Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Mária Poljaková 1725 27. 08. 1775
Mária Páchniková, rod. Poljaková 09. 08. 1744 29. 11. 1795
Mária Poljaková 10. 01. 1746 21. 02. 1753
Dorota Poljaková 07. 03. 1748 zomrela
Alžbeta Poljaková 26. 06. 1754 zomrela
Anna Poljaková, rod. Dobiasová 1762 zomrela
Mária Poljaková, rod. Bajnoková 25. 12. 1776 08. 03. 1828
Mária Poljaková 26. 06. 1784 04. 09. 1785
Alžbeta Poljaková 13. 11. 1792 zomrela
Anna Poljaková 08. 10. 1797 zomrela
Katarína Poljaková, rod. Belešová 26. 07. 1803 zomrela
Helena Mazúrová, rod. Poljaková 11. 08. 1805 30. 01. 1874
Karolína Poljaková, rod. Tenkelová 06. 12. 1809 zomrela
Alžbeta Poljaková 15. 07. 1813 zomrela
Alžbeta Novodomcová, rod. Poljaková 18. 03. 1815 03. 05. 1861
Mária Baranová, rod. Štefanková alias Poljaková 1817 02. 02. 1849
Katarína Baranová Mlynárová, rod. Šimunová alias Poljaková 01. 04. 1826 zomrela
Juliana Šimunová alias Poljaková 19. 06. 1829 zomrela
Juliana Rozália Kubíková, rod. Poljaková 17. 09. 1830 25. 02. 1868
Helena Šimunová alias Poljaková 05. 05. 1832 zomrela
Katarína Poljaková, rod. Podhorová 11. 06. 1839 23. 02. 1906
Apolónia Beňová/Štefanková alias Poljaková 27. 12. 1841 30. 05. 1842
Terézia Beňová/Štefanková alias Poljaková 23. 10. 1843 11. 06. 1846
Anna Šimunová alias Poljaková 12. 12. 1848 zomrela
Karolína Víťazková, rod. Poljaková 09. 04. 1849 03. 04. 1873
Anna Šimunová alias Poljaková 28. 08. 1853 29. 08. 1853
Anna Šimunová alias Poljaková 16. 10. 1854 zomrela
Mária Šimunová alias Poljaková 29. 09. 1857 01. 09. 1859
Mária Poljaková 18. 09. 1867 05. 04. 1871
Cecília Mališová, rod. Poljaková 25. 08. 1890 zomrela
Anna Poljaková, rod. Záhorcová 07. 06. 1891 zomrela
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec