Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním sa dozviete informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), zamestnanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Alexander Podhora 18. 02. 1829 19. 05. 1835
Ján Podhora 1774 21. 10. 1808
Ján Podhora 05. 04. 1812 31. 01. 1832
Ján Podhora 26. 11. 1874 31. 08. 1893
Ján Podhora 16. 06. 1885 zomrel
Jozef Podhora 04. 03. 1799 31. 01. 1800
Jozef Podhora 13. 09. 1803 27. 05. 1848
Jozef Podhora 23. 10. 1871 01. 05. 1887
Jozef Podhora 16. 12. 1920 19. 04. 1999
Juraj Podhora 1758 12. 08. 1802
Juraj Podhora 09. 01. 1810 01. 02. 1814
Juraj Podhora 18. 02. 1814 20. 05. 1866
Juraj Podhora 06. 11. 1847 19. 03. 1903
Juraj Podhora 06. 11. 1881 18. 06. 1885
Martin Podhora 04. 10. 1784 13. 10. 1791
Martin Podhora 05. 09. 1795 zomrel
Matej Podhora 22. 02. 1806 zomrel
Michal Podhora 27. 03. 1816 zomrel
Ondrej Podhora 29. 11. 1842 30. 08. 1891
Ondrej Podhora 26. 11. 1868 21. 12. 1868
Pavol Podhora 1760 28. 02. 1797
Pavol Podhora 25. 01. 1914 1984
Štefan Podhora 1776 24. 02. 1828
Tomáš Podhora 16. 12. 1792 zomrel
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec