Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Pavol Pobežka zomrel
Laurinec Pobežka 05. 08. 1746 zomrel
Jozef Pobežka 19. 03. 1752 zomrel
Ján Pobežka 03. 06. 1754 zomrel
Juraj Pobežka 25. 03. 1761 06. 03. 1820
Martin Pobežka 26. 10. 1790 10. 10. 1809
Juraj Pobežka 31. 03. 1794 24. 11. 1822
Jakub Pobežka 10. 07. 1796 zomrel
Michal Pobežka 27. 09. 1796 27. 11. 1798
Ondrej Pobežka 23. 11. 1798 25. 11. 1798
Ondrej Pobežka 27. 11. 1801 19. 12. 1801
Ján Pobežka 16. 06. 1808 29. 06. 1808
Jozef Pobežka 06. 03. 1821 zomrel
Štefan Pobežka 01. 08. 1825 zomrel
Michal Pobežka 19. 08. 1838 07. 12. 1902
Jakub Pobežka 17. 06. 1844 zomrel
Michal Pobežka 30. 07. 1873 14. 08. 1943
Ján Pobežka 29. 05. 1877 21. 10. 1877
Martin Pobežka 08. 02. 1883 22. 09. 1885
Štefan Pobežka 26. 12. 1885 zomrel
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec