias Piatriková/Pobežková 04. 08. 1861 29. 08. 1861
Mária Kollárová alias Piatriková/Pobežková 21. 03. 1869 03. 01. 1895
Mária Kollárová alias Piatriková/Pobežková 02. 12. 1873 10. 04. 1877
Mária Kollárová alias Piatriková/Páločná 23. 11. 1876 26. 12. 1876
Mária Kollárová alias Piatriková/Pobežková 01. 01. 1882 18. 03. 1882
Mária Kollárová alias Piatriková/Pobežková 26. 01. 1887 30. 04. 1888
Mária Kollárová, rod. Piatriková 21. 10. 1914 20. 10. 2002
Paulína Kollárová alias Piatriková/Páločná 28. 03. 1871 07. 11. 1871
Paulína Kollárová alias Piatriková/Pobežková 28. 06. 1886 01. 09. 1886
Paulína Kollárová alias Piatriková/Pobežková 01. 11. 1888 17. 03. 1890
Paulína Kollárová alias Piatriková/Páločná 06. 05. 1889 zomrela
Petronela Kollárová alias Piatriková/Pobežková 31. 05. 1901 21. 06. 1901
Rozália Kollárová alias Piatriková/Páločná 28. 08. 1836 10. 09. 1846
Rozália Kollárová, rod. Piatriková 04. 06. 1859 zomrela
Rozália Kollárová alias Piatriková/Páločná 07. 02. 1869 27. 06. 1870
Rozália Kollárová alias Piatriková/Pobežková 29. 12. 1870 24. 04. 1871
Rozália Kollárová alias Piatriková/Pobežková 18. 11. 1878 11. 01. 1896
Rozália Kollárová alias Piatriková/Pobežková 07. 09. 1894 20. 02. 1895
Rozália Kosorinská, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 30. 08. 1893 zomrela
Mária Krausová, rod. Piatriková 03. 07. 1754 22. 04. 1797
Mária Krausová, rod. Piatriková 14. 09. 1794 17. 02. 1832
Alžbeta Kružicová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 19. 11. 1902 zomrela
Anna Kubíková, rod. Piatriková 26. 07. 1792 12. 05. 1810
Mária Kubíková, rod. Piatriková 28. 01. 1769 12. 09. 1811
Agnesa Malachová, rod. Piatriková alias Kollárová 17. 11. 1832 04. 02. 1868
Katarína Malachová, rod. Piatriková 13. 03. 1805 08. 02. 1836
Katarína Malachová, rod. Piatriková 13. 10. 1815 11. 11. 1844
Mária Malachová, rod. Dovičiarová alias Piatriková 24. 01. 1810 16. 03. 1848
Ignác Mališ alias Piatrik 31. 08. 1907 zomrel
Ján Mališ alias Piatrik 29. 10. 1881 zomrel
Jozef Mališ alias Piatrik 08. 12. 1878 31. 12. 1916
Juraj Mališ alias Piatrik 06. 05. 1898 zomrel
Karol Mališ alias Piatrik 26. 01. 1904 zomrel
Martin Mališ alias Piatrik 08. 03. 1896 zomrel
Alžbeta Mališová, rod. Piatriková 19. 10. 1804 05. 02. 1843
Anna Mališová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 13. 10. 1874 zomrela
Anna Mališová alias Piatriková 06. 08. 1910 zomrela
Katarína Mališová, rod. Piatriková 15. 03. 1861 28. 08. 1894
Katarína Mališová, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 14. 11. 1893 zomrela
Mária Mališová, rod. Piatriková 19. 03. 1797 zomrela
Rozália Mališová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 02. 02. 1879 zomrela
Anna Michelíková Jančová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 11. 06. 1866 zomrela
Helena Minková, rod. Piatriková 04. 11. 1763 zomrela
Helena Minková, rod. Piatriková alias Mališová 04. 01. 1912 23. 11. 1997
Karolína Minková, rod. Dovičiarová alias Piatriková/Štefanková 07. 03. 1835 08. 01. 1885
Emília Najšlová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 21. 09. 1895 21. 11. 1967
Anna Námešná, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 18. 12. 1909 11. 08. 1984
Anna Nemcová, rod. Piatriková 22. 07. 1759 21. 09. 1791
Mária Páchniková, rod. Piatriková alias Kollárová 06. 09. 1848 22. 11. 1883
Veronika Páchniková, rod. Piatriková alias Kollárová 07. 02. 1843 08. 03. 1877
Alžbeta Páločná, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 30. 10. 1810 15. 07. 1850
Anna Páločná, rod. Piatriková 18. 01. 1910 1996
Helena Páločná, rod. Piatriková alias Kollárová 08. 01. 1793 zomrela
Katarína Páločná, rod. Piatriková 16. 05. 1804 19. 04. 1869
Mária Páločná, rod. Piatriková alias Kollárová 04. 11. 1784 28. 03. 1838
Paulína Páločná, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 19. 11. 1913 04. 12. 2016
Karolína Pastorková, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 05. 12. 1829 25. 02. 1877
Anna Peťková, rod. Piatriková alias Sklenková 03. 11. 1862 zomrela
Paulína Peťková, rod. Piatriková alias Sklenková 01. 05. 1900 19. 11. 1985
Alexander Piatrik 17. 03. 1837 12. 08. 1844
Anton Piatrik alias Mališ 30. 05. 1846 22. 06. 1847
František Piatrik alias Sklenka 05. 08. 1881 24. 05. 1884
František Piatrik 30. 10. 1887 1962
František Piatrik alias Poljak 29. 05. 1915 01. 10. 1998
Jakub Piatrik 21. 07. 1773 09. 06. 1788
Jakub Piatrik 18. 04. 1790 zomrel
Ján Piatrik 04. 06. 1756 zomrel
Ján Piatrik 01. 06. 1766 25. 01. 1801
Ján Piatrik 05. 05. 1778 07. 09. 1818
Ján Piatrik 22. 06. 1799 04. 02. 1801
Ján Piatrik 16. 05. 1807 15. 12. 1807
Ján Piatrik 27. 01. 1811 26. 03. 1813
Ján Piatrik 27. 08. 1812 09. 03. 1831
Ján Piatrik alias Mališ/Sklenka 31. 05. 1816 19. 09. 1873
Ján Piatrik alias Kollár 15. 12. 1825 05. 02. 1826
Ján Piatrik 26. 08. 1834 12. 11. 1855
Ján Piatrik 14. 06. 1839 zomrel
Ján Piatrik 19. 06. 1847 29. 06. 1847
Ján Piatrik 17. 06. 1848 24. 05. 1883
Ján Piatrik alias Kollár 22. 02. 1853 17. 05. 1899
Ján Piatrik alias Mališ 09. 08. 1855 zomrel
Ján Piatrik 19. 02. 1856 zomrel
Ján Piatrik 26. 11. 1859 09. 12. 1859
Ján Piatrik 15. 06. 1864 07. 02. 1865
Ján Piatrik 14. 06. 1875 31. 01. 1879
Ján Piatrik alias Sklenka 28. 10. 1875 08. 03. 1876
Ján Piatrik alias Kollár 17. 07. 1882 22. 01. 1946
Ján Piatrik 24. 10. 1883 03. 10. 1944
Ján Piatrik alias Poljak 29. 11. 1884 29. 11. 1921
Ján Piatrik alias Mališ 08. 05. 1885 28. 09. 1886
Ján Piatrik alias Kollár 18. 05. 1887 26. 07. 1888
Ján Piatrik alias Sklenka 11. 12. 1888 14. 01. 1894
Ján Piatrik 03. 12. 1890 zomrel
Ján Piatrik alias Sklenka 20. 06. 1891 18. 07. 1891
Ján Piatrik alias Sklenka 18. 05. 1896 22. 07. 1896
Ján Piatrik alias Mališ 17. 10. 1899 zomrel
Jozef Piatrik 08. 02. 1783 zomrel
Jozef Piatrik alias Mališ 05. 12. 1808 04. 07. 1847
Jozef Piatrik 02. 03. 1810 zomrel
Jozef Piatrik 21. 10. 1813 19. 09. 1832
Jozef Piatrik 08. 03. 1823 14. 05. 1823
Jozef Piatrik alias Mališ 02. 03. 1826 17. 04. 1864
Jozef Piatrik alias Kollár 01. 03. 1827 05. 04. 1849
Jozef Piatrik 06. 03. 1846 24. 08. 1846
Jozef Piatrik alias Mališ 06. 03. 1853 03. 11. 1886
Jozef Piatrik alias Kollár 05. 01. 1869 12. 03. 1869
Jozef Piatrik 29. 01. 1869 06. 04. 1869
Jozef Piatrik alias Kollár 30. 10. 1877 zomrel
Jozef Piatrik alias Mališ 24. 07. 1883 27. 05. 1884
Jozef Piatrik 12. 05. 1885 zomrel
Jozef Piatrik alias Mališ 30. 10. 1885 01. 12. 1886
Jozef Piatrik alias Mališ 23. 11. 1887 25. 06. 1889
Jozef Piatrik alias Mališ 19. 09. 1888 29. 05. 1973
Jozef Piatrik alias Poljak 10. 11. 1888 23. 05. 1889
Jozef Piatrik alias Sklenka 20. 03. 1895 05. 03. 1899
Jozef Piatrik alias Kollár 20. 07. 1897 23. 10. 1899
Jozef Piatrik alias Poljak 30. 07. 1913 zomrel
Jozef Pavol Piatrik 04. 01. 1768 zomrel
Juraj Piatrik 1729 02. 04. 1770
Juraj Piatrik 1742 28. 09. 1791
Juraj Piatrik 18. 04. 1755 26. 07. 1761
Juraj Piatrik 08. 04. 1762 zomrel
Juraj Piatrik 15. 04. 1769 18. 05. 1790
Juraj Piatrik alias Mališ 15. 03. 1787 zomrel
Juraj Piatrik 23. 04. 1793 13. 09. 1793
Juraj Piatrik alias Kollár 27. 03. 1796 zomrel
Juraj Piatrik 30. 03. 1797 zomrel
Juraj Piatrik 05. 01. 1815 21. 02. 1869
Juraj Piatrik alias Mališ 11. 02. 1819 zomrel
Juraj Piatrik 07. 01. 1821 13. 03. 1821
Juraj Piatrik 30. 03. 1821 10. 04. 1839
Juraj Piatrik alias Kollár 31. 07. 1824 12. 09. 1824
Juraj Piatrik alias Sklenka 05. 04. 1846 04. 11. 1895
Juraj Piatrik alias Mališ 02. 10. 1860 15. 04. 1930
Juraj Piatrik alias Sklenka 21. 04. 1886 zomrel
Juraj Piatrik alias Mališ 02. 05. 1887 20. 01. 1889
Karol Piatrik 03. 02. 1828 05. 09. 1867
Laurinec Piatrik 11. 08. 1751 zomrel
Laurinec Piatrik 06. 08. 1761 15. 01. 1790
Laurinec Piatrik 08. 08. 1762 01. 07. 1795
Laurinec Piatrik 09. 08. 1762 zomrel
Laurinec Piatrik alias Mališ 08. 08. 1841 11. 10. 1843
Ľudovít Piatrik 21. 09. 1833 zomrel
Martin Piatrik 28. 10. 1781 11. 05. 1787
Martin Piatrik 03. 10. 1796 11. 03. 1801
Martin Piatrik 31. 10. 1841 19. 04. 1842
Martin Piatrik 12. 11. 1850 20. 11. 1850
Martin Piatrik 09. 11. 1881 22. 03. 1971
Martin Piatrik 08. 10. 1913 14. 08. 1998
Matej Piatrik 1718 04. 05. 1798
Matej Piatrik 1733 zomrel
Matej Piatrik 06. 02. 1768 16. 01. 1772
Matej Piatrik 14. 02. 1773 08. 02. 1822
Matej Piatrik 05. 02. 1774 zomrel
Matej Piatrik 15. 02. 1825 06. 03. 1825
Matúš Piatrik 18. 09. 1765 zomrel
Matúš Piatrik 02. 01. 1788 zomrel
Matúš Piatrik 10. 09. 1791 zomrel
Matúš Piatrik 14. 09. 1831 21. 01. 1834
Michal Piatrik 19. 06. 1747 22. 01. 1795
Michal Piatrik 06. 08. 1766 zomrel
Michal Piatrik 26. 09. 1770 06. 10. 1821
Michal Piatrik 11. 09. 1771 zomrel
Michal Piatrik alias Kollár 12. 09. 1782 zomrel
Michal Piatrik 19. 09. 1803 01. 05. 1804
Michal Piatrik 27. 08. 1812 13. 10. 1812
Michal Piatrik alias Mališ/Poljak 18. 01. 1858 17. 08. 1892
Michal Piatrik 06. 09. 1861 27. 10. 1931
Michal Piatrik alias Poljak 17. 09. 1890 26. 01. 1957
Michal Piatrik alias Mališ 30. 09. 1896 zomrel
Ondrej Piatrik 1696 08. 02. 1778
Ondrej Piatrik 1728 08. 12. 1796
Ondrej Piatrik alias Kollár 21. 07. 1759 04. 08. 1809
Ondrej Piatrik 05. 12. 1759 23. 09. 1761
Ondrej Piatrik alias Kollár 02. 04. 1798 06. 04. 1862
Ondrej Piatrik alias Kollár 24. 01. 1838 08. 02. 1842
Pavol Piatrik 13. 01. 1761 zomrel
Pavol Piatrik 07. 01. 1785 15. 08. 1795
Pavol Piatrik 28. 12. 1786 04. 02. 1787
Pavol Piatrik 26. 08. 1834 zomrel
Pavol Piatrik 20. 01. 1838 14. 04. 1838
Pavol Piatrik alias Sklenka 25. 01. 1858 zomrel
Pavol Piatrik alias Mališ 06. 07. 1881 zomrel
Štefan Piatrik 06. 12. 1777 zomrel
Štefan Piatrik 05. 07. 1780 07. 08. 1807
Štefan Piatrik 16. 06. 1787 24. 08. 1830
Štefan Piatrik 26. 03. 1811 22. 02. 1858
Štefan Piatrik 13. 07. 1819 06. 03. 1820
Štefan Piatrik alias Kollár 23. 12. 1845 03. 12. 1890
Štefan Piatrik alias Sklenka 13. 01. 1853 25. 01. 1853
Štefan Piatrik 17. 12. 1857 08. 08. 1858
Štefan Piatrik alias Sklenka 13. 08. 1860 27. 10. 1861
Štefan Piatrik alias Kollár 05. 12. 1870 30. 01. 1871
Štefan Piatrik alias Kollár 31. 12. 1888 14. 02. 1891
Štefan Piatrik 25. 01. 1895 zomrel
Štefan Piatrik alias Mališ 19. 08. 1905 18. 05. 1969
Tomáš Piatrik 1720 30. 04. 1784
Tomáš Piatrik alias Mališ 16. 12. 1836 26. 03. 1837
Tomáš Piatrik 17. 10. 1841 21. 12. 1843
Tomáš Piatrik alias Sklenka 10. 12. 1853 01. 04. 1899
Valentín Piatrik 01. 02. 1844 18. 03. 1851
Agnesa Piatriková 13. 09. 1839 16. 02. 1843
Albertína Piatriková alias Sklenková 03. 07. 1898 14. 09. 1901
Alžbeta Piatriková, rod. Pivovarčiová 1740 23. 01. 1795
Alžbeta Piatriková, rod. Straková alias Kuricová 02. 03. 1754 13. 04. 1800
Alžbeta Piatriková, rod. Ďurianová 18. 11. 1762 02. 11. 1815
Alžbeta Piatriková 06. 02. 1785 zomrela
Alžbeta Piatriková, rod. Baranová 18. 04. 1802 30. 06. 1830
Alžbeta Piatriková, rod. Novodomcová 18. 11. 1813 14. 08. 1858
Alžbeta Piatriková, rod. Ďurianová 18. 10. 1815 13. 04. 1855
Alžbeta Piatriková 26. 10. 1849 21. 01. 1853
Alžbeta Piatriková 13. 12. 1854 30. 01. 1865
Anastázia Piatriková, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 04. 08. 1900 zomrela
Anna Piatriková 1725 15. 01. 1805
Anna Piatriková 1742 18. 02. 1810
Anna Piatriková 22. 07. 1753 zomrela
Anna Piatriková, rod. Pastierová 1756 02. 03. 1802
Anna Piatriková 22. 02. 1765 zomrela
Anna Piatriková 08. 07. 1766 zomrela
Anna Piatriková 02. 02. 1779 09. 09. 1783
Anna Piatriková, rod. Kňažková 1787 zomrela
Anna Piatriková 20. 07. 1788 zomrela
Anna Piatriková 03. 09. 1788 zomrela
Anna Piatriková 25. 12. 1789 01. 01. 1790
Anna Piatriková, rod. Záhorcová 05. 01. 1801 26. 08. 1822
Anna Piatriková, rod. Piatriková 12. 05. 1801 09. 05. 1838
Anna Piatriková, rod. Sklenková 1815 13. 02. 1842
Anna Piatriková 28. 08. 1815 01. 12. 1822
Anna Piatriková, rod. Kubíková 1816 31. 03. 1840
Anna Piatriková, rod. Piatriková 1820 zomrela
Anna Piatriková alias Kollárová 01. 06. 1822 06. 11. 1822
Anna Piatriková, rod. Urgelová 02. 11. 1825 zomrela
Anna Piatriková alias Kollárová 23. 07. 1829 02. 09. 1829
Anna Piatriková alias Kollárová 05. 02. 1842 06. 02. 1842
Anna Piatriková 23. 07. 1842 04. 12. 1843
Anna Piatriková, rod. Podhorová 16. 07. 1845 03. 06. 1876
Anna Piatriková, rod. Minková 16. 01. 1851 zomrela
Anna Piatriková 14. 01. 1855 20. 05. 1858
Anna Piatriková, rod. Páchniková alias Mališová 31. 05. 1863 zomrela
Anna Piatriková, rod. Beličková 28. 09. 1866 13. 04. 1945
Anna Piatriková 12. 12. 1874 19. 04. 1881
Anna Piatriková alias Kollárová 25. 02. 1875 31. 10. 1876
Anna Piatriková alias Sklenková 09. 01. 1887 30. 06. 1888
Anna Piatriková, rod. Čulíková 09. 01. 1887 17. 03. 1977
Anna Piatriková alias Sklenková 18. 02. 1889 09. 05. 1889
Anna Piatriková, rod. Cepláková 03. 02. 1892 zomrela
Anna Piatriková alias Mališová 12. 02. 1892 zomrela
Anna Piatriková alias Mališová 13. 11. 1893 28. 09. 1899
Anna Piatriková, rod. Nárožná 13. 06. 1894 zomrela
Antónia Piatriková 18. 03. 1923 zomrela
Apolónia Piatriková alias Kollárová 31. 12. 1839 16. 02. 1842
Cecília Piatriková, rod. Tomášiková 20. 11. 1858 02. 10. 1932
Cecília Piatriková, rod. Šinová 28. 10. 1861 zomrela
Dorota Piatriková, rod. Hricová 1776 26. 12. 1798
Emília Piatriková, rod. Klementová 18. 02. 1910 1960
Emília Piatriková 10. 12. 1920 03. 02. 2000
Emília Piatriková, rod. Sklenková alias Malachová 10. 12. 1924 04. 01. 2004
Fides Piatriková 22. 04. 1769 20. 04. 1776
Fides Piatriková, rod. Sklenková 25. 12. 1771 27. 09. 1821
Fides Piatriková, rod. Cepláková 29. 07. 1775 29. 12. 1826
Františka Piatriková, rod. Slašťanová 15. 02. 1861 zomrela
Gabriela Piatriková alias Mališová 24. 03. 1879 26. 01. 1880
Helena Piatriková 08. 02. 1767 zomrela
Helena Piatriková 05. 03. 1771 zomrela
Helena Piatriková 08. 04. 1779 zomrela
Helena Piatriková alias Kollárová 07. 03. 1790 24. 09. 1791
Helena Piatriková 17. 02. 1811 23. 03. 1813
Helena Piatriková 26. 11. 1817 06. 12. 1822
Jozefína Piatriková, rod. Urgelová 19. 09. 1891 18. 09. 1987
Karolína Piatriková 27. 10. 1846 14. 01. 1853
Katarína Piatriková 17. 11. 1756 zomrela
Katarína Piatriková 08. 08. 1771 zomrela
Katarína Piatriková, rod. Záhorcová 03. 11. 1804 26. 03. 1843
Katarína Piatriková alias Mališová 25. 11. 1850 28. 02. 1853
Katarína Piatriková, rod. Trubanová alias Páločná 16. 10. 1853 zomrela
Katarína Piatriková, rod. Barniaková 08. 11. 1855 08. 07. 1931
Katarína Piatriková 20. 05. 1866 11. 08. 1866
Katarína Piatriková alias Sklenková 03. 07. 1869 14. 02. 1879
Katarína Piatriková 13. 08. 1873 03. 09. 1873
Katarína Piatriková alias Sklenková 11. 06. 1877 14. 01. 1878
Magdaléna Piatriková alias Kollárová 03. 07. 1835 23. 05. 1850
Magdaléna Piatriková alias Kollárová 18. 02. 1851 04. 04. 1851
Magdaléna Helena Piatriková, rod. Hliebajová 13. 06. 1862 11. 10. 1934
Mária Piatriková 1707 05. 08. 1759
Mária Piatriková 1733 08. 01. 1775
Mária Piatriková, rod. Šoucová 1733 11. 02. 1778
Mária Piatriková, rod. Šimunová 1738 27. 02. 1766
Mária Piatriková 14. 03. 1745 11. 11. 1802
Mária Piatriková, rod. Bartošová 28. 04. 1745 zomrela
Mária Piatriková 12. 03. 1757 zomrela
Mária Piatriková 18. 05. 1763 zomrela
Mária Piatriková, rod. Ihracká 04. 03. 1764 04. 01. 1810
Mária Piatriková, rod. Majerová 04. 05. 1765 zomrela
Mária Piatriková, rod. Švecová 08. 02. 1769 07. 04. 1798
Mária Piatriková, rod. Minková 08. 01. 1776 01. 04. 1797
Mária Piatriková 26. 05. 1777 25. 02. 1778
Mária Piatriková, rod. Dovičiarová alias Žiaková 20. 09. 1789 03. 04. 1845
Mária Piatriková, rod. Páločná alias Žiaková 27. 01. 1793 28. 07. 1822
Mária Piatriková 20. 09. 1795 zomrela
Mária Piatriková, rod. Malachová 02. 02. 1811 12. 03. 1845
Mária Piatriková 12. 04. 1813 zomrela
Mária Piatriková 17. 07. 1813 30. 12. 1813
Mária Piatriková 19. 02. 1814 17. 05. 1814
Mária Piatriková, rod. Ďurková alias Nemcová 1815 13. 12. 1847
Mária Piatriková, rod. Páchniková 08. 12. 1817 16. 04. 1861
Mária Piatriková, rod. Hábelová 07. 01. 1828 30. 04. 1878
Mária Piatriková 08. 06. 1843 21. 03. 1853
Mária Piatriková alias Mališová 06. 09. 1844 zomrela
Mária Piatriková 12. 10. 1844 28. 06. 1853
Mária Piatriková alias Sklenková 30. 04. 1856 01. 02. 1857
Mária Piatriková 09. 03. 1857 08. 03. 1870
Mária Piatriková alias Mališová 07. 03. 1863 zomrela
Mária Piatriková 24. 01. 1864 zomrela
Mária Piatriková alias Sklenková 22. 05. 1873 zomrela
Mária Piatriková alias Kollárová 16. 07. 1884 27. 06. 1885
Mária Piatriková, rod. Čabáková 06. 10. 1888 01. 05. 1926
Mária Piatriková alias Sklenková 18. 02. 1889 09. 05. 1889
Paulína Piatriková, rod. Ivanová zomrela
Paulína Piatriková 15. 09. 1881 zomrela
Paulína Piatriková alias Kollárová 11. 02. 1885 13. 02. 1888
Paulína Piatriková, rod. Dekýšová 27. 06. 1894 zomrela
Petronela Piatriková alias Mališová 18. 05. 1830 26. 02. 1874
Petronela Piatriková alias Kollárová 14. 11. 1830 26. 01. 1831
Rozália Piatriková, rod. Kubíková alias Minková 27. 08. 1831 21. 05. 1871
Rozália Piatriková alias Sklenková 11. 08. 1865 19. 12. 1865
Rozália Piatriková alias Sklenková 16. 12. 1866 zomrela
Rozália Piatriková alias Sklenková 15. 01. 1887 zomrela
Rozália Piatriková alias Mališová 01. 03. 1891 14. 02. 1894
Rozália Piatriková alias Kollárová 22. 06. 1891 05. 05. 1898
Rozália Piatriková alias Sklenková 15. 02. 1892 21. 01. 1894
Veronika Piatriková 09. 03. 1809 03. 04. 1853
Veronika Piatriková alias Mališová 21. 02. 1838 27. 03. 1840
Veronika Piatriková 11. 12. 1867 16. 02. 1868
Veronika Piatriková alias Kollárová 10. 02. 1872 zomrela
Veronika Piatriková 21. 08. 1887 zomrela
Viktória Piatriková, rod. Kubíková 10. 05. 1880 17. 04. 1931
Viktória Piatriková alias Kollárová 23. 10. 1880 04. 02. 1882
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec