Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Mária Podhorová, rod. Kaňová 10. 08. 1763 30. 03. 1791
Mária Žiaková, rod. Podhorová 1765 06. 03. 1800
Helena Podhorová, rod. Baranová 23. 03. 1767 27. 03. 1801
Helena Podhorová 1773 06. 11. 1830
Helena Podhorová Zverková, rod. Vozárová 20. 02. 1777 zomrela
Katarína Podhorová Urgelová, rod. Páchniková alias Kaňová 06. 11. 1779 07. 01. 1809
Mária Podhorová Piatriková, rod. Čabáková 28. 12. 1780 zomrela
Mária Podhorová 03. 01. 1789 23. 09. 1791
Helena Podhorová 13. 04. 1793 zomrela
Mária Podhorová 23. 01. 1795 15. 10. 1797
Mária Páločná, rod. Podhorová 01. 03. 1801 10. 06. 1826
Mária Podhorová Páchniková, rod. Struhárová 06. 12. 1805 28. 01. 1860
Anna Radolfiová, rod. Podhorová 22. 02. 1806 15. 12. 1842
Mária Podhorová, rod. Záhorcová 18. 06. 1807 01. 06. 1837
Katarína Podhorová 01. 09. 1808 10. 03. 1809
Katarína Podhorová Malachová, rod. Marková 02. 05. 1809 23. 01. 1847
Mária Podhorová, rod. Vozárová 28. 05. 1813 01. 10. 1858
Katarína Podhorová 10. 09. 1818 zomrela
Karolína Podhorová 19. 07. 1833 zomrela
Katarína Poljaková, rod. Podhorová 11. 06. 1839 23. 02. 1906
Mária Podhorová 11. 06. 1839 zomrela
Anna Podhorová 03. 11. 1842 16. 01. 1843
Barbora Podhorová 29. 11. 1842 15. 12. 1843
Rozália Podhorová 21. 06. 1844 11. 02. 1845
Anna Piatriková, rod. Podhorová 16. 07. 1845 03. 06. 1876
Mária Podhorová, rod. Páchniková alias Kubíková 30. 03. 1846 08. 03. 1892
Mária Podhorová, rod. Baranová 16. 03. 1853 08. 05. 1895
Anna Piatriková Homolová, rod. Podhorová 29. 06. 1859 02. 07. 1898
Rozália Slivková, rod. Podhorová 21. 06. 1875 zomrela
Anna Kollárová, rod. Podhorová 02. 09. 1878 28. 10. 1946
Katarína Podhorová 02. 11. 1878 15. 01. 1883
Anna Podhorová 11. 07. 1888 03. 07. 1889
Paulína Podhorová, rod. Marková 22. 10. 1890 31. 07. 1970
Mária Podhorová 04. 09. 1893 04. 03. 1894
Emília Podhorová 22. 09. 1919 15. 04. 2014
Mária Podhorová 22. 05. 1920 28. 11. 2009
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec