Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Alžbeta Štefanková, rod. Piatriková zomrela
Paulína Piatriková, rod. Ivanová zomrela
Mária Piatriková 1707 05. 08. 1759
Anna Piatriková 1725 15. 01. 1805
Mária Piatriková 1733 08. 01. 1775
Mária Piatriková, rod. Šoucová 1733 11. 02. 1778
Mária Piatriková, rod. Šimunová 1738 27. 02. 1766
Alžbeta Piatriková, rod. Pivovarčiová 1740 23. 01. 1795
Alžbeta Kaňová, rod. Piatriková 1741 20. 02. 1791
Anna Piatriková 1742 18. 02. 1810
Mária Piatriková Sklenková 1744 zomrela
Mária Piatriková 14. 03. 1745 11. 11. 1802
Mária Piatriková, rod. Bartošová 28. 04. 1745 zomrela
Anna Piatriková 22. 07. 1753 zomrela
Alžbeta Piatriková, rod. Straková alias Kuricová 02. 03. 1754 13. 04. 1800
Mária Krausová, rod. Piatriková 03. 07. 1754 22. 04. 1797
Anna Piatriková, rod. Pastierová 1756 02. 03. 1802
Katarína Piatriková 17. 11. 1756 zomrela
Mária Piatriková 12. 03. 1757 zomrela
Anna Nemcová, rod. Piatriková 22. 07. 1759 21. 09. 1791
Alžbeta Piatriková, rod. Ďurianová 18. 11. 1762 02. 11. 1815
Mária Piatriková 18. 05. 1763 zomrela
Helena Minková, rod. Piatriková 04. 11. 1763 zomrela
Mária Piatriková, rod. Ihracká 04. 03. 1764 04. 01. 1810
Anna Piatriková 22. 02. 1765 zomrela
Mária Piatriková, rod. Majerová 04. 05. 1765 zomrela
Anna Piatriková 08. 07. 1766 zomrela
Helena Piatriková 08. 02. 1767 zomrela
Mária Kubíková, rod. Piatriková 28. 01. 1769 12. 09. 1811
Mária Piatriková, rod. Švecová 08. 02. 1769 07. 04. 1798
Fides Piatriková 22. 04. 1769 20. 04. 1776
Helena Piatriková 05. 03. 1771 zomrela
Katarína Piatriková 08. 08. 1771 zomrela
Fides Piatriková, rod. Sklenková 25. 12. 1771 27. 09. 1821
Mária Straková, rod. Piatriková 10. 07. 1775 16. 03. 1800
Fides Piatriková, rod. Cepláková 29. 07. 1775 29. 12. 1826
Dorota Piatriková, rod. Hricová 1776 26. 12. 1798
Helena Radolfiová, rod. Piatriková 06. 01. 1776 11. 12. 1834
Mária Piatriková, rod. Minková 08. 01. 1776 01. 04. 1797
Mária Piatriková 26. 05. 1777 25. 02. 1778
Anna Piatriková 02. 02. 1779 09. 09. 1783
Helena Mališová, rod. Piatriková 08. 04. 1779 31. 10. 1809
Anna Baranová, rod. Piatriková 27. 06. 1779 zomrela
Anna Záhorcová, rod. Piatriková 04. 07. 1780 21. 02. 1806
Mária Žiaková, rod. Piatriková 24. 09. 1781 01. 03. 1817
Katarína Piatriková Sklenková, rod. Dovičiarová alias Žiaková 23. 11. 1782 zomrela
Anna Dovičiarová/Žiaková alias Piatriková 30. 09. 1784 16. 09. 1833
Mária Páločná, rod. Piatriková alias Kollárová 04. 11. 1784 28. 03. 1838
Alžbeta Piatriková 06. 02. 1785 zomrela
Anna Piatriková, rod. Kňažková 1787 zomrela
Anna Piatriková 20. 07. 1788 zomrela
Anna Piatriková 03. 09. 1788 zomrela
Mária Piatriková, rod. Dovičiarová alias Žiaková 20. 09. 1789 03. 04. 1845
Anna Piatriková 25. 12. 1789 01. 01. 1790
Helena Piatriková alias Kollárová 07. 03. 1790 24. 09. 1791
Anna Kubíková, rod. Piatriková 26. 07. 1792 12. 05. 1810
Katarína Piatriková Škriniarová, rod. Malachová 23. 10. 1792 21. 12. 1819
Helena Páločná, rod. Piatriková alias Kollárová 08. 01. 1793 zomrela
Mária Piatriková, rod. Páločná alias Žiaková 27. 01. 1793 28. 07. 1822
Mária Krausová, rod. Piatriková 14. 09. 1794 17. 02. 1832
Mária Piatriková 20. 09. 1795 zomrela
Mária Mališová, rod. Piatriková 19. 03. 1797 zomrela
Anna Golhová Krausová, rod. Piatriková 23. 06. 1799 24. 10. 1844
Anna Forgáčová, rod. Piatriková alias Kollárová 05. 07. 1800 zomrela
Anna Piatriková, rod. Záhorcová 05. 01. 1801 26. 08. 1822
Anna Piatriková, rod. Piatriková 12. 05. 1801 09. 05. 1838
Helena Záhorcová, rod. Piatriková 28. 12. 1801 15. 10. 1845
Alžbeta Piatriková, rod. Baranová 18. 04. 1802 30. 06. 1830
Katarína Páločná, rod. Piatriková 16. 05. 1804 19. 04. 1869
Alžbeta Mališová, rod. Piatriková 19. 10. 1804 05. 02. 1843
Katarína Piatriková, rod. Záhorcová 03. 11. 1804 26. 03. 1843
Katarína Malachová, rod. Piatriková 13. 03. 1805 08. 02. 1836
Anna Piatriková Sklenková, rod. Straková alias Kuricová 29. 05. 1805 zomrela
Alžbeta Štefanovičová, rod. Piatriková 29. 01. 1807 25. 03. 1858
Alžbeta Šimunová, rod. Piatriková 28. 05. 1807 zomrela
Veronika Piatriková 09. 03. 1809 03. 04. 1853
Mária Malachová, rod. Dovičiarová alias Piatriková 24. 01. 1810 16. 03. 1848
Alžbeta Páločná, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 30. 10. 1810 15. 07. 1850
Mária Piatriková, rod. Malachová 02. 02. 1811 12. 03. 1845
Helena Piatriková 17. 02. 1811 23. 03. 1813
Mária Piatriková 12. 04. 1813 zomrela
Mária Piatriková 17. 07. 1813 30. 12. 1813
Alžbeta Piatriková, rod. Novodomcová 18. 11. 1813 14. 08. 1858
Mária Piatriková 19. 02. 1814 17. 05. 1814
Anna Piatriková, rod. Sklenková 1815 13. 02. 1842
Mária Piatriková, rod. Ďurková alias Nemcová 1815 13. 12. 1847
Anna Piatriková 28. 08. 1815 01. 12. 1822
Katarína Malachová, rod. Piatriková 13. 10. 1815 11. 11. 1844
Alžbeta Piatriková, rod. Ďurianová 18. 10. 1815 13. 04. 1855
Anna Piatriková, rod. Kubíková 1816 31. 03. 1840
Anna Dovičiarová alias Piatriková 23. 12. 1816 10. 03. 1821
Helena Piatriková 26. 11. 1817 06. 12. 1822
Mária Piatriková, rod. Páchniková 08. 12. 1817 16. 04. 1861
Mária Kollárová alias Piatriková/Páločná 27. 03. 1818 04. 10. 1818
Mária Kollárová alias Piatriková 16. 06. 1818 16. 06. 1818
Anna Piatriková, rod. Piatriková 1820 zomrela
Mária Gajdošová, rod. Piatriková alias Kollárová 04. 01. 1820 22. 11. 1848
Anna Filandová Páchniková, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 13. 04. 1820 11. 02. 1871
Katarína Sklenková, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 21. 04. 1822 09. 07. 1845
Anna Piatriková alias Kollárová 01. 06. 1822 06. 11. 1822
Mária Kollárová alias Piatriková/Pobežková 15. 06. 1822 01. 11. 1822
Mária Piatriková Ošústová, rod. Baranová 07. 12. 1823 17. 10. 1875
Mária Kollárová alias Piatriková/Páločná 15. 10. 1824 20. 03. 1825
Anna Dovičiarová alias Piatriková/Štefanková 25. 05. 1825 06. 11. 1825
Anna Piatriková, rod. Urgelová 02. 11. 1825 zomrela
Anna Šimunová, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 09. 03. 1826 14. 01. 1852
Mária Dovičiarová alias Piatriková/Štefanková 27. 12. 1827 28. 12. 1827
Mária Piatriková Štefanovičová, rod. Trokšiarová alias Pastorková 06. 01. 1828 28. 07. 1886
Mária Piatriková, rod. Hábelová 07. 01. 1828 30. 04. 1878
Petronela Dovičiarová alias Piatriková/Štefanková 25. 05. 1829 12. 02. 1830
Anna Piatriková alias Kollárová 23. 07. 1829 02. 09. 1829
Karolína Pastorková, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 05. 12. 1829 25. 02. 1877
Petronela Piatriková alias Mališová 18. 05. 1830 26. 02. 1874
Petronela Piatriková alias Kollárová 14. 11. 1830 26. 01. 1831
Rozália Piatriková, rod. Kubíková alias Minková 27. 08. 1831 21. 05. 1871
Agnesa Malachová, rod. Piatriková alias Kollárová 17. 11. 1832 04. 02. 1868
Antónia Kollárová alias Piatriková/Páločná 07. 02. 1835 11. 03. 1844
Eleonóra Šimunová Baranová, rod. Piatriková 16. 02. 1835 06. 06. 1872
Karolína Minková, rod. Dovičiarová alias Piatriková/Štefanková 07. 03. 1835 08. 01. 1885
Magdaléna Piatriková alias Kollárová 03. 07. 1835 23. 05. 1850
Katarína Albertová, rod. Piatriková 07. 07. 1836 24. 06. 1897
Rozália Kollárová alias Piatriková/Páločná 28. 08. 1836 10. 09. 1846
Karolína Štefanovičová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 09. 03. 1837 15. 12. 1898
Veronika Piatriková alias Mališová 21. 02. 1838 27. 03. 1840
Katarína Dovičiarová alias Piatriková/Štefanková 28. 03. 1838 27. 07. 1839
Veronika Baranová, rod. Piatriková 05. 07. 1839 31. 12. 1885
Alžbeta Kollárová alias Piatriková/Páločná 13. 08. 1839 10. 10. 1839
Agnesa Piatriková 13. 09. 1839 16. 02. 1843
Veronika Daubnerová, rod. Piatriková 29. 09. 1839 zomrela
Apolónia Piatriková alias Kollárová 31. 12. 1839 16. 02. 1842
Juliana Kollárová alias Piatriková/Páločná 04. 12. 1840 17. 11. 1843
Kollárová alias Piatriková/Páločná 29. 03. 1841 29. 03. 1841
Anna Piatriková alias Kollárová 05. 02. 1842 06. 02. 1842
Anna Piatriková 23. 07. 1842 04. 12. 1843
Veronika Páchniková, rod. Piatriková alias Kollárová 07. 02. 1843 08. 03. 1877
Mária Piatriková 08. 06. 1843 21. 03. 1853
Anna Sklenková, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 20. 09. 1843 19. 02. 1893
Mária Piatriková alias Mališová 06. 09. 1844 zomrela
Mária Piatriková 12. 10. 1844 28. 06. 1853
Anna Piatriková, rod. Podhorová 16. 07. 1845 03. 06. 1876
Mária Kollárová alias Piatriková/Páločná 07. 09. 1846 zomrela
Karolína Piatriková 27. 10. 1846 14. 01. 1853
Mária Páchniková, rod. Piatriková alias Kollárová 06. 09. 1848 22. 11. 1883
Alžbeta Piatriková 26. 10. 1849 21. 01. 1853
Katarína Piatriková alias Mališová 25. 11. 1850 28. 02. 1853
Anna Piatriková, rod. Minková 16. 01. 1851 zomrela
Magdaléna Piatriková alias Kollárová 18. 02. 1851 04. 04. 1851
Zuzana Piatriková, rod. Jokelová 28. 07. 1851 23. 08. 1886
Antónia Kollárová alias Piatriková/Páločná 15. 10. 1851 05. 04. 1852
Anna Beňová, rod. Piatriková 03. 03. 1852 10. 03. 1900
Mária Žbirková, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 10. 01. 1853 zomrela
Anna Ďurková, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 11. 09. 1853 16. 04. 1880
Katarína Piatriková, rod. Trubanová alias Páločná 16. 10. 1853 zomrela
Anna Piatriková Minková, rod. Sklenková 04. 11. 1854 zomrela
Anna Esterháziová Šimková, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 07. 12. 1854 zomrela
Alžbeta Piatriková 13. 12. 1854 30. 01. 1865
Anna Piatriková 14. 01. 1855 20. 05. 1858
Katarína Piatriková, rod. Barniaková 08. 11. 1855 08. 07. 1931
Mária Piatriková alias Sklenková 30. 04. 1856 01. 02. 1857
Anna Kollárová alias Piatriková/Páločná 26. 06. 1856 zomrela
Mária Piatriková 09. 03. 1857 08. 03. 1870
Mária Slašťanová, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 15. 03. 1858 31. 03. 1898
Cecília Piatriková, rod. Tomášiková 20. 11. 1858 02. 10. 1932
Rozália Kollárová, rod. Piatriková 04. 06. 1859 zomrela
Anna Piatriková Homolová, rod. Podhorová 29. 06. 1859 02. 07. 1898
Antónia Kollárová alias Piatriková/Páločná 17. 07. 1860 23. 04. 1861
Mária Kollárová alias Piatriková/Páločná 09. 09. 1860 zomrela
Františka Piatriková, rod. Slašťanová 15. 02. 1861 zomrela
Katarína Mališová, rod. Piatriková 15. 03. 1861 28. 08. 1894
Mária Kollárová alias Piatriková/Pobežková 04. 08. 1861 29. 08. 1861
Cecília Piatriková, rod. Šinová 28. 10. 1861 zomrela
Magdaléna Helena Piatriková, rod. Hliebajová 13. 06. 1862 11. 10. 1934
Anna Peťková, rod. Piatriková alias Sklenková 03. 11. 1862 zomrela
Cecília Piatriková Trokšiarová, rod. Beňušková 29. 12. 1862 09. 01. 1934
Mária Piatriková alias Mališová 07. 03. 1863 zomrela
Katarína Kollárová alias Piatriková/Páločná 26. 05. 1863 22. 07. 1864
Anna Piatriková, rod. Páchniková alias Mališová 31. 05. 1863 zomrela
Mária Piatriková 24. 01. 1864 zomrela
Anna Kollárová alias Piatriková/Pobežková 08. 07. 1864 10. 12. 1865
Rozália Piatriková alias Sklenková 11. 08. 1865 19. 12. 1865
Katarína Piatriková 20. 05. 1866 11. 08. 1866
Anna Michelíková Jančová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 11. 06. 1866 zomrela
Katarína Kollárová alias Piatriková/Páločná 27. 06. 1866 03. 08. 1867
Anna Piatriková, rod. Beličková 28. 09. 1866 13. 04. 1945
Karolína Dovičiarová alias Piatriková/Štefanková 04. 11. 1866 30. 03. 1871
Rozália Piatriková alias Sklenková 16. 12. 1866 zomrela
Veronika Piatriková 11. 12. 1867 16. 02. 1868
Rozália Kollárová alias Piatriková/Páločná 07. 02. 1869 27. 06. 1870
Mária Kollárová alias Piatriková/Pobežková 21. 03. 1869 03. 01. 1895
Katarína Piatriková alias Sklenková 03. 07. 1869 14. 02. 1879
Anna Kollárová alias Piatriková/Páločná 20. 06. 1870 27. 07. 1870
Rozália Kollárová alias Piatriková/Pobežková 29. 12. 1870 24. 04. 1871
Paulína Kollárová alias Piatriková/Páločná 28. 03. 1871 07. 11. 1871
Mária Dovičiarová alias Piatriková/Štefanková 10. 11. 1871 zomrela
Veronika Piatriková alias Kollárová 10. 02. 1872 zomrela
Mária Hábelová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 20. 05. 1872 zomrela
Mária Piatriková alias Sklenková 22. 05. 1873 zomrela
Katarína Piatriková 13. 08. 1873 03. 09. 1873
Anns Dovičiarová alias Piatriková/Štefanková 26. 11. 1873 zomrela
Mária Kollárová alias Piatriková/Pobežková 02. 12. 1873 10. 04. 1877
Anna Mališová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 13. 10. 1874 zomrela
Anna Piatriková 12. 12. 1874 19. 04. 1881
Anna Piatriková alias Kollárová 25. 02. 1875 31. 10. 1876
Katarína Kollárová alias Piatriková/Páločná 10. 04. 1876 22. 05. 1877
Mária Kollárová alias Piatriková/Páločná 23. 11. 1876 26. 12. 1876
Anna Kollárová alias Piatriková/Pobežková 04. 01. 1877 zomrela
Katarína Piatriková alias Sklenková 11. 06. 1877 14. 01. 1878
Veronika Sklenková, rod. Piatriková 29. 07. 1878 19. 10. 1933
Rozália Kollárová alias Piatriková/Pobežková 18. 11. 1878 11. 01. 1896
Rozália Mališová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 02. 02. 1879 zomrela
Gabriela Piatriková alias Mališová 24. 03. 1879 26. 01. 1880
Viktória Piatriková, rod. Kubíková 10. 05. 1880 17. 04. 1931
Viktória Piatriková alias Kollárová 23. 10. 1880 04. 02. 1882
Paulína Piatriková 15. 09. 1881 zomrela
Mária Kollárová alias Piatriková/Pobežková 01. 01. 1882 18. 03. 1882
Juliana Kollárová alias Piatriková/Páločná 15. 02. 1882 07. 07. 1882
Antónia Čabáková, rod. Piatriková alias Mališová 27. 04. 1883 zomrela
Mária Sklenková, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 27. 10. 1883 25. 02. 1960
Rozália Zaťková, rod. Piatriková alias Sklenková 08. 01. 1884 zomrela
Mária Hešková, rod. Piatriková alias Sklenková 29. 01. 1884 zomrela
Mária Piatriková alias Kollárová 16. 07. 1884 27. 06. 1885
Paulína Piatriková alias Kollárová 11. 02. 1885 13. 02. 1888
Anna Kollárová alias Piatriková/Pobežková 26. 08. 1885 15. 09. 1886
Paulína Kollárová alias Piatriková/Pobežková 28. 06. 1886 01. 09. 1886
Anna Piatriková alias Sklenková 09. 01. 1887 30. 06. 1888
Anna Piatriková, rod. Čulíková 09. 01. 1887 17. 03. 1977
Rozália Piatriková alias Sklenková 15. 01. 1887 zomrela
Mária Kollárová alias Piatriková/Pobežková 26. 01. 1887 30. 04. 1888
Zuzana Piatriková, rod. Hoghová 21. 05. 1887 zomrela
Veronika Piatriková 21. 08. 1887 zomrela
Mária Piatriková, rod. Čabáková 06. 10. 1888 01. 05. 1926
Paulína Kollárová alias Piatriková/Pobežková 01. 11. 1888 17. 03. 1890
Anna Piatriková alias Sklenková 18. 02. 1889 09. 05. 1889
Mária Piatriková alias Sklenková 18. 02. 1889 09. 05. 1889
Katarína Kollárová alias Piatriková/Pobežková 04. 03. 1889 20. 09. 1896
Paulína Kollárová alias Piatriková/Páločná 06. 05. 1889 zomrela
Mária Barátová, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 24. 08. 1889 zomrela
Alžbeta Pittnerová, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 06. 11. 1890 10. 10. 1948
Zuzana Piatriková, rod. Behanovská 10. 11. 1890 1966
Antónia Kollárová alias Piatriková/Pobežková 02. 01. 1891 23. 08. 1892
Rozália Piatriková alias Mališová 01. 03. 1891 14. 02. 1894
Rozália Piatriková alias Kollárová 22. 06. 1891 05. 05. 1898
Jozefína Piatriková, rod. Urgelová 19. 09. 1891 18. 09. 1987
Mária Sklenková, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 25. 12. 1891 27. 01. 1968
Anna Piatriková, rod. Cepláková 03. 02. 1892 zomrela
Anna Piatriková alias Mališová 12. 02. 1892 zomrela
Rozália Piatriková alias Sklenková 15. 02. 1892 21. 01. 1894
Alojzia Kollárová alias Piatriková/Pobežková 25. 06. 1892 08. 03. 1896
Mária Beňová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 18. 12. 1892 1923
Rozália Kosorinská, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 30. 08. 1893 zomrela
Anna Piatriková alias Mališová 13. 11. 1893 28. 09. 1899
Katarína Mališová, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 14. 11. 1893 zomrela
Anna Piatriková, rod. Nárožná 13. 06. 1894 zomrela
Paulína Piatriková, rod. Dekýšová 27. 06. 1894 zomrela
Rozália Kollárová alias Piatriková/Pobežková 07. 09. 1894 20. 02. 1895
Mária Beličková, rod. Piatriková alias Sklenková 05. 10. 1894 zomrela
Emília Najšlová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 21. 09. 1895 21. 11. 1967
Anna Kollárová alias Piatriková/Páločná 25. 11. 1895 06. 04. 1900
Anastázia Beňová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 23. 12. 1895 14. 12. 1981
Mária Sklenková, rod. Piatriková 13. 03. 1896 1948
Anastázia Kollárová alias Piatriková/Pobežková 25. 12. 1896 1906
Albertína Piatriková alias Sklenková 03. 07. 1898 14. 09. 1901
Paulína Peťková, rod. Piatriková alias Sklenková 01. 05. 1900 19. 11. 1985
Anastázia Piatriková, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 04. 08. 1900 zomrela
Angela Kollárová alias Piatriková/Pobežková 31. 05. 1901 26. 01. 1902
Petronela Kollárová alias Piatriková/Pobežková 31. 05. 1901 21. 06. 1901
Alžbeta Kružicová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 19. 11. 1902 zomrela
Antónia Dovičiarová, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 30. 01. 1904 21. 05. 1978
Anna Námešná, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 18. 12. 1909 11. 08. 1984
Anna Páločná, rod. Piatriková 18. 01. 1910 1996
Emília Piatriková, rod. Klementová 18. 02. 1910 1960
Anna Mališová alias Piatriková 06. 08. 1910 zomrela
Mária Štefanková, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 12. 06. 1911 04. 10. 1956
Helena Minková, rod. Piatriková alias Mališová 04. 01. 1912 23. 11. 1997
Mária Čabáková, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 19. 05. 1913 07. 06. 1964
Mária Čabáková, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 03. 07. 1913 11. 01. 1978
Paulína Páločná, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 19. 11. 1913 04. 12. 2016
Mária Ťažiarová, rod. Mališová alias Piatriková 21. 03. 1914 12. 09. 1996
Mária Kollárová, rod. Piatriková 21. 10. 1914 20. 10. 2002
Helena Kollárová alias Piatriková/Páločná 22. 11. 1916 zomrela
Margita Kollárová alias Piatriková/Páločná 20. 12. 1919 zomrela
Emília Piatriková 10. 12. 1920 03. 02. 2000
Antónia Piatriková 18. 03. 1923 zomrela
Emília Piatriková, rod. Sklenková alias Malachová 10. 12. 1924 04. 01. 2004
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec