Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Fides Piatriková, rod. Sklenková 25. 12. 1771 27. 09. 1821
Anna Piatriková, rod. Sklenková 1815 13. 02. 1842
Katarína Sklenková, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 21. 04. 1822 09. 07. 1845
Anna Sklenková, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 20. 09. 1843 19. 02. 1893
Anna Piatriková Minková, rod. Sklenková 04. 11. 1854 zomrela
Mária Piatriková alias Sklenková 30. 04. 1856 01. 02. 1857
Anna Peťková, rod. Piatriková alias Sklenková 03. 11. 1862 zomrela
Rozália Piatriková alias Sklenková 11. 08. 1865 19. 12. 1865
Rozália Piatriková alias Sklenková 16. 12. 1866 zomrela
Katarína Piatriková alias Sklenková 03. 07. 1869 14. 02. 1879
Mária Piatriková alias Sklenková 22. 05. 1873 zomrela
Katarína Piatriková alias Sklenková 11. 06. 1877 14. 01. 1878
Veronika Sklenková, rod. Piatriková 29. 07. 1878 19. 10. 1933
Mária Sklenková, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 27. 10. 1883 25. 02. 1960
Rozália Zaťková, rod. Piatriková alias Sklenková 08. 01. 1884 zomrela
Mária Hešková, rod. Piatriková alias Sklenková 29. 01. 1884 zomrela
Anna Piatriková alias Sklenková 09. 01. 1887 30. 06. 1888
Rozália Piatriková alias Sklenková 15. 01. 1887 zomrela
Anna Piatriková alias Sklenková 18. 02. 1889 09. 05. 1889
Mária Piatriková alias Sklenková 18. 02. 1889 09. 05. 1889
Mária Sklenková, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 25. 12. 1891 27. 01. 1968
Rozália Piatriková alias Sklenková 15. 02. 1892 21. 01. 1894
Mária Beličková, rod. Piatriková alias Sklenková 05. 10. 1894 zomrela
Mária Sklenková, rod. Piatriková 13. 03. 1896 1948
Albertína Piatriková alias Sklenková 03. 07. 1898 14. 09. 1901
Paulína Peťková, rod. Piatriková alias Sklenková 01. 05. 1900 19. 11. 1985
Emília Piatriková, rod. Sklenková alias Malachová 10. 12. 1924 04. 01. 2004
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec